لایحه دفاعیه در پرونده ترک انفاق و ضرب و جرح

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده ترک انفاق و ضرب و جرح

در لایحه دفاعیه در پرونده ترک انفاق و ضرب و جرح، متهم دلایل و مدارکی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد اظهارات خواهان درباره ترک انفاق یا اقدامات جسمانی ناروا مرتبط با وی، نادرست یا غیرقانونی است. متهم ممکن است با استناد به شواهد و مستندات، ادعا کند که اظهارات خواهان بر اساس واقعیت‌های قانونی یا واقعی نیستند و او به مسئولیت ندارد. علاوه بر این، اگر متهم دارای شواهدی باشد که نشان دهنده عدم وقوع ترک انفاق یا عدم نیاز به ضرب و جرح است، می‌تواند به این موضوع ارجاع دهد تا حقانیت ادعاهای خواهان را به چالش بکشد و دفاع خود را تقویت کند.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده ترک انفاق و ضرب و جرح

ریاست محترم دادگستری استان ……

احتراماً؛ اینجانب ع. ط. فرزند علی اصغر ساکن …… در خصوص دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۵۷۵۰١٨٧۶ در پرونده کلاسه بایگانی ۹۲۰۹۷۷ شعبه ۱۰۱ عمومی شهرستان …… پیرو اعتراض تقدیمی جری ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که پرونده مربوطه به شماره …… ش ثبت دفتر حوزه نظارت ویژه قضایی دادگستری استان …… گردیده است، به استحضار عالی می‌رساند؛

هر جرم دارای عناصر متشکله مختص خود می‌باشد، و اتهام انتسابی به اینجانب که ایراد ضرب و جرح عمدی می‌باشد، از این قاعده و اصل مستثنی نیست، و در تعاقب اتهام مدعی موظف به ارائه ادله راجعه است. از جمله ادله اتهام مذکور قسامه دلیلی است، که مسبوق بر لوث (مواد ۳۱۳- ٣١۴ قانون مجازات اسلامی مصوب- ۱۳۹۲) اجرا می‌شود.

در پرونده ما نحن فیه حکم صادره با وصف فقدان مستندات مزبور که مطابق اصل ١۶٧ قانون اساسی و مواد ٣ و ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ذکر آنها ضرورت قانونی دارد براساس استنباط قاضی محترم در خصوص لوث و قسامه اصدار یافته است. همان طور که در حکم معترض عنه ملاحظه می‌شود.

تشخیص لوث موجب اجرای قسامه و محکومیت اینجانب گردیده است. موارد ٣١۴ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی با تعریف دقیق از لوث محاکم را صراحتاً از اجرای قسامه در فرض فقدان قرائن و امارات موجب ظن منع نموده است. آنچه مضاف بر مراتب مطمح نظر قرارداد تشخیص قاضی محترم در خصوص لوث براساس موارد مذکور در حکم شامل گواهی پزشکی قانونی است، که به عنوان مصادیق ادعای شاکی محسوب می‌گردد.

لذا با ذکر دفاعیات بلاوجه متهم که مبنای بلاوجه بودن آن کماکان مشخص نیست. نمی‌‌توان به مصادیق لوث یعنی قرائن و امارات واصل شد. در نتیجه مبحث فقدان قرائن و امارات باز می‌شود، که حکم این موضوع وفق ماده ۳۱۵ فوق‌الذکر ادای سوگند توسط متهم پرونده (اینجانب)- می‌باشد.

از طرف دیگر جمع دو صورت جلسه …… کلانتری ۱۱ …… یعنی تاریخ یاد شده این بار توسط پلیس ۱۱۰ مبین این واقعیت است، که حضور اینجانب از ساعت ١۶:٠٠ تا حداکثر دو ساعت بعد در منزل خودم واقع در شهرستان …… و مسجل است.

زیرا گزارش صدرالذکر کلانتری (۱۱)…… و مبین اطلاع و حضور مأمورین این مرجع انتظامی در نشانی محل سکونتم بوده که حضور بنده را در ساعت ١۶:٣٠ یعنی نیم ساعت بیش از گزارش با توجه به اقدامات کلانتری ۱۱ و فاصله زمانی حدود ۴٠ دقیقه از مینودشت تا آزادشهر منتفی می­سازد.

سؤال اینجاست چگونه ممکن است. بنده در زمان تقریباً واحد در دو شهرستان …… متفاوت باشم؟ علاوه بر صورت جلسه کلانتری مینودشت- شهودان اینجانب که حضور اینجانب را در شهرستان …… مینودشت شهادت دادند در پرونده مضبوط می‌باشد، و در شعبه دادیاری و کلانتری اظهاراتشان در پرونده ثبت شده است.

همین امر مبین کذب محض ادعای شاکی و انگیزه ایشان به طرح (دعاوی خانوادگی) به قصد اخذ امتیازات قانونی از طریق غیرقانونی است. پرونده‌های متعددی که شاکیه همسر شرعی و قانونی اینجانب خانم ر.م با موضوعات ترک انفاق و توهین علیه اینجانب مطرح نموده است، که به صدور قرار منع تعقیب منجر گردیده گواه کذب ادعای ایشان می‌باشد.

نکته دیگر این است، که براساس پرونده‌های متشکله در دادگستری …… اینجانب و همسرم با توافق و تراضی با یکدیگر سازش نمودیم که دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۲۵٠٠٣۴٧ مورخ …… (دو روز قبل از شکایت همسرم در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی حاکی از صحت این موضوع است، که طی این گزارش اصلاحی صادره از شعبه پنجم دادگاه محترم تجدیدنظر استان …… مشارالیها به طور صریح و واضح تمکین خود را نسبت به بنده اعلام فرمود؛

لذا حضور همسرم در شهرستان …… برخلاف حکم مذکور مبین قانون گریزی وی و نیز عدم ثبات ایشان در خصوص موارد توافق در سازش مارالذکر بوده است. بنا به مراتب معروضه حسب مستنداتی که در متن این لایحه معروض گردید تقاضای تجویز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی شرعی و قانونی از لحاظ شکلی و ماهوی را از محضر حضرت عالی خواستارم در خصوص پرونده ضرب و جرح عمدی شهودی معرفی و در شعبه ۱۰۱ …… حاضر نموده بودم که مع الاسف از استماع شهادت ایشان به طور کلی امتناع به عمل آمد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *