لایحه دفاعیه تعیین تکلیف سهم شراکت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه تعیین تکلیف سهم شراکت

در لایحه دفاعیه تعیین تکلیف سهم شراکت، متهم دلایل و مدارکی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد تقسیم و تعیین تکلیف سهم شراکت در پرونده مورد اختلاف، مطابق با قوانین و مقررات صورت گرفته است. در ادامه نمونه ای از این لایحه را مشاهده می‌کنید.

لایحه دفاعیه تعیین تکلیف سهم شراکت یک دستگاه کامیون

سلام علیکم؛

احتراماً؛

در خصوص دادخواست­های آقای ح. با وکالت آقای م. ا. به طرفیت مرحوم پدر اینجانبان ب. آ. الف.، و ا. ع.. ت. با وکالت آقای غ. پ. به خواسته؛

تعیین تکلیف سهم شراکت یک دستگاه کامیون تریلی که به کلاسه …… ح در شعبه پنجم حقوقی …… ثبت و برابر دادنامه شماره …… منتهی به صدور رأی غیابی گردیده (پیوست شماره یک) و سپس واخواهی توسط وکیل پدرمان پرونده به کلاسه ۸۵۰۹۹۸۰۰۵۶۴۰۰٢٣۴ ثبت به دادنامه واخواسته با اصلاح کسر هزینه‌های صورت گرفته ابرام و میزان محکومیت مبلغ ١۴۸۵۰۵۰۰۰ریال اعلام می‌گردد.

(پیوست شماره ۲) و پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه فوق پرونده به شعبه یازدهم تجدیدنظر ارجاع و به کلاسه …… ت ثبت و برابر دادنامه شماره …… ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد خواسته خواهان بدوی صادر می‌گردد. پیوست شماره (۳)

خواسته الزام به پرداخت منافع کامیون که به کلاسه …… ح ثبت و برابر دادنامه شماره …… – …… رأی صادره و اینجانبان به دادنامه صادره اعتراض که برابر اخطاریه شماره …… به تاریخ …… به اینجانبان ابلاغ گردید که مبلغ …… ریال بابت هزینه تجدیدنظرخواهی واریز و مبلغ خواسته شده در مهلت مقرر قانونی معینی در تاریخ …… طى فیش شماره ۲۷۹۰۹۲ واریز و تقدیم شعبه گردید.

(پیوست­های شماره ۴) لکن مورد پذیرش شعبه محروم قرار نگرفته و قرارداد تجدیدنظر خواهی صادر می‌گردد. على هذا؛

اول؛ با عنایت به این که هزینه تجدید نظر خواهی با در نظر گرفتن عدم محاسبه روز ابلاغ و اقدام در مهلت مقرر قانونی پرداخت گردیده است؛ لذا قرارداد صادره از ناحیه دادگاه وجاهت قانونی نداشته و تجدید نظر خواهی اینجانبان برابر مقررات میبایست رسیدگی گردد. است.

دوم؛ در دادنامه صادره از شعبه هشتم حقوقی …… موارد زیر تأمل و بررسی است.

در محاسبه عواید و منافع کامیون موضوع دعوی تاریخ شروع محاسبه منافع …… لحاظ گردیده در صورتی که تا تاریخ تصادف همین مهرماه ۱۳۸۳ اختلاف حسابرسی وجود نداشته است و پس از آن نیز کامیون تا پایان سال ۸۳ به تصادف در تعمیرگاه متوقف بوده و کارکرد نداشته است.

هزینه‌های انتقال کامیون از بندر عباس محل (تصادف به مشهد و تعمیرات انجام شده در …… محاسبه نگردیده است.

هزینه‌های جاری کامیون از قبیل حقوق راننده و کمک راننده- غذا- بیمه ـ سوخت تعمیرات جزیی و کلی- استهلاک- لاستیک- روغن- کمسیون بنگاه‌های باربری و …… محاسبه نگردیده است.

خودرو از سال ۱۳۸۷ با درخواست وکیل آقای ح. و دستور دادگاه در پارکینگ توقیف می‌باشد. در حالی که برابر صادره شعبه هشتم نمودید و منافع کامیون تا تاریخ …… محاسبه گردیده یعنی مدت ۲ سال که کامیون تا تاریخ …… محاسبه گردیده یعنی مدت ۲ سال که کامیون به دستور دادگاه توقیف بوده نیز جزو کارکرد کامیون محاسبه شده است.

در نهایت از محضر رئیس کل محترم دادگستری استان …… با عنایت به تجویز دبیرخانه نظارت و پیگیری قوه قضائیه استدعا داریم ضمن توجه به عرایض عنوان شده

پرونده‌های کلاسه …… ح و …… ح شعبه پنجم حقوقی و پرونده …… ت شعبه یازدهم تجدید نظر و پرونده کلاسه …… که تصاویر دادنامه‌های آنها پیوست تقدیم می‌گردد؛ را مطالبه و ملاحظه فرموده و دستور ادامه رسیدگی و جلوگیری از حقوق مسلم تضییع شده اینجانبان را فراهم فرمایند.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *