لایحه دفاعیه مزایده ملک مشاعی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه مزایده ملک مشاعی

لایحه دفاعیه مزایده ملک مشاعی به بررسی قانونی و قراردادی شرایط مزایده و ارائه شواهد و مدارک جهت اثبات نقض قوانین یا حقوق شرکا در فرآیند مزایده می‌پردازد. همچنین، نکات حقوقی مرتبط با مالکیت مشاع و حقوق شرکا را تجزیه و تحلیل می‌کند. در ادامه نمونه ای از لایحه دفاعیه مزایده ملک مشاعی را مشاهده می‌کنید.

نمونه لایحه دفاعیه مزایده ملک مشاعی

بسمه تعالی

تاریخ: ……

ریاست محترم اجرای احکام حقوقی ……

موضوع پرونده کلاسه …… اجرائی

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می‌رساند:

در پرونده کلاسه فوق وقت مزایده ملک مشاعی پلاکهای …… فرعی از …… فرعی از یک اصلی بخش …… و پلاک …… فرعی از …… اصلی و …… فرعی از …… اصلی بخش …… و پلاک …… فرعی از …… فرعی از …… فرعی از یک اصلی بخش …… برای …… ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است.

بنده طبق قراردادی که به امضاء طرفین رسیده و تصویر آن به پیوست می‌باشد. کارخانه قندریزی …… را در تاریخ …… مطابق مبایعه نامه تنظیمی که روز بعد از جلسه دادگاه شعبه …… خریداری نموده‌ام و مبلغ حدود ۸۰ میلیون تومان از‌ سهم­الارث خود را طبق صورت جلسه‌ای که در اجرای احکام شعبه …… مسبوق به سابقه است.

در مقابل خرید کارخانه فوق رسید کرده‌ام و در قبال آن قرار شد کارخانه به بنده واگذار شود و سند نیز بنام بنده تنظیم گردد و در ذیل قرارداد آمده در صورت عدم پرداخت وجه مقرر از ناحیه اینجانب از ناحیه طرف مقابل هیچگونه تعهدی نیست.

باید صورت حساب محاسبات را بدهد. با توجه به اینکه بنده بارها اعلام داشته‌ام که قسط دوم قرارداد به مبلغ …… تومان آماده است، صورت حساب را بدهید. اما طرفها امروز و فرا نمودند تا تاریخ و مهلت مقرر (……) سپری شود و این موضوع را بهانه قرار دهند. (…… صورت حساب محاسبات را نمی‌دهد.)

با توجه به اینکه بایستی مطابق قرارداد …… آقای …… صورتحساب می‌داد و ایشان هم به عمد علیرغم اینکه اینجانب اعلام آمادگی برای پرداخت قسط دوم نمودم، حاضر به دادن صورتحساب نشد و با پرس و جویی که نمودم ارشاد به تسلیم اظهارنامه شدم و مطابق.

ضمن اعلام آمادگی برای پرداخت قسط دوم قرارداد درخواست کردم تا صورتحساب به من داده شود. لکن اظهار نامه ارسالی هم نتیجه‌ای نداشت و بدون پاسخ عودت داده شد.

علاوه بر اینکه اینجانب ٢ سهم از کارخانه را درهمان موقع شریک بودم و این مورد را هفت نفر از ورثه در تاریخ …… تأیید و تصدیق نموده‌اند که تصویر آن به پیوست تسلیم است و نیز به موجب گواهی …… سهم را بطور قطعی از کارخانه قندریزی …… خریداری نموده‌ام.

که مراتب را مادرم و سه نفر از برادران تأیید و تصدیق و امضاء کرده‌اند. همچنین مدارک دیگری دال بر مالک بودن ۲ سهم از ١٢ سهم کارخانه قندریزی …… دارم که تصویر آنها تسلیم می‌شود از جمله تصویر حدود ۱۰ فقره چک که بایت اجاره دریافت کردم.

در حقیقت ملکی که قسمت عمده آن متعلق به اینجانب بوده در ۲ یا 3 نوبت خریداری کرده‌ام که در نهایت هم ملک مذکور در لیست اموال مورد مزایده قرار گرفته در صورتی که بایستی از مزایده خارج و سند بنام اینجانب …… تنظیم گردد.

تصویر نامه شماره …… مورخ …… اداره کل قند و شکر استان …… نیز به پیوست تسلیم می‌گردد

نهایتاً اینکه ملک کارخانه قندریزی …… بایستی به وسیله …… بنام اینجانب …… انتقال و تنظیم سند ‌شود.

تقاضای خارج کردن ملک مذکور را از لیست مزایده دارم.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *