پرداخت نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
پرداخت نفقه معوقه

درخواست پرداخت نفقه معوقه، درخواستی است که زوجه از دادگاه می‌خواهد تا زوج را به پرداخت نفقه‌های پرداخت‌نشده گذشته ملزم کند. در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه توسط زوج، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت نفقه معوقه صادر کند.

درخواست پرداخت نفقه معوقه

درخواست پرداخت نفقه معوقه

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده …….

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

وفق مندرجات نکاح نامه شماره ۵۳۰۴۹۲ تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ۴ حوزه ثبتی …… موکل خانم …… از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۷ در علقه زوجیت دائم «آقای …… »  واقع شده است (پیوست شماره ۲)

با عنایت به دستور شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه مبنی بر اینکه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بعد از انعقاد عقد نکاح برقرار، مضافاً! نص صریح قانون موضوعه که تأمین نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه را از وظایف اصلی شوهر قلمداد می‌نماید، خوانده پس از مضی مدتی از تاریخ انعقاد عقد نکاح برخلاف دستورات شرع مقدس و قوانین موضوعه با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نققۀ خانم …… استنکاف می‌نماید.

مع الوصف استدعای رسیدگی و صدور حکم دایر بر الزام خوانده به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۷ لغایت تا تاریخ تقدیم دادخواست ایضاً تا زمان صدور و اجرای حکم نهایی به انضمام جمیع خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مستنداً به مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۱۱ (ق.م.) و (مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م) از حیث استیفای حق و حقوق شرعی و قانونی موکل را دارد.

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *