اجرای تأمین خواسته قبل از صدور حکم پرداخت مهریه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
اجرای تأمین خواسته قبل از صدور حکم پرداخت مهریه

اجرای تأمین خواسته قبل از صدور حکم پرداخت مهریه به معنای این است که زن می‌تواند پیش از صدور حکم نهایی دادگاه، درخواست توقیف اموال شوهر را به منظور تضمین پرداخت مهریه ارائه دهد. این اقدام به منظور جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن اموال توسط شوهر انجام می‌شود و نیازمند تأیید مراجع قضایی است.

اجرای تأمین خواسته قبل از صدور حکم پرداخت مهریه

درخواست اجرای تأمین خواسته قبل از صدور حکم پرداخت مهریه

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده …….

سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

که از شرافت شغلی و شخصی والایی برخوردار هستید، می‌رساند:

اینجانب …… حسب وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی پیوست دادخواست وکیل خواهان دعوی خانم …… و اختیارات حاصله از موکل استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴، ۳۳، ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در امور دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح ذیل خواستاریم.

1. موکله اینجانب خواهان (دعوی مطابق سند نکاحیه پیوست مورخه ۸۳/۲/۱۸ تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج به عقد دائم خوانده دعوی …… فرزند …… با مهر المسمی ۲۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی درآمده و همسر شرعی و قانونی وی می‌باشد،

2. نظر به اینکه بنا به دلالت سند رسمی ازدواج مهریه تعیین شده به موکل علی رغم مطالبه آن از خوانده دعوی به ایشان پرداخت نشده که این موضوع موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی موکل را فراهم کرده است.

لذا مستفاد از اصول معتبر فقهی و حقوقی و مواد متبع و لازم الرعایه قانونی خصوصاً بـه تجویز مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از باب تسبیب مستفاد از مواد ۵۱۹، ۵۱۵ قانون مارالذکر درخواست محکومیت خوانده به مهریه موکل و پرداخت مطلق خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق موکل مورد استدعاست.

3. ضمناً مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار فوری تأمین خواسته به شرح دادخواست تقدیمی به میزان مبلغ …… دارم و با عنایت به اینکه بیم آن می‌رود که خوانده در اموال خود در فاصله رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن را مورد نقل و انتقالاتی قرار دهد و از دسترس خارج نماید و از این طریق موجبات تضرر موکل را فراهم نماید.

لذا درخواست می‌شود قرار قبل از ابلاغ اجرا شود.

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *