لایحه تجدیدنظر خواهی فروش مال غیر

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه تجدیدنظر خواهی فروش مال غیر

لایحه تجدیدنظر خواهی فروش مال غیر در صورتی اتفاق می‌افتد که شخصی غیر از مالک با قولنامه یا وکالت نامه، مال شخص دیگری را به فروش برساند. بر اساس قانون فروش و انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد. بر همین اساس متهم می‌تواند جهت دفاع از خود لایحه ای را تنظیم و تسلم دادگاه نماید.  در ادامه نمونه ای از لایحه تجدیدنظر خواهی فروش مال غیر را مشاهده می‌کنید.

دادخواست لایحه تجدیدنظر خواهی فروش مال غیر

بسمه تعالی

تاریخ: ……

قضات محترم دادگاه‌های تجدید نظر استان ……

سلام علیکم؛

احتراماً نظر به اینکه در رأی به شماره …… مورخه …… درخصوص پرونده کلاسه از شعبه …… محترم دادگاه عمومی جزائی …… بر برائت آقای …… مبنی بر خرید مال غیر یافته بدین وسیله اینجانب اصالتاً از طرف خود و به نمایندگی از طرف برادران خود در مهلت مقرر قانونی مستنداً به ماده قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به این قسمت از دادنامه مراتب اعتراض به شرح ذیل اعلام و تقدیم می‌گردد.

مقدماً به استحضار می‌رساند، به حکایت محتویات پرونده کلاسه فوق‌الاشاره مرحوم پدر بزرگمان …… در مورخه …… فوت و یکی از ماترک مرحوم یک قطعه زمین از اراضی غارین واقع در شهرستان …… می‌باشد. در سال ۸۲ تجدیدنظر خوانده اقدام به خریداری سهم‌الارث سایر ورثه به جز مرحوم مادرمان می‌نماید که برهمین اساس نیز رسید عادی مبنی بر دریافت وجه از نامبردگان به استثناء مادرمان اخذ می‌نماید.

متأسفانه مشارالیه با علم به مالکیت مشاع مرحومه مادرمان اقدام به تصرف زمین می‌نماید، که برهمین اساس شکایتی علیه نامبرده مطرح که مشارالیه جهت برائت خود از اتهام انتسابی اقدام به جعل امضاء مرحوم مادرمان مبنی بر دریافت سهم‌الارث پدری می‌نماید که پس از ارجاع به کارشناسی منتخب در نظریه خود به شماره …… مورخه …… جعلی بودن آن را اعلام و تأیید می‌نماید.

علی ایحال با عنایت به اینکه:

اولاً- بنا بر نظریه کارشناس خط مثبوت در پرونده نگارش سند در گذشته نزدیک بوده است، حال آنکه تجدید نظر خوانده مدعی گردیده است، که جعل توسط دایی اینجانبان صورت گرفته است و این در حالی است که مرحوم دایی اینجانبان در زمان جعل در قید حیات نبوده است، بیان این مطلب حکایت از سوء نیت نامبرده و قصد انحراف دستگاه قضا از موضوع اصلی و سلب مسئولیت کیفری خود از این موضوع را داشته و دارد.

ثانیاً- باتوجه به اینکه مشارالیه عالم به این مطلب بوده است که زمین خریداری شده، متعلق به غیر بوده است. چرا که مشارالیه با علم به مجعول بودن سند و به جهت فرار از مجازات سند مجعولی ارائه می‌نماید، که عالم به این مطلب می‌باشد.

ثالثاً- از طرفی نیز قاضی محترم صادر کننده رأی در رأی خود اشعار می‌دارد که با بررسی‌های بعمل آمده در پرونده مورد استناد وکیل متهم به شماره …… شعبه دوم حقوقی بهشهر و به حکایت صفحات ۱۹۱‌الی ۱۹۴ پرونده مبرهن گردیده است.

که سند مورد نزاع اساساً در پرونده مطرح و مورد استناد نبوده بلکه اخیراً با ترفندی خاص در پرونده استنادی‌الحاق و اضافه گردیده خود دلیل برعلم به جعلیت سند مورد بحث را دارد، چرا که دایی اینجانبان در سال ۸۲ فوت نموده و جعل در سالهای بین ۸۳ تا ۸۹ انجام شده و‌الحاق و اضافه نمودند.

برگه جعلی در پرونده …… کار خود متهم و یا شخصی از ناحیه ایشان است. چراکه غیر از یاد شده نسبت به برگه جعلی ذینفع نبوده و نیست.

و اینکه قاضی محترم در حکم مذکور اعلام داشته، اینکه متهم در مقام امتیاع اراضی مدعی به شکّات با علم به جعلیت سند مارالبیان اقدام به آن نموده باشد. محرز ندانسته این اظهارنظر باتوجه به اظهار نظر خود آقای ریاست محترم دادگاه در خصوص‌الحاق و اضافه نموده در پرونده استنادی و نظریه کارشناس و جاهت شرعی و قانونی ندارد. و همانگونه که در حکم قاضی محترم هم آمده و اشعار داشته، اینکه اخیراً با ترفندی خاص در پرونده استنادی‌الحاق و اضافه شده، تناقض دارد.

لذا باتوجه به مراتب تقاضای نقض دادنامه …… مورخه ……. برائت سهم می‌شد، بابایی در خصوص آثار خرید مال غیر و محکومیت وی باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و کلاهبرداری را در این خصوص از محضر آن قضات محترم مورد استدعاست.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *