لایحه دفاعیه تحویل معادن

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه تحویل معادن

لایحه دفاعیه تحویل معادن سندی است که در آن طرفی که مسئولیت یا مالکیت معدن را به عهده دارد، دلایل و مستندات خود را برای دفاع در برابر ادعای تحویل معدن به دادگاه ارائه می‌کند. در ادامه نمونه ای از این لایحه را مشاهده می‌کنید.

نگارشی از لایحه دفاعیه تحویل معادن

دادگاه حقوقی شعبه …… شهرستان ……

با سلام و احترام،

اینجانب …… در رابطه با پرونده شماره …… طبق نامه‌های صادره به شماره …… و …… به معدن سفیدکوه با بهره برداری آقای …… به پاسگاه مراجعه و باتفاق ماموری از پاسگاه به معدن مراجعه نمودیم.

آقای …… پیمانکار معدن بدون اینکه از رفتن به داخل معدن جلوگیری نماید به خواست اینجانب یک نفر از استادکار خود به نام آقای …… را به همراه ما به داخل سینه کار فرستاد و آقای …… نیز ما را همراهی کردند. با وجودی که رفتن به داخل سینه کار معدن به علت شیب زیاد اکلن مشکل بود، بداخل رفتیم و به طور دقیق تمام به کار مورد ادعا را بازدید نمودیم.

و نتیجه کار ما به شرح زیر می‌باشد:

با ارتفاع N 36*23*57.3 و E 54*1859.8 از ابتدای کارگاه با GPS اندازه گیری شد که به شرح ۲۰۹۳ متر می‌باشد ابتدا وارد اکلن شدیم که جهت آن شمال شرقی، جنوبی غربی بود این اکلن قبلاً مورد بازدید قرار گرفته است و طول آن ۸۸ متر می‌باشد و شیب متوسط آن ۳۸ درجه اندازه گیری شده و در انتهای آن به یک چهارراه رسیدیم که قسمت جلویی آن مورد بحث نیست و قسمت چپ آن دستکی زده شده که به لایه p می‌رسید.

که آن راه اندازه گیری کردیم که در ذیل باطلاع می‌رسد و در قسمت راست پس رو شروع می‌شود در این راسته تونل که طول آن 7/110 متر می‌باشد که ده متر اول آ فاقد ذغال بوده و به وسیله سنگبری راه را باز کرده‌اند و این تونل پس رو در کنار اکلن قرار دارد که مقدار ۵۲ متر آن را رمضان …… قبلاً کار کرده که مورد ادعا نیست و 7/48 متر بعدی آن به وسیله آقای …… تا تاریخ فوق کار کرده که مورد ادعای آقای رمضان …… می‌باشد.

عرض این تونل پس رو 1/6 متر و ارتفاع آن 90/1 متر و رگه ذغالی که استخراج می‌کنند. حدود ۱,۵۰ متر می‌باشد که در داخل این رگه ذغالی به طور متوسط ۵۰cm رگه گلی وجود دارد که در محاسبات از ذغال کسر شده و رگه ذغال را یک متر به حساب آوردیم طبق شکلی که در زیر رسم شده است مورد ادعا در این قسمت پس رو به طول 7/48 متر بارگه خالص ذغال یک متر و ارتفاع 82/50 متر می‌باشد که این ارتفاع به سطح زمینی می‌رسد.

در ناحیه این تونل کارگران مشغول کار بودند و از آقای …… سوال کردم که چگونگی استخراج را توضیح دهد ایشان اظهار داشتند، که هفت متراژ ناحیه پایین و هفت متراژ سطح زمین به پایین جهت استحکام زمین رها می‌کنیم و بقیه ذغال را استخراج می‌نماییم و ما هم این مقدار را در محاسبه عمل نمودیم.

در ضمن آقای …… اظهار داشت که قراردادی را که آقای رمضان … بـه دادگستری ارائه داده است. ارتباطی به این کار ندارد و به ماده ۱ قرارداد اشاره کردند که ذکر شده است عبارتست از تولید و استخراج در محدود لایه‌های p۱۰ p,۱۱ در قسمت شمال معدن کوه سفید و از مرز تونل C به سمت کلاته تا دره وسط معدن که دهنه سینه کار تونل کا ۲۸ است که طبق این ماده ‌البته ناحیه مورد بازرسی را شامل نمی‌شود.

ولی آقای رمضان کثیریان اظهار می‌دارد که طبق بند مدت قرارداد صفحه سوم سطر ۱۲ که ذکر شده در صورتی که محدوده واگذار شده فاقد مواد معدنی باشد کارفرما تعهد می‌نماید مبلغ ودیعه را یکجا به پیمانکار پرداخت نماید یا به میل پیمانکار محدوده دیگری طبق این قرارداد به نامبرده واگذار نماید و من طبق همین بند قرارداد

پس روی این معدن را در این ناحیه انتخاب کردم و در آن مشغول کار گردیدم. بعد از بازدید این ناحیه از چهارراه ذکر شده به طرف چپ حدود ۱۲ متر دستکی زده شده است که به تونل p۱۱ می‌رسد از ابتدای آن تونلی پیشرو و به عرض 1/7 متر و با ارتفاع 90/1 متر حفر شده است که یک رگه ذغالی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر ذغال خالص دارد و طول این تونل ۱۱ متر و در ابتدای این تونل دویلی به سطح زمین باز شده است.

که طول آن ۵۸ متر بود که جهت هوادهی می‌باشد. در این ناحیه هم مانند قبل دورگه ذغالی ۷ متر در قسمت پایین و ۷ متر در قسمت بالا نزدیک سطح زمین ذغال را رها کرده و بقیه در حال استخراج می‌باشند و محاسبات جهت استخراج مقدار ذغال در صفحه بعد ذکر شده است در ساعت ۲ بعد از ظهر به بالا آمدیم و بعد از رساندن مامور پاسگاه به دیباج به شهر مراجعه نمودیم.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *