دفاعیه پرونده تصرف عدوانی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
دفاعیه پرونده تصرف عدوانی

در دفاعیه پرونده تصرف عدوانی توضیحاتی است که نشان می‌دهد متهم به‌طور مشروع و با مدارک معتبری اقدام به تصرف انجام داده یا اینکه ادعاهای مطرح‌شده درباره تصرف عدوانی نادرست یا ناعادلانه است. در ادامه نمونه ای از این لایحه را مشاهده می‌کنید.

نمونه ای از نگارش دفاعیه پرونده تصرف عدوانی

رئیس محترم دادگستری استان ……

احتراماً؛

نسبت به پرونده کلاسه بایگانی ٨٩١٢۴٢ که منجر به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۸۱۱۲۰۱۱٧۶ که در نتیجه اینجانب الف ق. صادر و قطعی و حقوق اینجانب نیز تضییع گردیده است. در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی صادره خلاف بیّن شرع می‌باشد. تقاضای رسیدگی مجدد طی تشریفات قانونی را دارم.

زمین مورد ادعا واقع در روستای …… از توابع کوهستان …… می‌باشد، که از متصرفین سابق که ایادی قبل آن به بیش از ۶۵ سال می‌رسد خریداری نموده‌ام باوصف این که قولنامه‌ها در شوراهای حل اختلاف تنفیذ و قطعی شده است و حتی بر اثر شکایت منابع طبیعی اینجانب در مرحله اولیه به تصرف عدوانی محکوم شده‌ام در نتیجه دادگاه محترم شعبه ۷ تجدید نظر حکم صادره را نقض و اینجانب را از اتهام تصرف عدوانی تبرئه نموده است.

با وصف این که دادگاه‌های حقوقی باید از آراء کیفری تبعیت نمایند، متأسفانه دادگاه بدوی در امر حقوقی و همچنین دادگاه تجدید نظر برخلاف مقررات شرعی و قانونی اینجانب را محکوم نموده‌اند؟ !!!

  • شکی نیست. نظریه کارشناسی امارات قضایی است و وجود عکس هوایی در اداره منابع طبیعی در زمره قرائن و حتی پایین تر از آن هستند در حالی که قاعده ید و همچنین شهادت شهود از بیّنات شرعی می‌باشد، که در کنار سایر ادله و همچنین مقررات قانون از قوت بالا برخوردار می‌باشند که مورد توجه قضات محترم قرار نگرفته است؟!!
  • اینجانب علاوه بر مدارک ابرازی دارای بینه شرعی شهادت شهود بودم با وصف این که وکیل اینجانب در مرحله بدوی و تجدید نظر به آن استناد نموده است. توجهی نشده است؟ !!!
  • دادگاه بدوی با وصف این که مبایعه نامه‌ها توسط شورای حل اختلاف مورد تنفیذ قرار گرفته را مورد پذیرش قرار نداده و به استناد بندهای ۱2 و ۳ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نموده که صرفاً قبل از این قانون اشخاص به صورت مسکونی و زراعی آنهم به طور محصور درآورده باشند در حالی که این مقررات در مورخه …… به شماره دادنامه ٩۶ کلاسه پرونده …… از طریق دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص داده شده است.

بنابراین عدم پذیرش تنفیذ قولنامه به علت آیین نامه اصلاحی…… می‌باشد، که این آیین نامه اصلاحی خلاف شرع تشخیص داده شده است. پس                رأی شورای حل اختلاف مطابق مقررات می‌باشد؟!!!

تصویر رأی دیوان عدالت ضمیمه است.

  • نماینده اداره منابع طبیعی صرفاً وجود چند سنگ بزرگ را نشان از عدم احیاء زمین توسط اشخاص دیگر دانسته است، که مشخصاً چنین دفاعیاتی تا مستند به قانون و شرع نباشد موجه نیست.
  • با توجه به وجود قبرستان قدیمی در جوار ملک مورد اختلاف تصرف قدیمی متصرفین و سابق حکم شورای حل اختلاف عدم توجه دادگاه محترم به مستندات و بینه شرعی اشتباه استناد دادگاه به آیین نامه اصلاحی … حقوق حقه اینجانب ضایع شده شده است. با توجه به این که مال مسلمان مانند خونش محترم است. با پذیرش این دفاعیات موجه تقاضای تشریفات موجبات اعاده دادرسی را دارم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *