لایحه دفاعیه در پرونده ورود به عنف

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده ورود به عنف

در لایحه دفاعیه در پرونده ورود به عنف، دلایل و شواهدی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد متهم به دلایل موجهی وارد ملک شده یا اینکه ورود وی نادرست تعبیر شده است. مدارکی همچون مجوزها، توافقات قبلی، و شهادت شهود همچون قطعات پازل در این لایحه کنار هم قرار می‌گیرند تا تصویری واضح از بی‌گناهی متهم یا سوءتفاهم موجود را ترسیم کنند. هدف این لایحه، دفاع قاطعانه از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رفع اتهامات ورود به عنف و حفظ حیثیت وی است.

نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده ورود به عنف

دادیار محترم شعبه …… دادسرای عمومی و انقلاب ……

سلام علیکم

احتراماً؛ در خصوص پرونده کلاسه ٩٣٠۶۶٠ در راستای دفاع از حقوق موکلین، مطالبی را به شرح ذیل بیان می‌نمایم امید است، که جهت کشف حقیقت مورد توجه آن مقام محترم قرار گیرد.

همان گونه که مستحضرید پرونده کلاسه ٩٣٠۶۶٠ حاوی ۴ پرونده می‌باشد، که تجمیع و در حال رسیدگی توأمان می‌باشد.

 1. شکایت موکلین (ز. م، س و الف. ی.) علیه (ب. م. و م. ح.) همگی …… مبنی بر ورود به عنف، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید و تخریب
 2. شکایت موکل (س. ى علیه م. الف، م. ح، همگی …… پور مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید در کلانتری
 3. شکایت خانم ن. ح. علیه موکلین (ز. م. الف، و س. ‌ی،) مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید
 4. شکایت آقای م. ح. …… علیه موکل آقای س. ی. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

ذیلاً به ترتیب در خصوص پرونده‌های فوق توضیحات و دفاعیات ارائه می‌گردد، و از آن مقام محترم خواهشمند است. جهت کشف حقیقت توجه کافی نسبت به این مطالب داشته باشند.

 • الف- شکایت شماره (۱)
 1. در این خصوص استشهادیه محلی پیوست پرونده و نیز اظهارات شهود در کلانتری مؤید و مثبت این موضوع می‌باشد.
 2. همچنین تحقیقات محلی انجام شده توسط ضابطین دادگستری در اجرای دستور مقام محترم قضائی نیز کاملاً و به وضوح مؤید درگیری و فحاشی و تهدید و تخریب می‌باشد. شهود دیگری از اهالی محترم و نیز مهمانان منزل موکلین که در روز حادثه در محل بوده‌اند حاضر به شهادت می‌باشند.
 • ب- شکایت شماره (۲)

همان گونه که در شرح شکایت موکل نیز ماجرا توضیح داده شده است. موکل پس از مراجعه به منزل خود متوجه درگیری به وجود آمده می‌شود، و توسط مأموران انتظامی به حضور در کلانتری جهت طرح شکایت ارشاد می‌گردد.

با توجه به این که م. …… در حال فرار و با یک دستگاه شوکر توسط مأمورین انتظامی دستگیر شده و در کلانتری حضور داشته به محض ورود موکل آقای س. ی. (برادران دیگر وی م. ح. و الف.)- نیز در حضور مأمورین کلانتری اقدام به مورد ضرب قرار دادن موکل نموده‌اند که صورت جلسه مأمورین کلانتری مؤید و مثبت این موضوع بوده که پیوست پرونده می‌باشد.

 • پ- شکایت شماره (۳)

شکایت ن. ح. علیه موکلین مبنی بر ایراد ضرب جرح عمدی و توهین و تهدید

 1. در روز درگیری و ورود به عنف برادران …… اصلاً خانم ن. ح. در منزل حضور نداشته و ادعای ایشان مبنی بر مورد ضرب و جرح قرار گرفتن کذب محض می‌باشد.
 2. خانم ن. ح. حدود ساعت ٢۴ مورخ …… با دخالت برادرانش دقیقاً شب قبل از حادثه منزل همسر خود را ترک نموده است. در این خصوص می‌توان به شکایت طرح شده از سوی س. ی. به کلاسه ۹۳۰۹۹۸۵۱۳۱۱۰۰۰۹۲۹ در شعبه محترم ۴٢۶ دادیاری استناد نمود که مؤید این مطلب می‌باشد.
 3. در این خصوص عدم حضور خانم ن. ح. و اثبات کذب بودن ادعای ایشان شهودی وجود دارد که در صورت صلاحدید آن مقام محترم حاضر به ادای سوگند و شهادت می‌باشند.
 4.  نکته بسیار مهم در این خصوص که توجه آن مقام محترم را نسبت به آن جلب می‌نمایم این است، که خانم ح. مدعی گردیده‌اند که در تاریخ …… یعنی همان روزی که درگیری میان برادران ایشان و خانواده همسر خود با ورود به عنف و تخریب صورت گرفته، ایشان نیز در منزل حضور داشته و مورد ضرب از ناحیه همسر و مادر همسر خود موکلین (س. ی. و ز. م.) و نیز مورد فحاشی و توهین از ناحیه برادر همسر خود الف. ی. قرار گرفته است.
 • اولاً؛ همانگونه که بیان شد. اصلاً خانم ن. ح. در آن تاریخ …… در منزل حضور نداشته و شهودی در این خصوص نیز موجود و آماده سوگند و شهادت می‌باشد. (مقتضی است. اظهارات شهود در کلانتری نیز مورد توجه قرار گیرد).
 • ثانیاً؛ خانم ن. ح. در جلسه رسیدگی مورخ …… نزد آن دادیاری محترم گواهی پزشکی قانونی ارائه نموده و مدعی گردیده‌اند که جراحات وارده در همان روز درگیری …… صورت گرفته است. در صورتی که این ادعا کذب می‌باشد، و کذب بودن دعای ایشان توسط خود ایشان ثابت گردیده است. بدین ترتیب که گواهی پزشکی قانونی که به دادیاری محترم ارائه گردیده به تاریخ …… حدوداً ۴ ماه قبل از تاریخ درگیری مورد ادعای ایشان می‌باشد، و مربوط به پرونده‌ای است، که ماه‌ها قبل منتهی به رضایت شاکی در کلانتری گردیده و بدین ترتیب اعتبار امر مختومه را دارد.

به نظر طرح این شکایت واهی از ناحیه خانم ح. به نوعی حمایت از رفتار و عمل ناشایست برادران خود بوده است.

 • ت- شکایت شماره (۴ ) شکایت م. …… علیه موکل س. ی. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
 1. در این خصوص از آن مقام محترم خواهشمند است، تناقضات مداوم و مکرر و متعدد در اظهارات آقایان، م، م. ح. و الف. همگی …… پور را مورد توجه قرار دهند.

بدین ترتیب که (برای نمونه) در اولین اظهارات خود مدعی ایراد ضرب و جرح با چاقو شده‌اند، سپس مدعی شده‌اند که با شیء نوک تیز مورد ضرب قرار گرفته در جائی دیگر نیز مدعی شده‌اند که توسط شیشه‌های شکسته شده مورد ضرب قرار گرفته، آنهم در مقام دفاع !!؟؟ تناقضات متعددی در اظهارات ایشان دیده می‌شود، که کمی حقیقت گوئی را با شک و شبهه مواجه می‌نماید.

 1. آقای م. …… مدعی گردیده‌اند که توسط آقای س.‌ ی. مورد ضرب و جرح قرار گرفته در صورتی که
 • اولاً؛ موکل (س. ی.) در زمان حادثه به هیچ عنوان به هیچ عنوان در محل حضور نداشته‌اند و پس از درگیری مراجعه نموده‌اند.
 • ثانیاً؛ اظهارات شهود در کلانتری مؤید و مثبت این موضوع می‌باشد.
 • ثالثا؛ از آن مقام محترم خواهشمند است. نسبت به معاینه محل صورت گرفته در خصوص آثار خون بجا مانده و نحوه مجروح شدن ایشان دقت کافی نمایند، زیرا آثار خون بر روی شیشه‌های شکسته شده کاملاً مشهود می‌باشد.
 • رابعاً؛ ایشان مدعی است، که در مقام دفاع دست خود را بالا آورده و مورد اصابت قرار گرفته، اما چرا و چگونه آثار خون ایشان بر روی دری که شیشه‌های آن شکسته شده مشهود می‌باشد. !!! ؟؟
 • خامساً؛ ایشان به محض ورود به عنف، عمداً ضربه‌ای به شیشه‌های دری که در کنار حیاط بوده زده و قطعاً خود زنی به معنای خاص آن صورت نگرفته که در گواهی پزشکی قانونی احراز گردد !!!

در این خصوص می‌توان چگونگی ورود ضربه را از پزشکی قانونی استعلام نمود.

در پایان از آن مقام محترم خواهشمند است. در جهت اخذ اظهارات شهود مبنی بر عام حضور خانم ن. ح. و آقای س. ی. در روز حادثه …… قدام مقتضى مبذول نمایند. زیرا این موضوع می‌تواند خلاف ادعای واهی خانم ن. ج. و آقای م. …… باشد، و حقیقت کشف گردد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *