تقاضای صدور دستور مقتضی جهت اجرای مفاد دادنامه یاد شده

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای صدور دستور مقتضی جهت اجرای مفاد دادنامه یاد شده

تقاضای صدور دستور مقتضی جهت اجرای مفاد دادنامه به معنی درخواست رسمی از دادگاه برای صدور دستورات اجرایی است که برای اجرای تعهدات و تصمیمات مورد تأیید و تصویب دادگاه، ارائه می‌شود. این درخواست به منظور اطمینان از انجام صحیح و به موقع مفاد دادنامه تقدیم می‌گردد، تا تصمیمات قضایی به درستی و بدون تأخیر پیگیری شوند.

نمونه تقاضای صدور دستور مقتضی جهت اجرای مفاد دادنامه یاد شده

محضر مبارک ریاست محترم دادگاه ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… معروض می‌دارد:

اینجانب …… محکوم له کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیه آقای …… دائر بر تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دادنامه شماره …… مورخه …… می‌باشم.

نظر به اینکه دانامه مذکور تحت دادنامه شماره …… مورخه …… شعبه ۳ تجدیدنظر قطعیت حاصل نموده است و به محکوم علیه نیز ابلاغ گردیده است. و نامبرده حاضر به اجرای مفاد دادنامه یاد شده نبوده و نیستند.

لهذا با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را جهت اجرای مفاد دادنامه یاد شده را مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *