لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و رفع تصرف

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و رفع تصرف

لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و رفع تصرف، سندی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاهای مطرح‌شده درباره تصرف غیرقانونی ملک پاسخ دهد. این لایحه شامل دلایل، مستندات و شواهدی است که نشان می‌دهد متهم به‌طور قانونی و بر اساس حق مالکیت یا مجوزهای معتبر در ملک مورد نظر حضور دارد. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رد ادعاهای خواهان مبنی بر تصرف غیرمجاز و خلع ید است.

درج لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید و رفع تصرف

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ……

سلام علیکم

احتراماً؛ اینجانب به وکالت و روایت از آقای ع. ر. و آقای ر. ک. خواندگان کلاسه پرونده ۹۲۰۰۸۹، ۹۲۰۱۵۹ مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان که منتهی به صدور دادنامه ۹۲۰۹۹۷۲۳۳۰۴۰۰۴۳۲ گردیده است. بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق‌الذکر اعلام و تقاضای توجه مدقانه نسبت به دفاعیات ذیل را خواستارم.

شرح ماوقع

تجدیدنظر خوانده اقدام به تقدیم دادخواستی به خواسته خلع ید و رفع تصرف در خصوص لایه‌های معدنی ۱۰ و p۱۱ معدن سفید کوه به طرفیت موکلین نموده است، که در نهایت قاضی محترم دادگاه بدوی موکلین را به خلع ید و رفع تصرف و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم نموده است. همچنین دعوای تقابل موکل با خواسته اعلام فسخ قرارداد ۱۰ و ۱۱ (قرارداد شماره ۳ پیوست) نیز رد شده است.

۱. موکل اینجانب آقای ع. دارای مجوز بهره برداری از معدن سفیدکوه واقع در ۴٠ کیلومتری دامغان در محدوده طزره می‌باشد.

۲. موکل در مورخه …… با تجدیدنظر خوانده در محدوده لایه ۱۰ و ۱۱ از مرز معدن سفیدکوه و تونل سی به سمت کلاته به طول حدوداً ۲۰۰ متر به منظور استخراج و بهره برداری ۳ بار قرارداد منعقد می‌نماید، که هر سه سه قرارداد در محدوده‌ی معدنی فوق‌الذکر می‌باشد. قراردادهای شماره ۳، ۲، ۱ (پیوست ۳)

۳. قضات محترم رسیدگی کننده ۳ قرارداد در یک محدوده مکانی منعقد شده است، که قانوناً قرارداد مؤخر یعنی قرارداد شماره3 (پیوست) صحیح می‌باشد، و قراردادهای قبلى بدون هیچ ارادهای اعتبار خود را از دست میدهند.

۴. پس از مدتی کار در لایه ۱۰ و ۱۱ (قرارداد شماره ۳) به هر دلیلی مورد پسند تجدیدنظر خوانده قرار نمی‌‌گیرد موکل با توجه به میل و رضایت تجدیدنظر خوانده قرارداد دیگری به نام لایه p۱۸ معروف به لایه ۳۰ از تاریخ …… به مدت ۵ سال با وی منعقد می‌نماید. (قرارداد شماره ۴) پیوست در این قرارداد قرارداد قبلی (قرارداد شماره ۳) فسخ می‌شود. مبلغ ودیعه با همان شماره چک مندرج در قرارداد شماره ۳، در قرارداد شماره ۴ انتقال می‌یابد که این مورد کاملاً نشان دهنده فسخ قرارداد قبلی (قرارداد شماره ۳) می‌باشد. زیرا مبلغ ودیعه و شماره چک عیناً قرارداد شماره ۴ منتقل شده است. هر چند که عیناً فسخ لایه p۱۰ قرارداد شماره (۳) در قرارداد شماره ۴ درج شده است.

۵. موکل مورخه …… قرارداد دیگری با تجدیدنظر خوانده در محدوده اکلن p۱۰ تا تاریخ …… منعقد می‌نماید. این p۱۰ با p ۱۰ قرارداد شماره (3) از نظر مکانی کاملاً متفاوت می‌باشد، و این دو قرارداد جدای از هم می‌باشد. در واقع با یکدیگر تداخل ندارند.

۶.قاضی محترم دادگاه بدوی به استناد پرونده شماره ٩١٠۴۶۶ که قبلاً در شعبه اول دادگاه عمومی دامغان منجر به صدور رأی شده است. دعوای تقابل موکل را مبنی بر اعلام فسخ قرارداد p۱۱ و p ۱۰ قرارداد (شماره ۳) رد می‌نماید. قضات محترم دادگاه تجدیدنظر هر چند که در شعبه اول دادگاه عمومی دامغان به اشتباه رأی صادر شده است. اما در همین شعبه در خصوص همین شماره پرونده (٩١٠۴۶۶ ) در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۳۳۰۳۰۰۵۳۵ آمده است، که قراردادهای فوق‌الذکر فقط تا چند ماه دیگر در اختیار تجدیدنظر خوانده می‌باشد، که به همین سبب قرار رد درخواست دستور موقت صادر شده است.

۷. اکنون همه قراردادها به اتمام رسیده است و قاضی محترم دادگاه بدوی دیگر نمی‌توانست به پرنده شعبه اول دادگاه دامغان استناد نماید.

۸. دیگر استناد قاضی دادگاه بدوی به نظریه کارشناس است، که موکل قراردادی با رک در اکلن p۱۰ منعقد می‌نماید، که با قرارداد قبلی تجدید نظر خوانده تداخل دارد و موکل می‌توانسته چنین قراردادی را منعقد نماید. قضات محترم رسیدگی کننده همان طور که در بند شماره ۵ بیان شد. این دو قرارداد با یکدیگر تفاوت دارد و قراردادی که ر. ک. با ع. ر. منعقد نموده است.

بعد از به اتمام رسیدن قرارداد تجدیدنظر خوانده می‌باشدهمان طور که کارشناس رسمی دادگستری در پاراگراف آخر نظریه خود به این موضوع اشاره نموده که قرارداد موکل با تجدیدنظر خوانده قرارداد شماره (۵) پایان سال ۹۰ به اتمام رسیده است. دوباره این مطالب را بیان می‌دارم که قرارداد ضمیمه دادخواست تقدیمی تجدیدنظر خوانده قرارداد شماره (۳) با قرارداد شماره ۵ کاملاً متفاوت می‌باشد، و موکل بعد از به اتمام رسیدن مدت قرارداد شماره ۵ با تجدیدنظر خوانده این قرارداد را با ر. ک منعقد می‌نماید.

فلذا از دادگاه محترم دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *