لایحه دفاعیه در پرونده قتل عمدی- جنایت بر میت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده قتل عمدی- جنایت بر میت

پرونده قتل عمد یکی از حساس ترین موارد در پرونده های جنایی است که نیازمند بهترین لایحه از سوی وکیل مدافع کیفری خواهد بود. در ادامه نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده قتل عمدی- جنایت بر میت را مشاهده می‌کنید.

 لایحه دفاعیه در پرونده قتل عمدی

بسمه تعالی

تاریخ: ……

توسط محترم دادگاه‌های عمومی جزایی ……

ریاست محترم دادگاه‌های عمومی جزایی ……

موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده کلاسه ……

احتراماً با اهداء سلام حسب محتویات پرونده فوق متهمین بنام‌های ۱- …… 2- …… 3- …… در تاریخ …… مرتکب عمل وحشیانه قتل عمد، جنایت بر میت و اخفاء جسد مرحوم …… شده‌اند که پس از گذشت بیش از چهارسال! راز جرم ارتکابی در بهمن ماه سال ۸۶ کشف گردید و در حال حاضر برای دو تن از متهمین قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر گردیده.

لیکن متهم سوم که شاید نقش اصلی را در تحریک و ترغیب سایر متهمین و قتل آن مرحوم داشته است، از بدو تشکیل پرونده همچنان بلاقید آزاد بوده و نهایتاً علیرغم دلایل و قرائن موجود در پرونده نسبت به وی قرار منع تعقیب صادر شده است!

نظر باینکه متاسفانه قرار صادره بدون توجه به محتویات پرونده و بدون اهتمام کافی در جهت احراز واقع و برخلاف موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، لذا در فرجه مقرر نسبت به قرار صادره اعتراض نموده و قبل از پرداختن به دلایل اعتراضیه لازم می‌دانم خلاصه ماوقع را بشرح ذیل باستحضار برسانم.

در پرونده فوق متهم ردیف 1 …… که بدلیل ارتکاب جرائک دیگر در زندان بسر می‌برد که در تاریخ …… با مراجعه به مسئولین زندان اعتراف نموده که در چند سال قبل چگونه بخاطر دخترخالها متهم ردیف (۳ مرتکب قتل شوهر وی شده است!! لیکن نامبرده در طول بازجویی­های انجام شده شاید بخاطر جلب توجه بیشتر یا ترحم دختر خاله‌اش به طرز بسیار ابلهانه‌ای مسئولیت قتل را شخصاً بعهده گرفته و بدیهی است، کسیکه بخاطر زنی مرتکب قتل می‌شود از دروغ گفتن بخاطر وی نیز ابایی نخواهد داشت.

متهم ردیف 2 …… نیز پس از دستگیری اتهام قتل را پذیرفته و در بازجویی‌های انجام شده اولیه در تاریخ …… در اداره آگاهی و شعبه ۲۶ بازپرسی (صفحات ۲۲ به بعد پرونده) به مشارکت در قتل اقرار نموده و به بازسازی صحنه قتل پرداخته است.

لیکن در مواجهه حضوری با متهم ردیف ۱ زمانیکه متوجه می‌شود و مشارالیه مسئولیت قتل را پذیرفته است از اقاریر صریح خود عدول نموده و حرفهای متهم ردیف ۱ را عیناً تکرار می‌نماید.

متهم ردیف 3 …… نیز در تحقیقات مقدماتی مورخ …… در آگاهی مطالبی عنوان نموده، لیکن پس از مواجهه حضوری با سایر متهمین وی نیز از اظهارات اولیه خود عدول کرده و اظهارات سایر متهمین را تکرار نموده است.

و همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند، جلسات مواجهه حضوری در مرحله بازپرسی نه تنها هیچ تاثیری در کشف واقع نداشته بلکه بیشتر باعث تبانی متهمین با یکدیگر و کتمان حقایق شده است. با اقاریر صریح متهمین ردیفهای ۱ و ۲ در تحقیقات اولیه، نقش آنان در ارتکاب قتل عمد و جنایت بر میت بمنظور اخفای جسد و محرز و برای آنان قرار مجرمیت صادر شده است.

لیکن در خصوص متهم ردیف ۳ که در صحنه قتل حضور داشته و شاید نقش اصلی را در قتل ایفاء نموده است، تحقیقات جامع و کاملی انجام نشده و نسبت به وی قرار منع تعقیب صادر شده که پرونده از این جهت ناقص بنظر می‌رسد، چرا که با بررسی محتویات پرونده حضور متهمه در صحنه جنایت و در زمان وقوع جرم و مشارکت یا معاونت وی در جرائم ارتکابی به دلایل ذیل محرز و مسلم است.

  • مستفاد اظهارات متهمین

متهم ردیف ۱ در تحقیقات اولیه در اداره کل زندانها در تاریخ …… اقرار نموده است:

  • «……به پسرخانه‌الم گفتم امروز وقتشه بریم قرص خواب تهیه کنیم بهش بدیم بخوره بعد کلکشو می‌کنیم و رفتیم قرص لوزارپام دو ۵ عدد خریدیم و برگشتیم براش تو شربت آبلیمو درست کردم و گذاشتم جلوش بعدهم منو پسرخالم با خواهرش و بچه‌های خواهرش رفتیم خونه خالم…» بشرح فوق متهم ردیف ۱ اقرار دارد که در هنگام ورود به منزل مقتول و خوراندن قرص خواب آور به وی متهمان ردیفهای ۲ و ۳ نیز حضور داشته‌اند.

البته ادعای اینکه شربت آبلیمو را متهم ردیف ۱ درست کرده و به مقتول داده نمی‌تواند حقیقت داشته باشد.

چرا که برابر اظهارات متهم ردیف ۳ در صفحه ۲۲ پرونده متهم ردیف ۱ حدود ۷ یا ۸ سال بوده که با آنان رفت و آمد نداشته و تصور اینکه فردی بعد از حدود ۸ سال ناخوانده به منزلی میهمان شود.

سپس این میهمان ناخوانده به آشپزخانه رفته و برای صاحبخانه شربت درست کند به هیچوجه عقلایی نیست و چنین بنظر می‌رسد که شربت مرگ نیز توسط متهم ردیف ۳ تهیه و به مقتول خورانده شده است.

مضافاً اینکه متهم ردیف ۲ در تمامی بازجویی­های انجام شده صراحتاً اقرار نموده که پس از خوراندن قرص خواب آور به مقتول در همان مکان منتظر مانده‌اند تا وی خوابش ببرد بنابراین پس از خوراندن شربت مرگ به مقتول هیچکدام از متهمین از منزل خارج نشده‌اند و ادعای خروج از منزل و رفتن به منزل مادر متهمه و برگشتن شان به محل جرم موضوعا منتفی است.

  • اقاریر صریح متهمه

در پرونده استنادی کلاسه …… (ضمیمه پرونده) در صفحات ۱۵ ,۱۶ متهمه در تاریخ …… در اداره آگاهی افزار نموده که در روز پنجشنبه …… (روز جنایت) در منزل بوده و شب را در منزل خودش خوابیده و صبح جمعه به منزل پدرش رفته است.

در صورتجلسه بازجویی مورخ …… اداره آگاهی صفحات ۲۶‌الی (۲۸) و صورتجلسه مورخ …… شعبه …… دادگاه عمومی صفحات ۶۸ و ۷۰ و ۷۱ و برگ بازجویی مورخ …… اداره آگاهی (صفحه۱۰۶) متهمه بارها اعتراف نموده که روز جمعه به منزل پدرش رفته.

و در روز پنجشنبه هنگام وقوع جنایت در منزل خودش بوده و حتی اقرار نموده است که در همان روز حادثه بین ساعات ۷‌الی ۱۰ شب پسر و خواهر مقتول به منزل وی تماس گرفته و با متهمه صحبت نموده‌اند.

  • شهادت شهود

بشرح فوق فرزند مرحوم بنام و خواهر مرحوم بنام در همان روز حادثه (بعد از ظهر) با منزل مرحوم تماس گرفته و با متهمه صحبت نموده‌اند و با حضور در محضر بازپرس محترم و اتیان سوگند در تاریخ …… مبادرت به ادای شهادت شرعی در اینخصوص نموده‌اند.

در صفحات ۴۰/۳۹ از پرونده استنادی مادر متهمه بنام نیز صراحتاً اظهار داشته است دخترش (متهمه) روز جمعه حدود ساعت ۸ صبح باتفاق بچه هایش به منزل آنها رفته و روز پنجشنبه در منزل خودش بوده است.

مضافاً اینکه حسب اعلام موکلین بعد از مفقود شدن مرحوم از فرزند متهمه سئوال شده که پدرت کجاست؟ و وی در جواب اظهار داشته که مادرش و سایر متهمین پرونده (حاضر) پدرش را لای پتو پیچیده و داخل اتومبیل گذاشته و رفتند!!!!

  • دروغگویی‌های متهمه

دلیل دیگر برنقش داشتن متهمه در جنایت سعی در کتمان حقیقت و دروغگوئی­های وی در طول رسیدگی به دو پرونده و تلاش وی در انحراف مسیر دادرسی می‌باشد.

در پرونده استنادی که ضمیمه می‌(باشد متهمه در تمام طول دادرسی و حتی در پرونده حاضر مصراً مدعی شده که در روز وقوع حادثه در حمام بوده و مقتول از وی پول گرفته و با اتومبیل از منزل خارج شده است!

در حالیکه اکنون مشخص شده که مقتول و متهمه هیچکدام در بعدازظهر روز وقوع حادثه از منزل خارج نشده‌اند و هر دو در منزل بوده‌اند و قاتلین بعد از ارتکاب قتل جنازه مقتول را با اتومبیل خودش بیرون از شهر برده و معدوم نموده‌اند و اظهارات متهمه از ابتدا تشکیل پرونده کذب محض بوده و متهمه همواره سعی در کتمان حقایق و انحراف مسیر دادرسی داشته است.

  • ازدواج متهمه

بعد قتل مرحوم …… متهمه ردیف ۳ که همسر آن مرحوم بوده با شخصی بنام …… ازدواج نموده اگر چه ظاهراً ازدواج آنان حدوداً یکسال قبل به ثبت رسیده گردد.

لیکن حسب اعلام موکلین نامبرده فوق بیش از چهارسال است که با متهمه ازدواج نموده است در این خصوص استشهادیه‌ای تنظیم گردیده که پیوست تقدیم می­شود. ‌

با توجه به تاریخ وقوع قتل و تاریخ کشف جرم مشخص است که متهمه چند ماه پس از ارتکاب قتل و حدود چهار سال قبل از کشف جرم با شوهر فعلی خودش ازدواج نموده است که دلیل بر علم و اطلاع وی از وقوع قتل ضمناً حسب اعلام موکلین، تعدادی از اهالی محل نیز از ارتباط و رفت و آمد متهمه و شوهر فعلی وی از چند ماه بعد از مفقود شدن مرحوم اطلاع دارند.

لیکن با توجه به سوابق سوء اخلاقی و شخصیت اجتماعی خانواده متهمین از حضور در جلسه بازپرسی و می­باشد.

مواجهه حضوری با متهمین و ادای شهادت بیم دارند لذا از محضر بازپرس محترم تقاضای انجام تحقیقات غیر محسوس محلی بعمل آمد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

النهایه همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند با تطبیق صفحاتی از محتویات دو پرونده موجود چنین بنظر می‌رسد که متهمه نقش اصلی را در برقراری ارتباط (مشروع یا نامشروع) با متهمین پرونده و تحریک و ترغیب آنان به ارتکاب جنایت ایفاء نموده.

و با کشاندن سایر متهمین به داخل منزل و خوراندن قرصهای خواب به مقتول و مقدمات وقوع جرم را فراهم و در ارتکاب جرم قتل عمد با سایر متهمین مشارکت یا حداقل معاونت داشته و در لحظه وقوع جرم با سایر متهمین در محل حضور داشته و احتمالاً در همان زمان فرزندان خود را به حمام برده که شاهد قتل پدر خود نباشند.

و پس از ارتکاب قتل نیز در جرائم جنایت بر میت بمنظور اخفاء جسد و امحاء آثار جرم و کتمان حقیقت بمنظور انحراف مسیر دادرسی و ممانعت از کشف واقع مباشرت داشته است و متاسفانه بازپرس محترم اهتمام کافی را در جهت کشف واقع معمول نفرموده‌اند.

لذا بذل توجه به عراض فوق و نقض قرار منع تعقیب صادره و اخذ تامین مناسب از متهمه ردیف ۳ روند و تعقیب و تعقیب کیفری و مجازات وی به همراه سایر متهمین توکیلاً مورد استدعاست.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی وکیل

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *