درخواست مقتضی در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست مقتضی در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی

معنی درخواست مقتضی در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی: تقاضای رسمی از دادگاه برای صدور دستورات لازم جهت اجرای حکم مربوط به تنظیم و انتقال سند رسمی ملک یا دارایی است. این درخواست با هدف تسهیل فرآیند قانونی و اطمینان از انجام صحیح مراحل تنظیم سند رسمی مطابق با حکم صادره مطرح می‌شود.

نمونه ای از درخواست مقتضی در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… اجرایی معروض می‌دارد:

اینجانب …… محکوم علیه کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم لـه آقـای مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودرو سواری پیکاندر مرحله احج مدل ۷۸ به شماره پلاک …… می‌باشم.

نظر به اینکه اینجانب به عنوان محکوم علیه شخصاً حاضر به تنظیم سند رسمی انتقال بنام محکوم له می‌باشم. ولی متأسفانه همچنان که در جلسات دادرسی اشعار داشته‌ام اصل سند خودرو در ید و دست منتقل‌الیه بعد از اینجانب بنام آقای …… فرزند …… به آدرس …… کوچه …… تعمیرگاه …… روبروی کوچه می‌باشد. و نامبرده توجهاً به اینکه هیچ حکم محکومیتی در رابطه با ایشان صادر نگردیده و طرف دعوی قرارداده نشده است حاضر به ارائه اصل اسناد خودرو در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام محکوم له نمی‌باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را در این راستا استدعی دارم.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *