لایحه دفاعیه پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری

لایحه دفاعیه پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری، توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به اتهامات مربوط به فروش اموال دیگران و کلاهبرداری پاسخ دهد. این لایحه شامل دلایل، مستندات و شواهدی است که نشان می‌دهد متهم به‌طور عمدی و با نیت سوء به فروش مال غیر نپرداخته یا اینکه ادعاهای مطرح‌شده بی‌اساس هستند.

تنظیم لایحه دفاعیه پرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه چهارم دادیاری دادگستری ……

سلام علیکم؛

احتراماً؛ در خصوص کلاسه پرونده ۴/۸۹/۳۰۲ در دعوی ی. ح. به طرفیت ن. ش. هیئت کارشناسان با مطالعه پرونده و بازدید را راهنمایی خوانده و مساحی از محل وقع در روستای …… کوچه …… بررسی مدارک ابرازی طرفین استماع اظهارات طرفین موارد به شرح زیر به استحضار می‌رساند؛

مدارک ابرازی خواهان فروشنامه عادی زمین مورخ …… فروشنده حاجی ق. گ. خریدار الف. ش. قطعه زمین حدود ۳۰۰ متر مربع شمال ٢۴ متر به دیوار ع..ر. جنوب 5/16 متر به الف. ح. (فروشنده) غرب ۱۷ متر به زمین ح. ى. شرق کوچه سه متری، پشت مدرسه به طول 5/16 متر که ذیل آن در محل امضاء گواهان خوانده (ن. ش.) امضاء نموده است. ظهر فروشنامه فوق نیز در تاریخ …… الف. ش. ملک فوق را به ی. ح. فروخته است.

با اندازه گیری انجام شده حدود و ابعاد زمین تعرفه شده تقریباً با فروشنامه فوق مطابقت دارد ضمناً از آنجایی که پیرامون زمین حد فاصل ندارد، ابعاد در طبیعت قابل تغییر می‌باشد. در حال حاضر در آن اشجار و آثار بجا مانده، بیانگر نگهداری گاو در این مکان می‌باشد، که در تصرف ن. ش. می‌باشد.

مدارک ابرازی خوانده دست خطی مبنی بر فروش ۳۸۰ متر مربع واقع در پشت منزل مسکونی آقای ن. ش. به خوانده فروخته و مبلغ 5.000.000 ریال طی چک شماره ۲۱۹۲۳۳ مورخ …… بانک کشاورزی و 7.000.000 ریال نیز نقداً به الف. ش. پرداخت نموده است. در این راستا آقای ک. و کارمند اداره کل منابع طبیعی استان …… به عنوان شهادت اظهار داشت؛ در زمان فوق به دلیل این که خوانده دارای دسته چک نبود چک فوق را شخصاً در اختیار وی به عنوان رسید پرداخت 5.000.000 ریال قرار داده‌ام،

دست خط فوق فاقد امضاء طرفین و شهود بوده این که پرداختها نیز به الف. ش. به منزله فروش زمین به ن. ش. بوده است، محل اشکال می‌باشد. هیئت در روز بازدید موفق به حضور همزمان طرفین نشد، و شهود از سوی خواهان معرفی نگردید.

اظهار نظر

ملک در حال حاضر در تصرف ن. ش. است. مدرک ابرازی ی. ح. از باب مالکیت از نظر این هیئت معتبرتر بوده و این که پرداختهای ن. ش. به شرح بالا می‌تواند به منزله خرید قطعه زمین مورد تصرف ایشان باشد. بحثی ایست حقوقی که خارج از صلاحیت این هیئت می‌باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *