لایحه دفاعیه در پرونده اختلاف ملکی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده اختلاف ملکی

لایحه دفاعیه در پرونده اختلاف ملکی

بسمه تعالی تاریخ: …………………
ریاست محترم شعبه ……….. دادسرای عمومی و انقلاب ………………… ………………………………
سلام علیکم؛ احتراماً باستحضار می‌رساند:

اینجانب ……………………………… فرزند ………………… در خصوص پرونده شماره ……….. طی مدارکی که خدمت حضرتعالی ارائه گردید، جوابیه استعلام طی نامه شماره ……….. به شعبه محترم اعلام نمودند زمین فوق به مساحت ……….. مورد تقاضای بنده بوده و به نام اینجانب ……………………………… در دست اقدام جهت صدور سند می‌باشد و کروکی اداره نقشه برداری به شماره ……….. خواسته مرا تأیید نموده و در کروکی مذکور و نامه شهرداری منطقه ۷ که طی شماره ……….. اعلام گردیده و پرونده نیز در شهرداری موجود می‌باشد کروکی شماره ……….. را تأیید می‌نماید و نیز نامه شواری اسلامی روستای طی شماره ……….. که اعلام شده زمین متعلق به اینجانب است و نهایتاً مالکیت بنده را تأیید نموده‌اند و ارائه ۴ برگ قولنامه که جمعاً مساحت ……….. متر که به یک قولنامه به مساحت ……….. متری را چون مجزا بوده که سنگ کوبی ساخته و فروختم و برای یک فقره قولنامه ……….. متری را از ……….. سند مالکیت دریافت نمودم چون زمین‌های فوق مالکیت آن متعلق به اوقاف می‌باشد و از اراضی ……….. پنجاه هکتاری زارعین می‌باشد و جهت دریافت سند مالکیت از اوقاف باید اقدام شود و دو فقره قولنامـه کـه مربوط به همین ملک می‌باشد که به مساحت ……….. متر می‌باشد که از این مقدار به مساحت ……….. متر و در یک مرحله و مساحت ……….. متر برای مزاحمت کوچه اختصاصی و تردد به آقای ……………………………… ۲۵ سال پیش فروختم و مقدار ……….. متر هم دامادم آقای ……………………………… تصرف نمودند و‌ الباقی که شرقاً کال می‌باشد متعلق به بنده می‌باشد که مدارک بالا صحت اظهاراتم را تأیید می‌نماید و حسب دستور حضرتعالی جهت کارشناسی در تاریخ ……….. توسط کارشناس محترم رسمی دادگستری جناب آقای ……………………………… از محل بازدید و بررسی کامل و متراژ زمین فوق و تهیه کروکی از ملک مورد نظر صحت مالکیت بنده را تأیید نموده است و با اعتراض متهم به هیئت سه نفره جهت رسیدگی ارجاع که به آقایان ……………………………… و ……………………………… جهت بررسی تعیین شده‌اند که فقط آقای ……………………………… با متراژ کل مساحت زمین و بررسی کامل و دقت نظر کافی و تهیه کروکی در محل اقدام و اعلام نظر نمودند ولی دو کارشناس دیگر بدون متراژ و دقت کافی به مدارک ارائه شده و بررسی کامل اقدام به اظهار نظر کرده‌اند و نظرشان خلاف واقع است و با مدارک موجود و زمین فوق همخوانی ندارد؛ چطور می‌شود قسمتی از زمین متعلق به بنده باشد ولی قسمت دیگر که متصل به کال است متعلق به بنده نباشد؟ درب ورودی به طرف کال که مربوط به سالهای قبل می‌باشد دلیل این مدعاست. اظهار نظر آنان در وضعیت فعلی که بدون در نظر گرفتن مسلمات واضح و روشن اعلام شده قابل بهره برداری نمی‌باشد.

ملک فروخته شده و ملک سند دریافت شده متصل به همدیگر می‌باشند و در قولنامه صراحتاً اعلام شده، شرقاً به کال طرق و شمالاً متصل به ملک خودم و جنوباً به زمین‌های ……………………………… می‌باشد و مدارک موجود صراحتاً اعلام می‌دارد ملک متعلق به بنده است.

با توجه به مدارک موجود و نامه ……….. و کروکی اداره نقشه برداری آستان قدس و شهرداری منطقه هفت و شورای روستای طرق نظریه کارشناس محترم در مرحله اول آقای ……………………………… و کارشناس محترم آقای ……………………………… که با دقت نظر کامل و کافی اقدام به کارشناسی نموده‌اند.

نهایتاً اولاً؛ در صورت نیاز درخوست می‌شود تا کارشناسان احضار و از آنان در مورد نظریه شان اخذ توضیح به عمل ‌آید. چون ………………… از کارشناسان بطور شفاهی اظهار داشت که من از نامه و نظریه ………………… و کروکی آن هیچ اطلاعی نداشتم و آنها را ندیده‌ام در صورتی که دادگاه محترم از من بخواهد نظریه جداگانه با در نظر گرفتن موارد فوق خواهم داد.
ثانیاً- – آیا دلایل فوق‌الذکر مخصوصاً اینکه ………………… که مالک اصلی است، مالکیت مرا تأیید کرده، کافی برای اثبات مالکیت بنده و مجرمیت متهم نمی‌باشد؟

و با عنایت به اینکه جمیع دلایل موجود بر حقانیت اینجانب دلالت دارد و ……………………………… پرونده‌های متعددی دارند و به همین نحو زمین‌های مردم را تصرف نموده و تضییع حق کرده‌اند که سوابق آن هم موجود است.

قرار منع تعقیب صادره در پرونده فوق به اینجانب ……………………………… ابلاغ گردیده؛ اینک در مهلت مقرر قانونی مستنداً به بند ن ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ………………… اصلاحی ۱۳۸۱ نسبت به آن اعتراض، تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. تقاضای رسیدگی و احقاق حق را ‌دارم.

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *