لایحه دفاعیه تخلیه مغازه (ملک تجاری)

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه تخلیه مغازه

حکم تخلیه مغازه زمانی صادر می‌شود که به مالک کمک کند تا ملکش را از مستأجری که دیگر قرارداد را رعایت نمی‌کند، پس بگیرد. نمونه ای از لایحه دفاعیه در رابطه با تخلیه مغازه را مشاهده می‌کنید.

تنظیم لایحه دفاعیه تخلیه مغازه

بسمه تعالی

تاریخ: ……

دادیاری محترم شعبه …… دادسرای عمومی ……

سلام علیکم؛

احتراماً عطف به برگ اخطاریه موضوع کلاسه …… در خصوص شکایت موکله علیه آقای ……. و …… مراتب ذیل را به استحضار می‌رسانم:

موکله مستند به مبایعه نامه مورخ …… پیوست شماره یک- تمامت سرقفلی یک باب مغازه تجاری واقع در …… بازار محله را به بیع شرعی و قطعی به مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان از آقای …… خریداری و آقای …… نیز با امضاء ذیل قولنامه گواهی نموده.

و متعاقباً نیز مستند به سند رسمی صلح سرقفلی شماره …… مورخ …… تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰ حوزه ثبتی ……. (پیوست شماره ۲) به نام موکل سند صلح تنظیم و علاوه برآن علاوه بر آن به موجب سند اجاره رسمی شماره …… مورخ …….(پیوست شماره ۳) –

همزمان در دفترخانه اسناد رسمی موصوف آقای …….. و خانم …… سند اجاره به نام موکل تنظیم و کلیه اجاره‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹ به موجب برگ رسید سپرده موقت شماره …… مورخ …… (پیوست شماره ۴) پرداخت شده است. با این وجود علیرغم مالکیت رسمی سرقفلی موکله و اطلاع کامل متهمان از کلیه اسناد رسمی فیمابین با ارائه فقط سند اجاره و مکتوم نگه داشتن اسناد رسمی صلح اقدام به تخلیه مغازه نموده‌اند.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *