لایحه دفاعیه در پرونده جعل چک

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده جعل چک

لایحه دفاعیه در پرونده جعل چک شامل دلایل، مستندات و شواهدی است که نشان می‌دهد متهم چک را جعل نکرده یا نقش عمده‌ای در این عمل نداشته است. مستندات ممکن است شامل گزارش‌های کارشناسی، شهادت شهود و مدارکی باشد که ثابت می‌کند امضای متهم جعلی است یا چک توسط شخص دیگری جعل شده است. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رفع یا کاهش اتهامات و مجازات‌های احتمالی است.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده جعل چک

ریاست محترم کل دادگستری استان ……

سلام علیکم

با احترام:

بدین وسیله اینجانبه .ش.ف به قیومیت از طرف آقای الف. نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان …… به شماره ۹۱۰۱۰۱۶ مورخه …… در پرونده کلاسه ۹/۹۱۰۸۹۲ت که خلاف بیّن شرع و موازین قانونی صادر شده به شرح آتی معترض بوده و محضر جنابعالی تقاضای اعمال ماده ۱۸ را دارم، و جهت تقریب؛ موضوع به ناچار شرح مختصری از موضوع را به سمع جنابعالی می‌رسانم.

به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۱۷۶۰۲۰۰۴١٧ (بایگانی ٩١٠۴٣۶) شعبه محترم اول محاکم حقوقی شهرستان ……، و دادنامه شماره ۹۱۰۵۲۷ مورخه …… خانم ع. م. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۹۰۶۸۲۹ از جاری شماره ۱۰- ۱۲۵۳۷۱۴- …… عهده مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان شعبه …… به تاریخ سررسید …… به مبلغ سی و پنج میلیون ریال به طرفیت اینجانبه که قیم محجور الف می‌باشم.

طرح نمود. که اینجانبه در دفاع از دعوی مطروحه ادعای جعل چک جعل امضاء نمودم لیکن دادگاه محترم بدوی به لحاظ این که پس از ملاحظه محتویات پرونده سرپرستی شماره ۸۸۰۹۹۸۱۷۶۳۳۰۰۰۲۰ دادگستری ……، و حکم شماره ٩٩٨١٧۶٠٢٠٠۵۴٢ مورخه …… و به استناد گواهی پزشکی قانونی به شماره ۱۸ ک /۲۸ مورخه …… شروع جنون الف. را آبان ماه ۱۳۸۷ (چند ماه قبل از صدور چک موضوع دعوی) با استناد به مواد مصرحه قانونی خصوصاً ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد،

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی که اشعار می‌دارد مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی با قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید. نافذ است. مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

اقدام به صدور حکم بطلان دعوی خواهان بدوی نمود. پس از ابلاغ دادنامه بدوی به طرفین خواهان نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و این اعتراض به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و مطرح رسیدگی قرار گرفت.

متأسفانه دادگاه محترم تجدیدنظر با نادیده انگاشتن اصول مسلم حقوقی؛ خصوصاً قاعده فقهى البینه للمدعى …، و با این استدلال که وکیل قیم محجور هیچ دلیلی بر این که چک موصوف در حالت جنون موکل وی صادر شده است. ارائه نداده است … دادنامه صائب و سالم دادگاه محترم بدوی را نقض و مبادرت به صدور حکم محکومیت اینجانبه نموده است، که جای بس تعجب و افسوس دارد.

همان گونه که در تمامی اصول مسلم حقوقی و رویه موجود قضایی حاکم است. در دعاوی حقوقی بار اثباتی دعوی و خواسته با خواهان است. نه با خوانده و مطابق قاعده فقهی پیش گفته این خواهان بدوی است، که باید اثبات کند که صدور چک در زمان افاقه بوده است. متأسفانه دادگاه محترم تجدید نظر از آنسوی بام به پایین افتاده است. نظر جنابعالی را به نظریه مشورتی شماره ۷۱۵۰۹۵ مورخه …… اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضائیه جلب می‌نمایم؛

حکم محجوریت جنون ادواری طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی صادر می‌گردد. النهایه با توجه به ماده ۱۲۳۱۳ قانون مدنی افاقه بایستی ادعای خود را اثبات نماید

همان گونه که می­بینید دادگاه محترم تجدید نظر در یک اقدام بی‌سابقه و خلاف عرف و قاعده و روال موجود در محاکم بار اثباتی عدم افاقه را بر دوش ما بار نموده است. در حالی که مطابق نظریه مذکور این خواهان بدوی و تجدید نظر خواه است، که باید افاقه را اثبات نماید.

از آن سو دادگاه محترم تجدید نظر حتی به ادعای جعل نیز توجهی نکرده است، چه این که ما اعتقاد داریم امضای مندرج در چک موضوع دعوی با امضای مسلم الصدور آقای الف. در تعارض است، اگر دادگاه محترم بدوی یا تجدیدنظر به این ادعای ما توجه می‌کردند و امر را به کارشناسی ارجاع می‌دادند به راحتی این تعارض به اثبات می­رسید که این اثبات چیز دیگری را نیز تأیید می­کرد و آن همانا بروز و حلول جنون و عدم افاقه در الف است.

چراکه‌امضایی غیر از امضای مندرج در برگ افتتاح حساب بانک را در ذیل چک نقش نموده است. لهذا با توجه به مراتب معروض تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون و نهایتاً نقض دادنامه صادره از سوی مرجع محترم تجدیدنظر و دستورات لازم جهت توقف موقت عملیات اجرائی مورد تقاضاست.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *