صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق

صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به معنای تأیید رسمی دادگاه است که نشان می‌دهد تلاش‌ها برای حفظ زندگی مشترک به نتیجه نرسیده و ادامه زندگی زناشویی برای زوجین ممکن نیست. این گواهی، اولین مرحله قانونی برای شروع فرآیند طلاق است و به زوجین اجازه می‌دهد تا با استفاده از این مدرک، مراحل بعدی طلاق را پیگیری کنند.

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده ……

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

اینجانب …… مطابق وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی پیوست پرونده وکیل خواهان دعوی خانم …… فرزند …… و با اختیارات حاصله از موکله استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴، ۳۳، ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل خواستارم.

با تقدیم دادخواست در موقعیت قانونی موکله اینجانب خانم …… برابر تصویر مصدق نکاح پیوست نامه دادخواست در تاریخ ۸۰/۵/۲۷ تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج به عقد دائمی خوانده دعوی آقای …… درآمده و همسر شرعی و قانونی وی گردیده است و ماحصل این ازدواج یک فرزند دختر ۵ ساله می‌باشد،

حسب اظهارات موکله خوانده دعوی علاوه بر اینکه هیچ گونه نفقه‌ای پرداخت ننموده بلکه نامبرده اعتیاد به مواد مخدر داشته و همچنین نامبرده در محاکم مختلف به دلیل ایراد ضرب و جرح و نگهداری مشروبات الکلى و غیره محکوم گردیده با عنایت به شروط ضمن عقد ازدواج که موکله به خوانده دعوی شرط نموده در صورتیکه زوج نفقه پرداخت ننموده و یا به حبس محکوم گردیده و یا ایراد ضرب و جرح داشته و یا اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد،

زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه و با وکالت اعطایی مذکور در سند ازدواج خود را مطلقه نماید. خصوصاً اینکه حسب اظهارات موکله خوانده هیچ گونه نفقه‌ای پرداخت ننموده است که این موضوع ادامه زندگی را غیر ممکن نموده است.

لذا مطابق مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد.

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *