فسخ نکاح دائمی به جهت تدلیس زوجه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
فسخ نکاح دائمی به جهت تدلیس زوجه

به طور کلی، فسخ نکاح دائمی به جهت تدلیس زوجه به معنای درخواست یکی از زوجین برای لغو این نکاح به دلیل عدم صحت یا اعتبار اطلاعات یا شرایطی است که در زمان انعقاد نکاح اعلام شده بودند. این مسئله می‌تواند شامل ارائه اطلاعات غلط یا نادرست در مورد وضعیت اجتماعی، مالی، بهداشتی، روانی یا دیگر شرایط مهم در انعقاد نکاح باشد که به نوعی اطلاعات حیاتی برای تصمیم‌گیری طرفین بوده‌اند.

تنظیم فسخ نکاح دائمی به جهت تدلیس زوجه

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده ……

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

اینجانب …… خواهان، مورخ …… در دفترخانه شماره …… حوزه ثبتی …… با دوشیزه …… ازدواج دائم نمودم پس از گذشت مدتی از عقد نکاح قریب یک ماه قبل متوجه شدم که در قسمت سمت چپ صورت نامبرده لکهای ابلق رنگ وجود دارد که بر زیبایی مشارالیه بسیار اثرگذار بوده و بدین ترتیب صفت خاصی را که به صورت تلویحی و ضمنی در نکاح فیمابین خواهان و خوانده مبنی بر زیبایی خوانده وجود داشته است، بدین شکل از بین رفته است.

مضاف بر اینکه نامبرده به وسیله آرایش حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کرده بود که قبل و پس از عقد نکاح دائم این مسأله قابل ملاحظه نبود. براین اساس با توجه به مواد ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰ و ۱۱۳۱ قانون مدنی که اعمال خیار تدلیس (تدلیس مشاطه) را فوری داشته، در اسرع وقت ممکن اقدام به تقدیم این دادخواست نموده‌ام.

ضمناً عیب مذکور حین عقد بوده موضوع ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی و نکات مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی با وجود قرائن و امارتی چون عدم مشاغل بودن نامبرده به شغل یا ثروتمندی او صرفاً زیبایی از صفات مهم به شمار میآید- که امید است دادگاه محترم با لحاظ و رعایت مواد ۱۰۳۷ و ۱۱۰۱ قانون مدنی اقدام به رسیدگی نمایند.

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *