تقاضای اجرای کامل حکم توسط قیم

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای اجرای کامل حکم توسط قیم

تقاضای اجرای کامل حکم توسط قیم به معنای درخواست رسمی از سوی قیم برای اجرای تمامی مفاد حکم قضایی صادره به نفع محجور است. این درخواست به منظور حفظ حقوق و منافع فرد محجور و اطمینان از اجرای عدالت انجام می‌شود.

تقاضای اجرای کامل حکم توسط قیم

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ……. اجراییــه معـروض می‌دارد:

اینجانب …… قیمومتاً از طرف فرزندان صغیر خود بنامهای …… و …… محکوم له و از وراث مرحوم …… در کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیه …… بوده؛

نظر به اینکه شرکت بیمه …… شعبه مرکزی …… به قائم مقامی از محکوم علیه حاضر به پرداخت کل مبلغ دیات محکوم به، به میزان …… تومان در حق وراث آن مرحوم گردیده؛ اما تاکنون تنها مبلغ .…… تومان آن را واریز نموده است و کلیه ورثه به غیر از آن فرزندان صغیر یاد شده تحت قیمومت اینجانب، تمامت سهم وحصه خویش را از مبلغ واریزی دریافت نموده‌اند و کسری مربوط به سهم و حصه صغار می‌باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را در این راستا مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *