لایحه دفاعیه خلع ید و تصرف عدوانی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه خلع ید و تصرف عدوانی

لایحه دفاعیه خلع ید و تصرف عدوانی بر اساس شواهد و مستندات مبنی بر مالکیت قانونی موکل و تصرف غیرقانونی ملک توسط طرف مقابل تهیه می‌شود. این لایحه مدارک مالکیت و دلایل تصرف عدوانی را به دادگاه ارائه می‌دهد و درخواست رفع تصرف غیرقانونی و بازگرداندن ملک به مالک قانونی را دارد. هدف اصلی این لایحه، حفاظت از حقوق مالکیت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز است.

نمونه لایحه دفاعیه خلع ید و تصرف عدوانی

رئیس محترم دادگستری کل استان ……

سلام علیکم

احتراماً؛

در کلاسه پرونده ۹۰۰۹۵۵ شعبه اول حقوقی دادگستری دعوی شرکت سهامی‌ …… به طرفیت اینجانب به خواسته خلع ید و دعوی اینجانب به طرفیت سهامی به خواسته ابطال سند که نهایتاً برابر دادنامه شماره ۴۵٢ ضمن صدور حکم بر رد دعوی مطروحه حقیر حکم بر محکومیت اینجانب به خلع ید از ملک موصوف گردیده و این که دادنامه صادره نیز برابر دادنامه شماره ۱۲۲ مورخه …… ضمن تأیید قطعیت یافته با عنایت به این که دادنامه‌های صادره بر خلاف بیّن شرع مقدس اسلام صادر گردیده؛ لذا در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه صادره معترض بوده از حضور مبارک تقاضای

رسیدگی و بررسی مجدد پرونده به سوی جلوگیری از تضییع حقوق قانونی و شرعی ام مورد استدعاست.

در ابتدا شایسته است، به حضور مبارک معروض گردد. این که ملک متنازع فیه در قدیم الایام توسط حقیر احیاء و آباد گردیده و از زمان احیاء تا حال حاضر در تصرف مالکانه، مشروع قانونی و شرعی حقیر قرار داشته و این که حقیر بر روی این ملک مالکانه‌ام واحد مسکونی احداث نموده‌ام با توجه به این که شرکت سهامی‌.

با استناد به سند مالکیت کلی (۳۰۰۰هکتاری شهری انبار الوم) در مورد زمین حقیر دادخواست خلع ید را به طرفیت اینجانب مطرح نمود، حقیر نیز درصدد دادخواهی برآمده و با عنایت به محق نبودن شرکت سهامی ……، و عدم طرفیت آنها بر روی این ملک دعوی تقابل به خواسته ابطال سند مالکیت را به طرفیت آن شرکت مطرح نمودم.

در نهایت بدون این که در خصوص خواسته مطروحه حقیر و موضوعات اعلامی در آن؛ از جمله احیاء، عمران و آبادانی ملک تصرفات مالکانه و مشروع چندین و چند دهه حقیر از زمان احیاء تا حال حاضر- وجود گواهان بسیار زیاد در جهت احراز مالکیت عدم انتساب این ملک با سند مالکیت کلی (۱۰۰۰) هزار هکتاری کوچکترین تحقیقی از ناحیه دادگاه محترم نخستین و شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر معمول گردد.

حکم بر خلع ید با رد دعوی بنده صادر گردید که به جهت مشخص بودن مالکیت قانونی و شرعی با ارائه این درخواست در صدد دادخواهی مجدد نسبت به پرونده و دادنامه‌های مورد اشاره برآمده و با تقدیم آن به حضور مبارک تقاضای بررسی مجدد پرونده و نقض آن به سوی تجویز اعاده دادرسی را استدعامندم؛

و اما دلایل و مستنداتی که حاکی از غیر شرعی بودن دادنامه‌های مورد اشاره را می‌نماید. به شرحی است، که می‌نماید:

1. همان طوری که عرض شد ملک مذکور در قدیم الایام توسط حقیر احیاء گردیده و پس از احیاء و عمران و آباد شده از این حیث به احیاء ملک توسط حقیر و این که در زمان احیاء شرکت سهامی …… در روی ملک …… در روی ملک هیچ گونه تصرفی نداشته و اصلاً بر روی حقیر است و شرکت سهامی این ملک سندی نداشته کاملاً محرز است. این که مالکیت ملک قانوناً و شرعاً متعلق به …. بر روی آن مالکیت ندارد.

2. تصرفات چندین و چند دهه حقیر بر روی ملک مورد نظر که این تصرفات مشروعاً از زمان احیاء و آبادانی ملک شروع شده و تا حال حاضر استمرار داشته خود دلیل قانونی و شرعی است. بر احراز مالکیت حقیر بر روی ملک متنازع فیه چراکه برابر ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می‌باشد.

3. برابر محتویات پرونده در اجرای قران تحقیق محلی و معاینه محل صورت پذیرفته چندین نفر از معتمدین و ریش سفیدان به عنوان شاهد تعرفه شدند که مؤدای حقیر است. بر روی ملک شهادت شهود به شرح منعکس در پرونده خود کاملاً گویای مالکیت قانونی و شرعی

4. اینجانب برابر محتویات پرونده و در ثبوت مالکیت خودم و غیرقانونی بودن سند تقاضای استماع گواهی گواهان از جمله مجاورین ملک را نمودم که به این موضوع و دلیل قانونی حقیر که از دلایل احضاء کننده مالکیت در مورد ملک موضوع خواسته بود هیچ گونه توجهی نشده، و در واقع به راحتی نادیده گرفته شد. در حالی که استماع شهادت شهود و تحقیق از ایشان خیلی از واقعیات را روشن می‌کرد و در واقع جلوی تجاوز به ملک مالکانه‌ام را می‌گرفت که چنین نشد.

5. در دادرسی‌های انجام شده در مرحله بدوی و تجدیدنظر حقیر اعلام داشتم اینکه حقیر احیاء کننده ملک هستم، و این که تصرفات مشروع چندین و چند دهه بر روی ملک دارم از این حیث با توجه به این که تاریخ صدور سند به نام شرکت سهامی اخیراً بوده و این که تاریخ احیاء ملک و تصرفات مشروع بنده چندین دهه قبل از تاریخ صدور سند و در واقع مقدم بر آن بوده از این منظر به آن دادگاه‌های محترم اعلام داشتم این که این موضوع نیز خیلی از واقعیتها را روشن می‌کند و از سویی حقانیت مرا به اثبات می‌رساند و در جلسه سوم روشن می‌نماید.

این که بی‌جهت و بدون دلیل و برخلاف حق و انصاف به نام شرکت سهامی … سند مالکیت صادر شده است، که این موضوع موجه نیز مورد توجه قرار نگرفت

6. وجود ساختمانهای احداث شده بر روی ملک مورد نظر که این ساختمان در قدیم الایام آنهم قبل از صدور سند مالکیت به نام شرکت …… توسط حقیر ساخته شده و قدمت قدیمی آن توسط کارشناس محترم نیز تأیید شده خود دلیل قانونی و شرعی است. بر تعلق مالکیت ملک موضوع پرونده به حقیر و عدم وجود حق در مورد این ملک به شرکت سهامی … که به این موضوع نیز هیچ گونه توجهی نشد.

بناء علیهذا نظر به موارد موصوفی با عنایت به غیر شرعی بودن دادنامه صادره در نهایت این که برابر شرع مقدس اسلام میبایست حق به حقدار برسد و برابر آیات و روایات شرع مقدس به حقوق اشخاص نباید تجاوزی و تصرفی صورت بپذیرد با توجه به این که در نتیجه آراء صادره حقیقتاً و انصافاً به حقوق قانونی و شرعی حقیر تجاوز شده و این برخلاف آیات و روایات شرع مقدس اسلام می‌باشد.

نظر به این که دلایل ارائه شده برابر این لایحه غیر شرعی بودن دادنامه‌های صادره کاملاً به اثبات می‌رساند از حضور عالی تقاضای بررسی مجدد پرونده و نقض دادنامه‌های مذکور به سوی احقاق حقوق قانوناً و شرعاً تضییع شده اینجانب مورد استدعاست

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *