درخواست ارائه صورتحساب سالیانه صغیر توسط خواهر

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست ارائه صورتحساب سالیانه صغیر توسط خواهر

درخواست ارائه صورتحساب سالیانه صغیر توسط خواهر به معنای ارائه یک درخواست رسمی از سوی خواهر فرد تحت قیمومت (صغیر) به قیم یا مرجع قضایی برای دریافت گزارش مالی سالیانه مرتبط با مدیریت اموال و هزینه‌های صغیر است. در ادامه نمونه ای از این درخواست را مشاهده می‌کنید.

نوشتار درخواست ارائه صورتحساب سالیانه صغیر توسط خواهر

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… اس به استحضار عالی می‌رساند:

نظر به اینکه در کلاسه پرونده فوق‌الذکر اینجانب …… به عنوان قیم و سرپرست صغیر مرحوم …… به نام …… تعیین گردیده‌ام؛

فلذا عطف به اخطاریه پیوستی مستنداً به ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی صورتحساب سالیانه ۹۶- ۹۵ تصدی امور صغیر را به شرح ذیل اعلام می‌دارم:

  • لیست اموال و درآمد صغیر:
  • اولاً- لیست اموال صغیر یاد شده به شرح صورتجلسه اولیه تنظیمی توسط مأمور انتظامی کمافی‌السابق باقی بوده، و مضافاً نیز حسب رونوشت سند رسمی پیوستی مقدار ۲ دانگ مشاع از شش دانگ یکباب منزل مسکونی را بنام صغیر یاد شده منتقل نموده‌ام
  • ثانیاً- درآمد حاصل از اراضی زراعی که در سنه گذشته ۲ هکتار زمین زراعی دیمی آن زیر کشت گندم بوده؛ پس از کسر کلیه هزینه‌های کاشت و برداشت…… مبلغ …… تومان بوده است؛ که صغیر یاد شده با مابقی وراث و اینجانب در آن آن مشاعاً سهیم می‌باشد.

ثالثاً- درآمد حاصل از یارانه سالیانه مبلغ …… تومان بوده؛

  • لیست مخارج و هزینه‌ها و دیون صغیر
  • از محل یارانه صغیر اقساط خانه مزبور که دو دانگ آن متعلق به صغیر می‌باشد. به میزان سهم صغیر واریز می‌گردد و مابقی مبلغ درآمد به میزان …… تومان که از محصول زمین زراعی حاصل شده است. به همراه صغیر یاد شده و سایر وراث مرحوم ابوینی ایشان که در آن سهیم می‌باشند، صرف هزینه‌های امرار معاش نموده‌ایم صغیر موصوف به کسی مقروض نمی‌باشد. و هیچ پس اندازی نیز ندارد.

با تقدیم احترامات؛ ……

 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *