1. گروه وکلاي ايرانيان ، با شعار تعهد ،صداقت و مسووليت پذيري ،بهره مند از علم و دانش روز،پرونده شما را در دادگاه هاي ايران پيگيري و به نتيجه خواهد رساند .اين گروه با بهره مندي از وکلاي باتجربه و داراي سابقه اي درخشان ،بهترين خدمات حقوقي را به شما ارائه خواهد داد .
  ادامه مطلب
  1. امور حسبي و ثبتي
   دعاوي ثبتي , ملکي  اراضي , شهرداري , کمسيون ماده صد , امور راجع به قيموميت , حصر وراثت , مهره و موم و تقسيم ترکه
  2. دعاوي حقوقي
   کليه دعاوي ملکي , وصول مطالبات , توقيف اموال , مطالبه خسارات, و ايفاي تعهدات قراردادي و دعاوي مربوط به اسناد تجاري و ساير دعاوي مدني و حقوقي 
  1. دعاوي کيفري
   کلاه برداري , صدور چک بلامحل , خيانت در امانت , فروش مال غير , جعل و استفاده از سند مجعول و ساير دعاوي جزايي
  2. دعاوي خانوادگي
   مطالبه مهريه , مطالبه اجرت المثل , ايام زوجيت , مطالبه نفقه زوجه و فرزند , حضانت  و طلاق يکطرفه و طلاق توافقي و ساير دعاوي خانوادگي

گــــــروه وکــــــلای ایــــرانیـــان

قانون بدون رعايت عدالت،هيچ شرافتي ندارد.

 1. گزیده ای از آخرین اخبار

 1. برقراری ارتباط با مجموعه