درخواست صدور حکم قیمومت برادر صغیر

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست صدور حکم قیمومت برادر صغیر

درخواست صدور حکم قیمومت توسط برادر صغیر به معنای ارائه تقاضای رسمی به دادگاه برای تعیین برادر به عنوان سرپرست قانونی صغیر است. این درخواست با ارائه مدارک لازم و توضیحات مربوط به صلاحیت و توانایی برادر در نگهداری و حمایت از صغیر انجام می‌شود و نیاز به تایید دادگاه دارد.

درخواست صدور حکم قیمومت برادر صغیر

بسمه تعالی

 ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً معروض می‏دارد:

ابوی اینجانب درخواست کننده شادروان مرحوم  …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… در مورخه …… فوت نموده، و از نامبرده تعداد ۲ فرزند صغیر پسر بنامهای …… متولد …… و …… متولد …… حسب مدارک سجلی تقدیمی باقیمانده است

ما نظر به اینکه صغار موصوف فاقد ولی خاص می‌باشند، و مادرمان نیز شوهر اختیار کرده و جدا از اینجانبان زندگی می‌نماید، و از قیمومت سابق خود نیز در رابطه با صغار موصوف استعفاء داده است، و در حال حاضر احدی از خوهرانمان بنام …… قیم آنها می‌باشد. و قصد دارد که از قیمومت آنها استفعاء ‌نماید. و سایر وراث مرحوم ابوی اینجانب (و من جمله قیم مزبور) نیز با تعیین اینجانبه …… فرزند …… متولد با کد ملی …… که یکی از خواهران صغار می‌باشم.

به عنوان قیم نیز توجهاً به اینکه صغار موصوف با اینجانبه در یک منزل مشترک زندگی می‌نمایند موافق می‌باشند، علیهذا توجهاً به اینکه قیمومت صغار مذکور امری لازم و ضروری می‌باشد، .

فلذا با عنایت به مراتب اینجانبه درخواست کننده …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… متولد …… متقاضی قیمومت برادران صغیر خود بوده، و استدعی صدور حکم قیمومت نامبردگان را به استناد مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۲ را دارم.

با تشکر ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *