لایحه دفاعیه قرارداد استخراج ذغال سنگ

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه قرارداد استخراج ذغال سنگ

لایحه دفاعیه قرارداد استخراج ذغال سنگ سندی است که نشان می‌دهد متهم به تعهدات قراردادی خود عمل کرده یا اینکه شرایط خارج از کنترل او منجر به عدم اجرای صحیح قرارداد شده است. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رد ادعاهای خواهان و حفظ منافع قانونی متهم در چارچوب قرارداد است.

نمونه لایحه دفاعیه قرارداد استخراج ذغال سنگ

دادگاه حقوقی شعبه دوم شهرستان ……

با سلام و احترام

اینجانب ع. د. در رابطه با پرونده شماره ٩٢٠۴٧۵ طبق نامه‌های صادره به شماره ۹۲۱۰۱۱۲۳۳۰۴۰۰۶٠۶ و ۹۲۱۰۱۱۲۳۳۰۴۰۰۵۶۲ به معدن سفیدکوه با بهره برداری آقای ع. ر. به پاسگاه مراجعه و به اتفاق مأموری از پاسگاه به معدن مراجعه نمودیم ک پیمانکار معدن بدون این که از رفتن به داخل معدن جلوگیری نماید.

به خواست اینجانب یک نفر از اسنادکار خود به نام آقای ر. ک. را به همراه ما به داخل سینه کار فرستاد و آقای ر. ک. نیز ما را همراهی کردند، با وجود که رفتن به داخل سینه کار معدن به علت شیب زیاد اکلن مشکل بود به داخل رفتیم و به طور دقیق تمام به کار مورد ادعا را بازدید نمودیم و نتیجه کار ما به شرح زیر می‌باشد،

از ابتدای کارگاه با GPS اندازه گیری شد، که به شرح N362357.3 با ارتفاع ۲۰۹۳ متر می‌باشد. ابتدا وارد اکلن شدیم که جهت آن شمال شرقی، جنوبی غربی بود این اکلن قبلاً مورد بازدید قرار گرفته است و طول آن ۸۸ متر می‌باشد، و شیب متوسط آن ۳۸ درجه اندازه گیری شده و در انتهای آن به یک چهارراه رسیدیم که قسمت جلویی آن آن مورد بحث نیست،

و قسمت چپ آن دستکی زده شده که به لایه p۱۱ می­رسید که آن راه اندازه گیری کردیم که در ذیل می‌رسد و در قسمت راست پس رو شروع می‌شود، و در این راسته تونل که طول آن 7/110 متر می‌باشد، که ده متر اول آن فاقد ذغال بوده و به وسیله سنگبری راه را باز کرده‌اند و این تونل پس رو در کنار اکلن قرار دارد که مقدار ۵۲ متر آن را ر. م. ک. قبلاً کار کرده که مورد ادعا نیست، و 7/48متر بعدی آن به وسیله آقای ر. ک. تا تاریخ فوق کار کرده که مورد ادعای آقای

ر. م. ک. می‌باشد. عرض این تونل پس رو ١,۶ متر و ارتفاع آن ۱,۹۰ متر و رگه ذغالی که استخراج کنند حدود 50/1 متر می‌باشد، که در داخل این رگه ذغالی به طور متوسط cm ۵۰ رگه گلی وجود دارد که در محاسبات از ذغال کسر شده و رگه ذغال را یک متر به حساب آوردیم طبق شکلی که در زیر رسم شده است.

مورد ادعا در این قسمت پس رو به طول 7/48 متر با رگه خاص ذغال یک متر و ارتفاع 82/50 متر می‌باشد، که این ارتفاع به سطح زمینی می‌رسد در ناحیه این تونل کارگران مشغول کار بودند و از آقای ر. ک. سؤال کردم که چگونگی استخراج را توضیح دهید. ایشان اظهار داشتند که هفت متر از ناحیه پایین و هفت متر از سطح زمین به پایین جهت استحکام زمین رها می‌کنیم و بقیه ذغال را استخراج مینمائیم و ما هم این مقدار را در محاسبه عمل نمودیم،

در ضمن آقای ر. ک. اظهار داشت که قراردادی را که آقای ر. م. ک. به دادگستری ارائه داده است. ارتباطی به این کار ندارد و به ماده ۱ قرارداد اشاره کردند که ذکر شده است. عبارت است. از تولید و استخراج در محدوده لایه‌های p۱۱ و p۱۰ در قسمت شمال معدن کوه سفید و از مرز تونل C به سمت کلاته تا دره وسط معدن که دهنه سینه کار تونل کا۲۸ است، که طبق این ماده البته ناحیه مورد بازرسی را شمال نمی‌‌شود.

ولی ک اظهار می‌دارد که طبق بند مدت قرارداد صفحه سوم سطر ۱۲ که ذکر شده در صورتی که محدوده واگذار شده فاقد مواد معدنی باشد. کار فرما تعهد می‌نماید. مبلغ ودیعه را یک جا به پیمانکار پرداخت نماید. یا به میل پیمانکار محدوده دیگری طبق این قرارداد به نامبرده واگذار نماید، و من طبق همین بند قرارداد قسمت پس روی این معدن را در این ناحیه انتخاب کردم و در آن مشغول کار گردیدم.

بعد از بازدید این ناحیه از چهارراه ذکر شده به طرف چپ حدود ۱۲ متر دستکی زده شده است، که به تونل p۱۱ می‌رسد از ابتدای آن تونلی پیشرو و به غرض ۱٫۷ متر و با ارتفاع ۱٫۹۰ متر حفر شده است، که یک رگه ذغالی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر ذغال خالص دارد و طول این تونل دویلی به سطح زمین بازشده است، که طول آن ۵٨ متر بوده که جهت هوادهی می‌باشد.

در این ناحیه هم مانند قبل دورگه ذغالی ۷ متر در قسمت پایین و ۷ متر در قسمت بالا نزدیک سطح زمین ذغال را رها کرده و بقیه در حال استخراج می‌باشند و محاسبات جهت استخراج مقدار ذغال در صفحه بعد ذکر شده است. در ساعت ۲ بعد از ظهر به بالا آمدیم و بعد از رساندن مأمور پاسگاه به …… به شهر مراجعه نمودیم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *