لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی

سند لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌گردد تا به اتهامات مربوط به حمله فیزیکی و ایجاد اختلال در نظم عمومی پاسخ دهد. در زیر نمونه ای از آن را می‌خوانید.

لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی

ریاست محترم کل دادگستری استان ……

با سلام و احترام؛

به پیوست گزارش حاضر پرونده کلاسه ٩٢١۶٩٧ شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب …… موضوع اجرای دادنامه ۹۲۰۵۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲ به لحاظ مخالفت با شرع و قانون محضر عالی ارسال می‌گردد، که دلایل جزائی …… مخالفت رأی صادره با شرع به شرح ذیل می‌باشد.

اولاً؛ موضوع پرونده حاضر در خصوص ایجاد درگیری در بیمارستان شهرستان …… بوده که در پرونده کلاسه ٩١٢٠۵۴ اجرای احکام کیفری گزارش درگیری از سوی مأمورین و پرسنل بیمارستان در برگ اول پرونده مورد تأیید قرار گرفته است، که درگیری موصوف منجر به تشکیل دو پرونده کیفری گردیده است. که؛

در پرونده ٩١٠۵۴١ شعبه ۱۰۱ جزائی …… دادگاه به اتهام الف. س و ن. س رسیدگی و در خصوص ن. س. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و در خصوص الف. س. به اتهام تمرد و اخلال در نظم بیمارستان قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است، که پس از ارجاع به شعبه ۱۰۱ جزائی …… طی دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۸ آقای الف. س. به اتهامات موصوف محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است.

در پرونده دیگر به کلاسه ۹۱۰۰۵۶٧ شعبه ۱۰۲ جزائی …… آقای الف. خ. مأمور انتظامی مستقر در بیمارستان، حسب شکایت آقای ن. س. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب قرار گرفته است، که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۵۹۰ محکوم به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی شده است، که رأی صادره به لحاظ قلت دیه قطعی اعلام گردیده است.

ثانیاً؛ اولین نقص مهم پرونده عدم توجه دادسرا به پرونده اصلی که در آن گزارش درگیری توصیف شده و در آن پرونده شاکی پرونده حاضر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته است؛ لذا ملاحظه پرونده کلاسه ۹۱۲۰۵۴ اجرای احکام کیفری …… در پرونده حاضر ضروری بوده و برای کشف ارکان جرم لازم بوده تا به مفاد آن توجه گردد.

چرا که در پرونده موصوف شاکی و همراه برادرش نظم بیمارستان را به هم ریخته‌اند و با نگهبان و مأمورین درگیر شده‌اند و مبادرت به پرتاب صندلی و زدوخورد با سربازان نموده‌اند که این موضوع به تأیید جمع زیادی از پرسنل بیمارستان رسیده است و این موضوع در دادگاه نیز ثابت شده است و گواهیهای پزشکی قانونی صادره برای سربازان وظیفه در پرونده استنادی دلالت در این موضوع دارد و دلیلی که سربازان در مقام انجام وظیفه از وظایف خود تخطی کرده‌اند یا وجود ندارد صرف نظر از این که متهم منکر انتساب اتهام به خود در تمام مراحل شده است.

ثالثاً؛ نکته مهمتر این که شاکی در شکوائیه تقدیمی و تحقیقات به عمل آمده نزد مرجع انتظامی و دادسرا هیچ اشاره‌ای به این که از ناحیه دندان دچار آسیب شده است. نکرده است و فقط اعلام کرده که عمل متهم منجر به شکستگی چند جای بدن وی و صدمات بدنی شده است.

اما در گواهی پزشکی قانونی که در برگ ۱۰ پرونده موجود است. پزشکی قانونی اعلام نموده که در حال حاضر علائمی از ضرب و جرح در نامبرده ملاحظه نشد، و از ناحیه قفسه صدری اظهار تألم می‌نماید، که این اظهار پزشکی قانونی به عنوان یک سند رسمی با شکوائیه شاکی انطباقی ندارد چراکه شاکی مدعی ورود صدمات متعدد از جمله شکستگی در بدن خود شده‌اما در معاینات پزشکی این امر تأیید نشده است و فقط اظهار تألم از ناحیه سینه قید شده است.

اما در گواهی پزشکی که بعد از سه ماه اخذشده اعلام شده که ضربه‌های وارده باعث نکروز شدن دندان و شکستگی محدود به مینای دندان شده است، که ارتباط این صدمات اخیر به فعل متهم محل تردید فراوان می‌باشد، و نمی‌‌توان صرف شکستگی دندان را که پس از سه ماه تأیید شده به فعل متهم انتساب میماند یا شاکی از درد دندان اظهار تألم می­کرد که هیچ کدام از این موضوعات در گواهی اولیه نیامده است و خود شاکی نیز در تحقیقات و شکوائیه به این موضوع اشاره‌ای نداشته است و رأی دادگاه با توجه به مراتب موصوف از حیث انتساب رابطه علیّت بین فعل متهم و صدمات وارده با تردیدهای فراوانی مواجه می‌باشد.

رابعاً؛ اظهارات گواهان هیچ کدام اثبات کننده این که ضربه از سوی الفخ به دندان وی وارد شده نمی‌‌باشد، و الفس به عنوان یکی از گواهان در پرونده استنادی خود متهم پرونده بوده و با متهم پرونده حاضر تعارض منافع داشته و اظهارات وی نمی‌‌تواند مورد ارتکاء باشد، و ح. س. نیز پدر شاکی می‌باشد، که در پرونده استنادی با متهم تعارض منافع داشته است و اظهارات گواهان نیز در حدی نیست که اثبات کننده ادعا باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *