مطالبه نفقه گذشته

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
مطالبه نفقه گذشته

مطالبه نفقه گذشته به معنای درخواستی است که زن از دادگاه می‌خواهد تا شوهر را ملزم به پرداخت نفقه‌ای کند که در طول دوره‌های گذشته زندگی مشترک پرداخت نشده است. این نفقه شامل هزینه‌های معیشتی و ضروری مانند خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای روزمره است که بر اساس قانون، شوهر موظف به تأمین آن‌ها بوده است.

مطالبه نفقه گذشته

مطالبه نفقه گذشته از تاریخ …… تا صدور

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده …….

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

اینجانب …… حسب وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی پیوست دادخواست وکیل خواهان دعوی خانم …… و اختیارات حاصله از موکل استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴- ۳۳- ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل خواستاریم.

  1. موکله اینجانب (خواهان دعوی) مطابق سند نکاحیه پیوست در مورخه ۸۵/۱/۲۳ تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج به عقد خوانده دعوی آقای …… فرزند …… با مهرالمسمی ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی درآمده و همسر شرعی و قانونی وی می‌باشد،
  2. با توجه اینکه نفقه زن بر عهده زوج می‌باشد، متأسفانه خوانده از پرداخت نفقه از تاریخ فوق الذکر به عناوین مختلف خودداری نموده است ناچاراً مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و مطابق مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. تقاضای محکومیت خوانده دعوی به پرداخت نفقه موکل از تاریخ ۸۵/۱/۲۳ لغایت صدور رأى فعلا مقوم به ده میلیون ریال و کلیه خسارات قانونی را دارد.

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *