تقاضای صدور دستور مقتضی مبنی بر ‌الزام تنظیم سند رسمی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای صدور دستور مقتضی مبنی بر ‌الزام تنظیم سند رسمی

صدور دستور مقتضی مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی به معنای صدور دستور اجرایی از سوی دادگاه است که به مالک یا طرف‌های مرتبط دستور می‌دهد که سند رسمی (مانند عقد، نامه‌امضا و غیره) را تهیه و ثبت نمایند. این دستور بر اساس حکم یا تصمیم دادگاه صادر می‌شود و معمولاً به منظور تسریع در فرآیند قانونی و اجرایی تنظیم سند رسمی صادر می‌گردد، تا تعهدات و اختیارات قانونی به درستی و به موقع اجرا گردد.

نمونه تقاضای صدور دستور مقتضی مبنی بر ‌الزام تنظیم سند رسمی

  • ریاست محترم دادگاه ……
  • با سلام و تحیت؛ احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… / اج معروض می‌دارد:
  • اینجانبان …… همگی شهرت …… محکوم علیهم کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم له آقای …… مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دادنامه کلاسه پرونده امر می‌باشیم.
  • نظر به اینکه حکم یاد شده قطعیت حاصل نموده و به اینجانبان ابلاغ گردیده است. حالیا اینجانبان در فرجـه مقـررو قانونی مراتب اعلام آمادگی خود را جهت تنظیم سند رسمی انتقال اعلام نموده و در این راستا سند مالکیت و اسناد و مدارک هویتی خویش را تحویل و تسلیم دفتر اسناد رسمی شماره …… نموده‌ایم ولی متأسفانه با وجود مراجعات مکرر اینجانبان به نامبرده جهت تنظیم سند رسمی انتقال متأسفانه نامبرده هر مرتبه به بهانه‌های واهی تعلل ورزیده و حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال بنام خود نمی‌باشد.
  • علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را در این راستا استدعی داریم.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *