درخواست اعتراض به قرار رد دفتری توسط قیم ضمن مقوم نمودن دعوی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
اعتراض به قرار رد دفتری توسط قیم

درخواست اعتراض به قرار رد دفتری توسط قیم به معنای تقاضای رسمی از دادگاه برای بازنگری و تغییر تصمیم به رد ثبت یک درخواست یا دادخواست است. این اعتراض به منظور احقاق حقوق فرد تحت قیمومت و ادامه رسیدگی به پرونده مطرح می‌شود. در ادامه نمونه ای از آن را مشاهده می‌کنید.

نوشتن درخواست اعتراض به قرار رد دفتری توسط قیم ضمن مقوم نمودن دعوی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً اینجانب …… قیمومتاً از طرف محجور …… در راستای ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب اعتراض خود را نسبت به قرار رد دفتری دادخواست اعلام بطلان معامله صادره موضوع کلاسه پرونده …… که اینجانب در مورخه…… از اصدار و مفاد آن مطلع شده‌ام،

لهذا در فرجه مقرر و قانونی به تجویز ماده ۵4 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعتراض به قرار رد دفتری صادره ضمن ارائه یک برگ دادنامه شماره …… مورخه ……خواسته‌های دعوی خود را بدین شرح مقوم می‌نمایم.

بطلان و بی‌اعتباری معامله و بیع نامه شماره. …… مورخه …… دفترخانه شماره …… شهر …… مقوم به مبلغ …… ریال و نیز خواسته بطلان بیع نامه عادی مورخه …… مقوم به مبلغ …… ریال اعلام می‌دارم:

و تقاضای رسیدگی و بـه جریان انداختن پرونده امر را استدعی دارم.

با تجدید مراتب احترام؛ …… قیمومتاً از طرف محجور ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *