لایحه دفاعیه پرونده کلاهبرداری و انتقال مال غیر

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه پرونده کلاهبرداری و انتقال مال غیر

لایحه دفاعیه پرونده کلاهبرداری و انتقال مال غیر، به وسیله ی متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاهای مطرح‌شده درباره کلاهبرداری و انتقال غیرقانونی اموال دیگران پاسخ دهد. در ادامه یکی از نمونه های نگارش شده از این لایحه را مشاهده می‌کنید.

نمونه ای از لایحه دفاعیه پرونده کلاهبرداری و انتقال مال غیر

رئیس کل محترم دادگستری استان ……

سلام علیکم

احتراماً، عطف به دستور مورخه …… حضرت عالی در حامل درخواست آقای غ. پ. فرزند ر. که به شماره ۹۰۲۱/۵۵۴٩/١- …… دبیرخانه اداره کل دادگستری استان …… ثبت گردید با بررسی صورت گرفته از پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۱٧۵۴۶٠٠۶٩٢ شعبه اول بازپرسی دادسرای خلاصه‌ای از پرونده مذکور جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

شاکی آقای غ. پ. شکایتی تحت عنوان فروش غیرقانونی و توفیقی واحد آپارتمان طبقه همکف کلاهبرداری و انتقال مال غیر علیه آقایان س. ذ. فرزند م. و با مطرح که شکایت وی جهت انجام تحقیقات مورخه ……به شعبه اول بازپرسی ارجاع، از شاکی به تاریخ ذکر شده تحقیق در توضیحات خویش چنین اظهار داشت از متهمین موصوف به لحاظ مشارکت در انتقال مال غیر …… شاکی و در تاریخ …… با پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون تومان،

و این که ملک توسط دادگستری توقیف گردیده بود، علیرغم اطلاع از توقیف ملک مبادرت به انتقال آن به همسر ایشان نمودند.

مهلت سه روزه نیز جهت ارائه مدارک فرصت خواسته که کلیه مدارک خویش را در تاریخ …… به موجب لایحه‌ای تقدیم بازپرس نموده دستور بازپرس محترم نیز استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان …… در جهت بررسی این موضوع که آپارتمان با پلاک ثبتی شماره ١۶٨۴/١۶٨۶- ۲۲۲۰- ۲۲۲۱ فرعی از …… اصلی که به مساحت یازده متر مربع دارای سابقه توقیف می‌باشد،

و در صورت صحت موضوع مقدار دقیق ارزش ملکی و توفیقی از ناحیه مرجع قضائی این که آیا حقوق مرتهن رعایت گردیده یا خیر.

که پاسخ اداره ثبت اسناد …… با این گزارش …… در قبال دریافت مبلغ وام قرض الحسنه در رهن بانک مسکن …… قرار گرفته همچنین مازاد آن موجب نامه اجرای احکام مدنی در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال بازداشت بوده،

که دستور بازپرس محترم در ظهر نامه اداره ثبت اسناد و املاک احضار متهم آقای س. ذ. جهت اخذ توضیح بوده که در تاریخ ۹۲/۸/۱۹ از متهم موصوف تحقیق که نهایتاً در تاریخ …… قرار منع تعقیب متهمین صادر پرونده نیز جهت اظهار نظر نزد اینجانب ارسال در حامش قرار صادره با این عبارت با عنایت به محتویات پرونده و نظر به این که شاکی آقای غ. پ. از دفترخانه شماره ۹ شهرستان …… به عنوان شاکی ورود نموده است،

و با توجه به این که رسیدگی به موضوع باید با حضور اصیل یا وکیل دادگستری مورد لحاظ و بررسی قرار گیرد، هر چند بزه معنونه جنبه عمومی دارد؛

لذا لازم است. در این خصوص خانم خ. ص. دعوت و از وی در خصوص موضوع شکایت و نیز بررسی دلایل وی تحقیق گردد. و فعلاً با قرار صادره مخالف می‌باشم. تاریخ اظهار نظر …… بوده است، که مخالفت با قرار مذکور جهت انجام تحقیقات از خود شاکی و در جهت رفع نواقص بوده که همکار محترم در ظهر قرار صادره با این عبارت که بزه انتقال مال غیر جنبه عمومی است.

همانند بزه سرقت و یا کلاهبرداری و قابل طرح از سوی غیر بوده است، به ظهر حضور خانم خ. ص. در مقام شاکی نسبت به ادامه رسیدگی به بزه انتقال مال غیر توفیقی ندارد و ضمن مخالفت جهت رفع اختلاف به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان ……. ارسال گردد.

تاریخ دستور …… پرونده در تاریخ …… حسب دستور ریاست محترم دادگستری …… به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ارسال ضمن تشکیل جلسه در تاریخ …… و بدون ملاحظه این موضوع که موارد اعلامی نقص تحقیقات بوده نه نقض تحقیقات و با چنین استدلالی …… جرم جنبه عمومی و این که طرح شکایت از سوی شاکی را ضروری یا لازم ندانسته و از طرفی در پرونده علت و ضرورت احضار شاکیه در نظریه دادستان ذکر نشده است.

نظریه بازپرس را منطبق بر قانون و حل اختلاف به نظر بازپرس دانسته است. علیحال با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به این که به صراحت بنده ماده ۳- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ اشعار می‌دارد؛ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود.

حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده …… و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب به دادستان اعلام منتظر حل مشکل می‌شود،

که متأسفانه همکار محترم با مواردی که ذکر شده علیرغم مخالفت با قرار و انجام تحقیق ضمن دعوت از شاکیه و نیز بررسی دلایل وی هیچ گونه اقدامی در قالب اجرای دستور دادستانی صورت نداده و شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی نیز علیرغم انعکاس موضوع در پرونده با توجه به نقص تحقیقات ورود پیدا نموده و نسبت به حل اختلاف برآمده است، که جهت استحضار آن مقام تصویری از اقدامات صورت گرفته ارسال می‌گردد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *