درخواست موافقت خرید مغازه برای صغیر (توسط قیم)

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست موافقت خرید مغازه برای صغیر

درخواست موافقت خرید مغازه برای صغیر به معنی درخواست اجازه انجام معامله خرید یک فضای تجاری برای استفاده و مراقبت از صغیر است که این درخواست معمولاً شامل توضیحات درباره موقعیت مکانی مغازه، شرایط مالی معامله، توضیح درباره استفاده آتی از این فضا و هدف اصلی از خرید مغازه برای رفاه و تأمین نیازهای صغیر می‌باشد. نمونه ای از این درخواست را در ادامه مشاهده می‌کنید.

نمونه درخواست موافقت خرید مغازه برای صغیر

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب …… حسب رونوشت قیم نامه موجود به عنوان قیم برادر صغیر خود بنام …… تعیین گردیده‌ام؛

توجهاً به اینکه مبلغ …… ریال از دیات مرحوم ابویمان به صغیر یاد شده تعلق گرفته است، و در حساب ایشان می‌باشد.

توجهاً به اینکه اینجانب قیم یاد شده در نظر دارم که با پرداخت مبلغ یاد شده بعلاوه مبلغ …… ریال از حساب شخصی خودم که آن را به صغیر یاد شده صلح بلاعوض می‌نمایم و حق مطالبه آن را از خود ساقط نمودم و شش دانگ یکباب مغازه تجاری واقع در روستای داشبند به شماره اصلی بخش …… متعلق به آقای …… فرزند …… را که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ مجموعاً …… ریال ارزیابی گردیده است را برای ایشان خریداری و ابتیاع نمایم.

علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای اعلام موافقت با خرید یکاب مغازه مذکور را برای صغیر یاد شده و صدور دستور مقتضی را در این راستا استدعی دارم.

با احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *