درخواست قبول مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست قبول مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی

مفهوم درخواست قبول مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی آن است که محکوم له درخواست قبول مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی را به دادگاه ارائه می‌کند تا در صورت عدم وجود خریدار دیگر، مال مزایده شده به قیمت تعیین شده توسط کارشناس به وی واگذار گردد.

نمونه درخواست قبول مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی

محضر مبارک ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… معروض می‌دارد:

اینجانب …… محکوم له کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیه می‌باشم.

نظر به اینکه یک دستگاه لودر توقیفی متعلق به نامبرده در مرحله اول مزایده ‌خریدار نداشته است لهذا به تجویز ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی معادل طلب و محکوم به، خود را از یک دستگاه لودر توقیف شده مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده است را قبول می‌نمایم

لهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را در این راستا استدعی دارد.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *