قبول مال مورد مزایده در مرحله دوم مزایده

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
قبول مال مورد مزایده در مرحله دوم مزایده

قبول مال مورد مزایده در مرحله دوم مزایده به این معناست که در صورتی که در مرحله اول مزایده هیچ خریداری حاضر به خرید مال به قیمت پایه کارشناسی نشده باشد، محکوم له می‌تواند در مرحله دوم مزایده، مال مورد نظر را به قیمت کارشناسی یا قیمتی پایین‌تر (بر اساس قوانین مزایده) قبول کند و مالک آن شود. این اقدام به محکوم له امکان می‌دهد تا از وصول حقوق خود اطمینان حاصل کند.

قبول مال مورد مزایده در مرحله دوم مزایده و درخواست تحویل آن به نسبت سهم

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… اجرایی معروض می‌دارد:

اینجانب …… محکوم له کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیهم وراث مرحوم …… به اسامی مندرج در پرونده می‌باشم.

نظر به اینکه خانه مسکونی متعلق به محکوم علیهم در مرحله اول مزایده ‌خریدار نداشته است لهذا به تجویز ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی معادل طلب و محکوم به، خود را از یکباب خانه مسکونی توقیف شده مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده است را قبول می‌نمایم.

لهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی و تحویل خانه مسکونی به میزان سهم را در این راستا استدعی دارم.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *