دفاعیه فسخ قرارداد (درخواست اعمال ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری)

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
دفاعیه فسخ قرارداد

لایحه دفاعیه فسخ قرارداد یک سند قانونی است که توسط یکی از طرفین قرارداد به دادگاه ارائه می‌شود تا دلایل و شواهد خود را برای فسخ قرارداد توضیح دهد. این لایحه شامل استدلال‌های حقوقی و مستنداتی است که نشان می‌دهد شرایط لازم برای فسخ قرارداد فراهم شده است. هدف از این لایحه، حمایت از حقوق طرفین و اطمینان از اجرای صحیح و عادلانه قراردادها است.

لایحه دفاعیه فسخ قرارداد

ریاست محترم دادگستری کل استان ……

احتراماً؛

بدین وسیله بنا به تجویز ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که اعتراض خود را نسبت به دادنامه از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوق …… در پرونده کلاسه ۹۱/۸۵۸ که در مقام تجدیدنظر خواهی از دادنامه اصداری به شماره ٩٠/۶٩١ از شعبه هشتم شورای حل اختلاف …… صدر گردیده اعلان و بنا به جهات و دلایل زیر در فرجه قانونی استدعای اعمال مقررات مذکور و مالاً نقض دادنامه‌های فوق‌الذکر که برخلاف موازین قانونی و شرعی صدور یافته و موجبات تضییع حقوق و حقه و مسلم اینجانب را فراهم ساخته است.

• الف- ایرادات شکلی

1. دادنامه اجرایی از شعبه ۵ دادگاه‌های عمومی بدون تعیین کوچکترین وقت رسیدگی و استماع مدافعات اینجانب و کنکاش در ماهیت پرونده صدور یافته که جای بسی تعجب و شگفتی است.

رسیدگی در دادگاه مستلزم تعیین وقت رسیدگی و توجه به ایرادات و مدافعات طرفین دعوی است. حال آنکه دادگاه محترم بدوی در مقام تأیید دادنامه اصداری از شورای حل اختلاف کوچکترین توجهی به مدافعات به حق اینجانب ننموده است و در متن دادنامه اصداری نیز مدافعات ایرادات مؤثر اینجانب که مؤثر در سرنوشت پرونده برده است.

رأی پاسخ گذارده و در مقام توجه و تبیین ارکان حکم اجرایی و یا حتی رد ایرادات مطروحه برنیامده است. مگر نه آنکه به موجب اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند قانون و اصولی باشد، که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ بدیهی است، بدون تعیین دقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین امکان رسیدگی عادلانه فراهم نیست.

2. اظهارات صریح و بی‌شائبه آقای گ دلالت صریح بر فسخ معامله از نامه طرفین و تحقق اقاله داشته و صریحاً بیان نموده است، که پس از اعلان فسخ خواهان یعنی آقای چ از فسخ انجام شده پشیمان گردیده است و سیاق نگارش در نامه بیانگر آن است، که قاضی محترم رسیدگی کننده عنایت کافی به اظهارات نداشته و از طرف مطابق ذیل بند ماده ۲۳۰ قانون اجرایی مدنی چنانچه برای خواهان امکان اقامه بنیه شرعی نباشد می‌تواند با معرض یک نفره گواه یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

3. متأسفانه در ارجاع پرونده به کارشناس اصالت خط و اثرانگشت شعبه مذکور کوچکترین توجهی به موضوع؛ درخواست اینجانب ننموده است. آنچه که موضوع ادعای اینجانب بوده است. رسیدگی به اصالت مدرکیه مخدوشی است، که خطوط آن با چسب به هم اتصال یافته و علامتهای بر شکل ضربدر بر روی آن منقوش گردیده که بر معنای بطلان مدرکیه در عرف تلقی می‌گردد، و الحاقی است، که ممکن است. در متن مدرکیه به عمل آمده باشد، و از همه مهمتر آنکه نظریه مورد اعتراض اینجانب در فرجه قانونی قرار گرفته است، که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ضرورت ارجاع به هیئت ارجاع به هیئت کارشناسی به نظر میرسید که متأسفانه حقوق اساسی اینجانب در این خصوص مورد تضییع قرار گرفته و کارشناس منتخب نیز صرفاً در خصوص انطباق اعضای ذیل مدرکیه با امضائات اینجانب اظهار نظر نموده است و از پرداختن به زوایای اساسی موضوع کارشناسی غفلت نموده و یا وظایف نامبرده بر روی تفهیم نگردیده است..

4. عموماً در پرونده‌هایی که منتهی بر بدو یا تحویل عرصه می‌باشد. ضرورت تحقیق و معاینه محلی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اجتناب ناپذیر است، ولی متأسفانه در پرونده حاضر قرار تحقیق و معاینه محلی صادر نگردیده است و کارشناس مربوطه نیز به صرف این که زمینهای اطراف احداث بنا نشده است و این که نقشه را قابل پیاده کردن در طبیعت و منفک نمودن دانسته است. حال آنکه آنچه موضوع دعوی خواهان بوده مستلزم تحقق این تفکیک بوده و افراز آن از زمینهای همجوار می‌باشد. در حالی که ظاهراً کارشناس محترم در این وظیفه خویش جامه عمل نپوشانده است.

5. بنا به محتویات پرونده کیفری استنادی و اظهارات صریح آقای گ دهیار روستای …… به خوبی فسخ قرارداد تنظیمی فی مابین آنان احراز می‌گردد، و پرداخت وجه مربوطه از اینجانب به دهیار حکایت روشنی از تحقق فسخ داشته که البته این امر مورد قبول خواهان نیز بدواً قرار گرفته است، که گواهان اینجانب در جلسه شورای حل اختلاف بر تحقق فسخ شهادت داده‌اند. با این اوصاف با فرض صحت معامله انجام شده با تحقق فسخ آثاری بر آن مترتب نخواهد بود.

صرف نظر از آنکه در زمان تنظیم قرارداد اینجانب در شرایط روح و روانی نامناسبی بوده که گواهیهای ارائه شده این حقیقت را به اثبات می‌رساند، على هذا از محضر آن مقامات عالی نقض رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی …… تحت تمنی است.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *