لایحه دفاعیه و اعتراض به تجدید نظر خواهی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه و اعتراض به تجدید نظر خواهی

لایحه دفاعیه و اعتراض به تجدید نظر خواهی دلایل، مستندات، و توضیحاتی است که نشان می‌دهد حکم اولیه دادگاه صحیح و عادلانه بوده و دلایل ارائه‌شده توسط تجدیدنظرخواه نادرست یا بی‌اساس هستند. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حکم اولیه و درخواست تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر است.

نمونه لایحه دفاعیه و اعتراض به تجدید نظر خواهی

ریاست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان ……

سلام علیکم؛

احتراماً؛ در خصوص پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۱۷۶۵۰۰۰۳۲ به نام خانم م. ا. که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۵۰۰۰۳٩۴- …… از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان …… گردیده است. بدین وسیله مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی به دادنامه صادره را با دلائل و مستندات متقن و مبرهن ذیلاً استحضار عالی می‌رساند:

 

شرح ما وقع؛

خواهان دعوی سابقاً اقدام به طرح دعوی نسبت مابین فرزند خود متولد …… و آقای م. م (به عنوان پدر طفل) نموده که النهایه پس از رسیدگی­های متعدد قضایی طی دادنامه‌های شماره ۸۸۰۰۹۱۳- …… شعبه اول دادگاه حقوقی …۸٩٠٣٩۴- …… شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان و …… ؛ …… شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به دلیل عدم وجود رابطه پدر فرزندی به دلایل مختلف من جمله نتیجه آزمایش DNA مبنی بر عدم وجود رابطه نسبی بطلان دعوی نخستین صادر می‌گردد.

اکنون مشارالیها اقدام به طرح دعوی الزام خواندگان اداره ثبت احوال و آقای م. م. به صدور شناسنامه نموده که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۶۵۰۰۰۳٩۴- …… مبنی بر الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه با نام فرضی پدر می‌گردد.

دفاع ماهوى

 • صدور شناسنامه از وظائف ذاتی ثبت احوال بوده و نیاز به الزام و اجبار قضائی ندارد.
 • تشریح مواد استنادی در دادنامه بدوی و معاذیر قانونی پیرامون آن؛
  • قاضی محترم در دادنامه بدوی به مواد ۱۲ و ۱۳ و تبصره ماده ۱۳ قانون ثبت احوال استناد نموده و در سطر ۲۵ دادنامه مقرر می‌دارد پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد؛ شناسنامه صادر می‌گردد.
  • همان گونه که قاضی محترم نیز نتیجه گرفته‌اند صدور شناسنامه مشروط به احراز تابعیت ایرانی طفل است. حال سؤالی به ذهن متبادر می‌شود، که چگونه تابعیت ایرانی طفل متولد شده برای ریاست محترم دادگاه بدوی اثبات گردیده است. با این توضیح که انتساب فرزند به فرد تبعه ایرانی به عنوان پدر مورد ادعای (خواهان) مردود شناخته شده است.
  • اصل و قاعده کلی مستند به مواد مذکور ثبت ولادت اطفال متولد در ایران است. اما صدور شناسنامه منوط و مشروط به احراز تابعیت ایرانی طفل خواهد بود.
  • در مانحن فیه پدر طفل مجهول الهویه است. شبه‌هایی نیز مطرح و رسیدگی نشده، و خواهان در دادخواست مطروحه در خصوص این که پدر واقعی طفل کیست؟ اظهار نظری ننموده است. مضافاً تابعیت ایرانی مادر با لحاظ ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی دلیل بر احراز تابعیت ایرانی طفل نیست.
  • استناد به ماده ۷- و ۱۷ قانون ثبت احوال و وحدت ملاک ماده ۱۷ خروج موضوعی از خواسته خواهان دارد چراکه در ماده ۷ به سن اعلام کننده اشاره دارد؛ نه نحوه و کیفیت تنظیم سند صدور شناسنامه برای طفل ایرانی و یا گواهی ولادت اتباع بیگانه برای طفل خارجی و فرض در ماده ۱۷ نامعلوم بدون ابوین طفل (پدر و مادر) است، که مربوط به فرزندان فاقد ولی و کودکان تحت سرپرستی بهزیستی است و رویه و مقررات خاص خود را دارد.
 • اهمیت اسناد هویتی و صدور اسناد متقن و مستحکم ایجاب می‌نماید. تا ثبت احوال با توجه به معاذیر مختلف قانونی و به کارگیری تمامی ظرفیتها اقدام به تنظیم اسناد حسب تابعیت طفل نماید، و الزام و اجبار قضائی در این خصوص با توجه به آلودگیهای هویتی و تابعیتی منطقه و بدون در نظر گرفتن جمیع جهات در آتیه تزلزل اسناد را در پی خواهد داشت.
 • خواهان می‌تواند با مراجعه به ثبت احوال تقاضای خود را مطرح و به تبع ثبت احوال با استفاده از مکانیزمهای مختلف حسب مورد به تکلیف قانونی خود عمل نموده و نیاز به اجبار و الزام قضائی نخواهد داشت.

لذا با عنایت به موارد مذکور و با توجه به اهمیت اسناد هویتی و تابعیتی و اعتبار بخشیدن به تلاشهای ملی و بی‌وقفه ثبت احوال در اتقان اسناد سجلی به عنوان وظیفه ذاتی از محضر قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای نقض دادنامه بدوی به صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان …… مورد استدعاست.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *