لایحه درخواست تهاتر قضایی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه درخواست تهاتر قضایی

درخواست تهاتر قضایی به معنای تقاضا برای جبران متقابل بدهی‌ها و مطالبات دو طرف دعوا در یک پرونده قضایی است. این درخواست با هدف کاهش تعهدات مالی هر دو طرف و تسهیل در فرایند تسویه حساب انجام می‌شود.

مثالی از  درخواست تهاتر قضایی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

 با عرض سلام و ادب و احترام؛

درخواست تهاتر در راستای ماده 247 قانون مدنی

 احتراماً اینجانب …… به ترتیب در کلاسه پرونده …… به پرداخت مبلغ …… تومان و خسارات تأخیر تأدیه آن به شرح کلاسه پرونده اجراییه …… در حق آقای …… موضوع سند رهنی بیع شرط به شماره ……. بانک تجارت و ثمن یکباب ساختمان به شماره پلاک ثبتی …… اصلی بخش …… محکومیت یافته‌ام.

 نظر به اینکه اینجانب ظهر چک شماره …… بانک تجارت مرکزی …… ایشان را امضاء نموده‌ام و با آن اقدام به خرید یکباب ملک مزبور را از آقای می‌نمایم که در موعد سررسید حاضر به پرداخت جک مذکور نمی‌شود و اینجانب به استناد محتویات پرونده شعبه سوم حقوقی دادگستری …… و پرونده کلاسه  …… شعبه سوم حقوقی …… و اجراییه مذکور؛ ثمن کل ساختمان یاد شده را پرداخت نموده‌ام،

در پرونده پیوست صادره از آن مرجع محترم بدون هیچگونه زور و اجباری به صراحت و کتباً در لایحه دفاعیه خود خوانده محترم اعلام نموده که خواسته اینجانب برحق بوده و اصل ثمن چک بابت خرید خانه مذکور را به اینجانب بدهکار بوده و برابر مدارک و اسناد و دادنامه‌های صادره ریالی به نامبرده بدهکار نمی‌باشم. و این حقانیت کتباً از سوی ‌فروشنده ساختمان مذکور مورد گواهی و تأیید واقع شده است.

در راستای مواد ۲۴۷ و ۲۶۴ و ۲۹۴ قانون مدنی تقاضای تهاتر دو دین دعوی را در راستای قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع حفظ حقوق شهروندی را از محضر مقام عالی قدر خواستار و خواهانم.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *