دفاعیه در پرونده اجرای احکام در رابطه با اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
اجرای احکام در رابطه با اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به این شرح است که: مرجع اجراءکننده ‌رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

تبصره – در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

در ادامه نمونه دفاعیه در پرونده اجرای احکام در رابطه با اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی را مشاهده می کنید.

دفاعیه در پرونده اجرای احکام در رابطه با اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی

بسمه تعالی تاریخ: …………………
ریاست محترم شعبه ……….. دادگاه عمومی حقوقی
لایحه
موضوع: پرونده کلاسه …………………
سلام علیکم؛ احتراماً باستحضار می‌رساند:

در پرونده کلاسه فوق که وقت رسیدگی برای مورخ ………………… ساعت ۱۰ صبح روز شنبه تعیین گردیده؛ مراتب ذیل را مطابق ماده ۹۳ ق.آ.د.م. به استحضار دادگاه محترم می‌رساند:
اینجانب ……………………………… در پرونده کلاسه فوق به عنوان خوانده حسب دادخواست ……….. به رسیدگی دعوت شده‌ام.

محکوم علیه که دارای سوابق متعدد کیفری و حقوقی می‌باشد، مدتی قبل به اتهام دیگری غیر پرونده اینجانب از تاریخ ۸۹/۴/۱ بازداشت بوده که بعداً از ناحیه اجرای احکام در خصوص پرونده بنده اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی گردیده است.

نامبرده که اسماً زندانی و بیشتر اوقات در خارج از زندان بسر می‌برد، بموجب دادنامه ……….. مورخ ……….. شعبه ……….. دادگاه عمومی و باستناد ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی محکوم به پرداخت تقسیطی در ۲۵ قسط مساوی و متوالی گردیده که تاکنون حتی یک قسط راهم پرداخت نکرده و زندانی بودن خود را بهانه تسلیم دادخواست مجدد نموده است.
چنانچه محکوم علیه …نیت داشت حداقل باندازه توانایی و چند قسطی را پرداخت می‌کرد بعد ادعای تقلیل اقساط می¬نمود.

گواهان وی کسانی هستند که در گذشته و حال با وی شریک بوده و یا بنحوی با ایشان همکاری دارند و همگی در کار بنگاه و دلالی دست اندرکار می‌باشند. گواهی آنان فقط برای رضایت خاطر آقای ……………………………… است. محکوم علیه دارای اموالی است که برای فرار از دین مخفی نموده و در خصوص اینکه ایشان مدعی اعسار است و اعلام می‌کند که مال و دارایی ندارد تقاضا دارم پدر او را بنام ……………………………… سوگند دهند. در صورتی که ایشان سوگند یاد کنند من حاضرم بیش از این هم مهلت دهم.

با عرض مراتب فوق و با عنایت به اینکه خواهان در تقلیل اقساط، …نیت و صداقت ندارد و تا بحال با گذشت بیش از ۲۸ ماه حتی یک قسط از محکوم به را پرداخت نکرده تقاضای رد دعوی وی مورد استدعاست.

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *