اعتراض به منع تعقیب در پرونده تصادف

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
اعتراض به منع تعقیب در پرونده تصادف

قرار منع تعقیب (منع پیگرد قانونی ) به معنی تبرئه متهم است، و از سوی دادسرا صادر می‌شود. متهم می‌تواند با ارائه شکواییه از خود در پرونده تصادف رانندگی دفاع نماید. به جهت تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی  باید توسط کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه تعیین و مصدوم به پزشکی قانونی منتقل نماید. به این ترتیب نظرات توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک به طرفین و شرکت بیمه‌گر ابلاغ می‌شود. در همین خصوص لایحه ای تنظیم شده که در ادامه می توانید نمونه ای از لایحه اعتراض به منع تعقیب در پرونده تصادف را مشاهده نمایید.

لایحه اعتراض به منع تعقیب در پرونده تصادف

بسمه تعالی           

 تاریخ: ……

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب ……  شهرستان ……

موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از شعبه …… دادیاری دادسرای عمومی …… در پرونده کلاسه  ……

احتراماً اینجانب بر این اعتقاد و باور قلبی هستم که مرجع قضایی برپایه عدالت استوار می‌باشد و همیشه پشتیبانی و حامی افراد که حقوق آنها پایمال شده، می‌باشد و همچنین مهمترین و نخستین هدف از تشکیل دادگاه‌ها تأمین حقوق تضیع شده، افراد بر اساس موازین عدل و انصاف است که اجرای عدالت، نیز مستلزم کشف حقیقت است که جز از طریق استماع اظهارات طرفین و بررسی دقیق مدارک و مستندات آنها در انجام تحقیقات لازم نیست، بنابراین با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات محموله در دادسرا و اینکه علیرغم دستورات قضایی معاون دادستان جهت انجام آن توسط ضابطین قضایی و پس از تکمیل پرونده و جمع آوریی دلایل و ارجاع آن به دادسرا پس از سیر مراحل تکمیل پرونده که متأسفانه بخشی از دستورات قضایی مورد توجه قرار نگرفته و پرونده مطروحه بصورت ناقص به دادسرا ارجاع شده و پس از ثبت در شعبه اول دادیاری دادیار محترم بدون بررسی و توجه کافی به موارد نقض تحقیقات که در موارد آتی بدان اشاره خواهد شد.

صرفاً به علت عدم پیگیری شکایت با وصف ابلاغیه اقدام به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل کافی و عدم ارائه نظریه پزشک قانونی و ادله محکمه پسند نموده است، که به نظر می‌رسد، با عدل و انصاف قضایی مبانیت و منافات دارد و درخور نقض می‌باشد.

الف: شرح ماوقع

بدلالت محتویات پرونده و شرح شکوائیه تقدیمی از ناحیه موکل در مورخه …… حوالی ساعت ۲۱:۱۲ دقیقه شب در شهر …… واقع در کمربندی، روبروی …… زمانی که آقای ابوالقاسم …… قصد عبور را داشته با یک دستگاه خودرو تصادف نموده و راننده خودرو بدون توجه محل حادثه را ترک نموده و اقدام به فرار می‌کند که بلافاصله توسط کسانی که در محل حادثه حضور داشته‌اند، پس از تماس با مرکز فوریت پزشکی و پلیس ۱۱۰ مصدوم حادثه را توسط آمبولانس جهت مداوا و درمان به بیمارستان ۵ آذر منتقل می‌نمایند. و در آنجا مصدوم بستری شده و به علت جراحات و صدمات شدید وارده به اعضایی بدن وی و همچنین به ناحیه بافت مغزی به علت عدم هوشیاری به کما رفته و در بخش مراقبت‌­هایی ویژه بستری نموده و حتی مدتی را هم به حالت اغماء رفته و پس از اینکه مصدوم به بیمارستان منتقل شد.

بلافاصله مأمورین کلانتری در محل تصادف حاضر و از افراد حاضر در محل تحقیق نموده‌اند که صورت‌جلسه گزارش مأمورین به شرح صفحه اول پرونده، راننده مقصر حادثه و شماره پلاک و خودرو تصادفی مورد شناسایی واقع نگردیده است و اما با توجه صورتجلسه تنظیمی پلیس ۱۱۰ همچنین فرم گزارش مراقبت اورژانس ۱۱۵ که جهت ضبط در پرونده که پیوست لایحه دفاعیه تقدیم می‌گردد، حکایت از این موضوع دارد که تصادفی رخ داده و صدماتی به مصدوم حادثه وارد شده است.

  • ب) ایرادات موجود در روند دادرسی و تکمیل پرونده

به حکایت اوراق پرونده و حسب شکوائیه تقدیمی از ناحیه موکل آقای …… ولی قهری مصدوم حادثه که نامبرده با مراجعه به دادسرا در مورخه …… اقدام به طرح شکایت دائر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به تصادف علیه شخص ناشناس مطرح می‌نماید، که حسب ارجاع معاون دادستان با قید دستوراتی در جهت تحقیقات که در صحفه ۵ پرونده منعکس می‌باشد. پرونده مطروحه را جهت سیر انجام تحقیقات اولیه به کلانتری ۱۳ ارجاع داده می‌شود تا ضابطین قضایی پس از انجام دستورات قید شده و تکمیل پرونده آن را جهت ادامه روند دادرسی به دادسرا ارجاع نمایند. حالیه به نظر می‌رسد به شرح موارد آتی که بدان اشاره خواهد شد، دارای ایرادات اساسی در نحوه انجام دستورات مقام قضایی و انجام تحقیقات قید شده می‌باشد که برخی از آنها انجام نپذیرفته که همین امر باعث فقد دلیل و عدم تکمیل پرونده و باعث تضییع حقوق موکل گردیده است که به شرح ذیل بدان می‌پردازیم.

  • یکی از مواردی که متأسفانه توسط مأمورین کلانتری علیرغم قید این موضوع توسط مقام قضایی در فرم انجام موارد که می‌بایست انجام پذیرد، بند سوم آن می‌باشد که بسیار هم در پرونده مطروحه مؤثر در مقام بوده نظریه افسر کاردان فنی تصادفات بوده که در صورت به هم خوردن صحنه تصادف از افسر کاردان فنی تصادفات با ترسیم کروکی فرضی علت تصادف مشخص و نتیجه پیوست ‌شود،که متأسفانه مسئله به این صورت در پرونده تصادفات، اخذ نظریه کارشناس تصادفات جهت بررسی مقصر حادثه چه کسی بوده و هم میزان تقصیر طرفین در پرونده مطروحه مورد لحاظ قرار نگرفته و تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص صورت نپذیرفته است و حتی دادیار محترم هم بدان توجه کافی ننموده در حالیکه موظف بود به دقت عدم ارائه نظریه ترسیم کروکی تصادفات به جهت نقض تحقیقات و لزوم ارائه نظریه کارشناسی دستورات لازم را در این خصوص صادر نمود که به نظر می‌رسد با این وصف صدور قرار منع تعقیب وجاهت قانونی می‌باشد.
  • اما ایراد دیگر پرونده باعث نقض تحقیقات گردیده بند پنجم دستورات معاون دادستان مبنی بر گزارش تأیید بیمارستان مبنی بر پذیرش شکایت به دلیل تصادف پیوست پرونده شود که ملاحظه می‌شود که این مورد هم مورد لحاظ قرار نگرفته و در پرونده موجود نمی‌باشد.
  • یکی دیگر از ایرادات عدم انجام تحقیقات بند هفتم دستورات معاون دادستان است، مبنی بر مراجعه مأمورین به محل وقوع حادثه در خصوص صحت و سقم موضوع از اهالی تحقیق شود که متأسفانه علیرغم، مهم بودن این موضوع بنا به دلایل نامعلوم، این هم توسط مأمورین کلانتری انجام نگردیده که باعث عدم تکمیل پرونده و نقص تحقیقات و در مجموع باعث فقد دلیل کافی و اثباتی و محکمه پسند در پرونده شده که همین موارد باعث تضییع حقوق موکل گردیده است.
  • ایراد دیگری که در پرونده مشهود می‌باشد، و مورد غفلت دادیار محترم قرار گرفته و بدان توجه نشده که در صفحه ۱۱ پرونده منعکس شده درخواست کلانتری ۱۳ شهید رجایی حسب دستور مقام قضایی به ریاست محترم بیمارستان ۵ آذر …… با موضوع ارسال تصویر پرونده بالینی جهت بررسی علت مراجعه مصدوم به هویت ابو‌القاسم …… فرزند …… در مورخه …… به آن مرجع چه بوده و تصویر پرونده، بالینی نامبرده جهت انعکاس به مقام قضایی یگان ارسال ‌گردد، که متأسفانه این امر از ناحیه ریاست بیمارستان ۵ آذر صورت نپذیرفته و تصویر پرونده بالینی جهت ضبط در پرونده ارسال می‌گردید، که تا مشخص شود نوع صدمات و جراحات وارده و علت مراجعه مصدوم چه بوده که در صورت ارسال آن به عنوان دلیل مهم در جهت روشن شدن موضوع، می‌توانست بدان پرداخت که این امر مهم صورت نپذیرفته و یکی از جهات نقض تحقیقات بوده است.
  • دادیار محترم با این استدلال که گواهی پزشک قانونی ارائه نگردیده است، قرار منع تعقیب صادر نموده که در این خصوص لازم به توضیح است که به شرح صفحه ۷ پرونده جوابیه نظریه پزشک قانونی در پروند مطروحه موجود می‌باشد که متأسفانه مورد غفلت دادیار محترم قرار گرفته است و جالب اینکه در پرونده مطروحه علی‌الخصوص در انتهای جوابیه مذکور مصدوم حادثه را جهت معاینه مجدد لازم بعد سه ماه از زمان حدوث ۹۶/۲/۱۱ مراجعه نماید. بنابراین با این شرایط و به علت معاینه مجدد پرونده فوق موعد رسیدگی نبوده و دادیار محترم نمی‌بایست، اقدام به اظهار نظر نهایی نماید. بنابراین تصویر جوابیه را …… کل حال با عنایت به معروضات فوق به نظر می‌رسد. صرف عذا حضور شاکی با وصف ابلاغ اخطاریه مجوز صدور قرار منع تعقیب نخواهد بود و با عنایت به دلایل و مدارک ارائه شده که پیوست لایحه می‌باشد و نظر به اینکه از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور قرار نهایی، همانطور که در مطالب پیش گفته شده بدان اشاره شد. پرونده مطروحه دارای ایرادات اساسی در جهت انجام تحقیقات داشته دارای نقص می‌باشد و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشک قانونی و فرم گزارش مراقبت اورژانس ۱۱۵ و اینکه موکل اظهار می‌دارد، گواهانی را دارد که با حضور در جلسه دادرسی در خصوص موضوع حادثه و اینکه جراحات وارده به مصدومم براثر تصادف بوده و اینکه مصدوم حادثه دچار جراحات و صدمات شدیدی از ناحیه سر و صورت و غیره می‌گردیده و باعث کاهش شدید سطح هوشیاری شده و نظریه اینکه موکل بابت درمان و مداوای فرزندش در آینده با توجه به افزایش هزینه خدمات درمانی و اینکه از وضعیت زندگانی و معیشتی نامناسبی برخوردار بوده و قادر به تأمین سنگین درمان وی نبوده و اینکه حسب قاعده لا یبطل دم امری مسلم یا هدر نرفتن خون مسلمان، تقاضای رسیدگی و نقض قرار صادره را مورد استدعاست.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *