لایحه دفاعیه در پرونده دادسرا انتظامی قضات

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده دادسرا انتظامی قضات

لایحه دفاعیه در پرونده دادسرا انتظامی قضات شامل دلایل، مستندات، و حجت‌هایی است که نشان می‌دهد قاضی در اجرای وظایف خود صحیح و مطابق با قوانین و مقررات عمل کرده است. متهم ممکن است با استناد به شواهد مختلف ارائه دهد که تصمیمات قاضی مبنی بر محکومیت یا اقداماتی که انجام داده است، قانونی بوده و بر اساس شواهد موجود انتخاب شده است.

نوشتن لایحه دفاعیه در پرونده دادسرا انتظامی قضات

سلام علیکم؛

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند اینجانب م. غ. از جناب قاضی ج. ا. نسبت به‌امر قضاوت در دادنامه ۹۱۰۹۹۷۱۷۸۷۷۱۰۷۷ مورخه …… پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۱۷۵۹۰۰۰۱۵۶ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی جزایی شهرستان …… به شماره بایگانی …… به علت تعمد در عدم توجه به دلایل و مدارک ارائه شده، بی‌احترامی و رفتار خلاف شئون و صدور رأی خلاف قانون شکایت داشته و دلایل خود را به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌نمایم.

طی شکایت شخصی به نام ‌ی. س. از بنده به دلیل ایراد توهین، نشر اکاذیب، اخلال در نظم و آسایش و آرامش و کلاهبرداری که طبق شماره پرونده مذکور در دادگاه جزایی فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفت و طی مراحل این دادرسی بنده به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع صندوق دولت و نیز تحمل …… ضربه شلاق تعزیری به نحو غیرعلنی محکوم شده­ام.

اولاً؛ بنده خانه دار و ساکن شهرستان …… بوده و شاکی پرونده، آقای ی. س، کارمند اداره …… شهرستان …… و ساکن …… روستای ………………. می‌باشند. فلذا دادگاه عمومی جزایی شهرستان …… صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است، که با توجه به اعتراض و اصرار بنده دادگاه محترم توجهی به این مسأله ننمودند.

ثانیاً؛ قاضی دادگاه موظف به رعایت کامل و دقیق ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری می‌باشد. اما؛

الف- بنده به هیچ عنوان تا این سن ازدواج ننموده‌ام، اما قاضی محترم در رأی صادره بنده را متأهل عنوان نموده است، که شناسنامه و سوابق بنده در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مؤید این مطلب می‌باشد.

ب- اینجانب با توجه به گواهی عدم سوء پیشینه شماره ۶٣٧٩ مورخ …… که پس از صدور رأی اخذ گردیده به هیچ عنوان سابقه کیفری نداشته‌ام، اما متأسفانه در رأی صادره سابق به تاریخ مذکور، عنوان گردیده که بنده دارای سابقه کیفری هستم، و این موضوع در مجازات صادره نیز تأثیر گذار بوده است. قاضی در پاسخ به سؤال بنده در این خصوص جواب دادند به شما مربوط نیست.

ثالثاً؛ قاضی موظف است، به متهم اجازه دهد چنانچه مطالبی در دفاع از خود دارد تنظیم و ارائه نماید. حق قانونی هر متهمی است، که بتواند در صورت نیاز وکیل اختیار نموده یا مدارک و مستندات و بینه خود را به دادگاه ارائه نماید. اما با مراجعه به پرونده مشاهده خواهید نمود که حتی یک برگ تحت عنوان دفاعیه از بنده در آن موجود نیست، و قاضی محترم اجازه این کار را به بنده ندادند و اگر بنابراین بوده که بنده از خود دفاعی نداشته باشم چرا اقدام به احضار بنده نموده‌اند.

رابعاً؛ قاضى حتى باوجود اثبات محکومیت متهم موظف است. در برخورد با وی رعایت عدل و انصاف و احترام را داشته باشند اما قاضی محترم از بدو امر و قبل از صدور حکم محکومیت با بنده خیلی تند و خشن صحبت میکردند، اما با شاکی با عطوفت و ملایمت تمام صحبت می­کردند.

خامساً؛ شاکی در دادخواست خود بنده را متهم به ایراد توهین، هتک حرمت، نشر اکاذیب، اخلال در نظم و آسایش و آرامش و کلاهبرداری نموده‌اند، که البته هیچ کدام اثبات نشده است.

در حالی که شاکی به کرات نسبتهای ناروا که از بیان آن شرم دارم به بنده اطلاق کرده‌اند و بنده بابت اثبات ادعای خویش علاوه بر شهود لازم و کافی، حکم محکومیت ایشان بابت همین مسائل در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری صدای ضبط شده ایشان هم به عنوان اماره و قرائن موجود است. ضمن آنکه در نامه‌ای که به دست خط خود ایشان که فروردین سال ۹۱ نگاشته شده است.

از بنده رفتار و گفتار ناروایی که به سنگینی قله اورست بوده و به هیچ عنوان قابل بخشش نیست. عذرخواهی کرده‌اند. نامبرده حتی به صورت غیر مجاز و غیرقانونی اقدام به تهیه پرینت حساب بانکی بنده نموده‌اند.

سادساً؛ شاکی در محاکم مختلف مانند شعبه دوم حقوقی دادگستری …… (دادنامه ۹۰۰۹۸۷ در پرونده ٩٠٠۶٧۶ شعبه چهارم شورای حل اختلاف شهرستان ……) شماره پرونده ۴/٩٠/٣۴٠ شکایت کیفری ایشان در اردیبهشت سال نود و یک در دادگستری که ادامه آن به همین پرونده منجر شد. اقدام به پرونده سازی‌های متعدد و بی‌مورد نموده‌اند که تمامی اقدامات بنده جهت جلوگیری از تشدید اقدامات وی آبروریزی هر چه بیشتر بوده است.

سابعاً؛ یکی از دلایل محکومیت بنده دادن نسبت ریا به شاکی عنوان شده است. اما طبق سندی به تاریخ …… که به‌امضای شهود حاضر و شاکی رسیده است، اینجانب علاوه بر مبلغ یکصد میلیون ریال بدهی خود از جانب شاکی مجبور به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت دیر کرد و بهره بانکی بدهی خود به شاکی شدم به این امید که نامبرده دست از مزاحمتهای مکرر و البته خواسته بی‌شرمانه و نامشروع خود بردارد.

ثامناً؛ از موارد دیگر اتهام بنده که در صدور رأی تأثیر بسزایی داشته و می‌توان گفت تنها دلیل صدور این رأی بوده است. مراجعه بنده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان …… استان …… بوده است. اما باید توجه داشت که؛

الف- بنده در آذرماه سال …… بود و پیش از مراجعه به محاکم قضایی آن به دلیل این که شاکی کارمند اداره …… بوده و بنده نیز تمایلی به حضور دادگاه و مراجع قضایی نداشتم به هیئت بدوی مراجعه نمودم و تقاضای رسیدگی به عرایضم را داشته­ام.

ب هیئت بدوی استان …… با توجه به مدارک ارائه شده توسط بنده، اظهارات شهود و بیانات شخص شاکی آقای (ی. س) و نیز تحقیقات مفصلی که انجام دادند شاکی را که در پرونده هیئت بدوی متشاکی هستند، بنا به نظر اعضای محترم هیئت بدوی به ۵ سال تبعید به خارج از استان محکوم گردیده و رأی صادره نیز در شعبه دوم تجدیدنظر وزارت…… مورد تأیید قرار گرفته است.

ج- هیئت بدوی محترم در خصوص رسیدگی به شکایت بنده خود را صالح دانسته و اقدام به پیگیری بوده است و اگر شکایت به هیئت بدوی خطا محسوب شود این خطا به جانب هیئت بدوی محترم وارد است، که اقدام به رسیدگی نموده نه بنده تقاضای بنده جهت استعلام رأی و مستندات پرونده هیئت بدوی توسط قاضی محترم دادگاه مورد توجه قرار نگرفت و ایشان ضمن یادآوری این نکته که شما لازم نیست.

به من بگویی چکاری انجام بدهم با لحن تندی بیان داشتند؛ شما بیخود کردی که به هیئت بدوی مراجعه کردید و حالا باید تنبیه شوید.

تاسعاً؛ متهم حق دارد جهت اعتراض به رأی صادره مدارکی که به صلاح خویش می‌بیند به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. اما قاضی محترم پرونده جناب آقای ج.ا با حالتی ناخوشایند و تحکم بار در حالی که تقریباً فریاد می­کشیدند بیان داشتند که من تشخیص میدهم شما چه مدارکی به دادگاه تجدیدنظر ارسال کنید و کپی شناسنامه و همچنین کپی گواهی عدم سوء پیشینه بنده را از مدارک دیگر جدا کرده و مانع ارسال آن به دادگاه تجدید نظر گردیدند.

در خاتمه باتوجه به مطالب ارائه شده که صرفاً اندکی از دفاعیات این حقیر می‌باشند از آن مرجع محترم، عاجزانه استدعا دارم که به اینجانب اجازه و فرصت در جلسه رسیدگی را عنایت فرمایند تا علاوه بر ارائه مستندات و شهود خود حضوراً به دفاع و شرح موضوع اقدام نمایم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *