لایحه دفاعیه معاونت در کلاهبرداری

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه معاونت در کلاهبرداری

در لایحه دفاعیه معاونت در کلاهبرداری، متهم می تواند به مواردی مثل عدم آگاهی و قصد سوء نیت متهم و  عدم وجود ادله کافی برای اثبات معاونت اشاره کند، این دفاعیه می تواند به رفع اتهام و تبرئه متهم از مشارکت در جرم کلاهبرداری کمک نماید. در ادامه می توانید نمونه ای از لایحه دفاعیه معاونت در کلاهبرداری مطالعه نمایید.

تنظیم لایحه دفاعیه معاونت در کلاهبرداری

دادیار محترم شعبه …… دادسرای عمومی و انقلاب ……

سلام علیکم؛

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  …… در راستای دفاع از حقوق موکلین مطالبی را به شرح ذیل بیان می‌نمایم ……  که جهت کشف حقیقت مورد توجه آن مقام محترم قرار گیرد.

همان گونه که مستحضرید، پرونده کلاسه …… حاوی ۴ پرونده می‌باشد که تجمیع و در حال رسیدگی توامان می‌باشد.

1. شکایت موکلین (……) ……  و …… ……) علیه …… …… و …… همگی …… مبنی بر ورود به عنف، ایراد ضرب و جرح عمدی توهین تهدید و تخریب.

2. شکایت موکل ( ……..) …… ) علیه ……..، ……..، …… …… همگی …… مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید در کلانتری.

3. شکایت خانم …… علیه موکلین ( …… …… …… و ……) مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید.

4. شکایت آقای …… علیه موکل آقای …… مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.

ذیلا به ترتیب در خصوص پرونده‌های فوق توضحیات و دفاعیاتی ارائه می‌گردد و از آن مقام محترم خواهشمند است جهت کشف حقیقت توجه کافی نسبت به این مطالب داشته باشند.

• (الف) شکایت شماره (۱)
اش در این خصوص استشهادیه محلی پیوست پرونده و نیز اظهارات شهود در کلانتری مؤید و مثبت این موضوع می‌باشد.

2) همچنین تحقیقات محلی انجام شده توسط ضابطین دادگستری در اجرای دستور مقام محترم قضائی نیز کاملاً و به وضوح مؤید درگیری و فحاشی و تهدید و تخریب می‌باشد.

3) شهود دیگری از اهالی محل و نیز مهمانان منزل موکلین که در روز حادثه در محل بوده‌اند حاضر به شهادت می‌باشند.

• (ب) شکایت شماره (2)

همان گونه که در شرح شکایت موکل نیز ماجرا توضیح داده شده است، موکل پس از مراجعه به منزل خود متوجه درگیری به وجود آمده می‌شود و توسط ماموران انتظامی به حضور در کلانتری جهت طرح شکایت ارشاد می‌گردد.

با توجه به اینکه …… در حال فرار و با یک دستگاه شوکر توسط مامورین انتظامی دستگیر شده و در کلانتری حضور داشته به محض ورود موکل (آقای …… ) برادران دیگر وی …… و …… نیز در حضور مامورین کلانتری اقدام به مورد ضرب قرار دادن موکل نموده‌اند، که صورتجلسه مامورین کلانتری موید و مثبت این موضوع بوده که پیوست پرونده می‌باشد.

• (پ) شکایت شماره (۳) شکایت …… علیه موکلین مبنی بر ایراد ضرب جرح عمدی و توهین و تهدید.

1) در روز درگیری و ورود به عنف برادران …… اصلاً خانم …… در منزل حضور نداشته و ادعای ایشان مبنی بر مورد ضرب و جرح قرار گرفتن کذب محض می‌باشد.

2) خانم  …… حدود ساعت ۲۴ مورخ …… با دخالت برادرانش (دقیقاً شب قبل از حادثه) منزل همسر خود را ترک نموده است. در این خصوص می‌توان به شکایت طرح شده از سوی …… به کلاسه …… در شعبه محترم ۴۲۶ دادیاری استناد نمود که موید این مطلب می‌باشد

3) در این خصوص عدم حضور خانم …… و اثبات کذب بودن ادعای ایشان شهودی وجود دارد که در صورت صلاحدید آن مقام محترم حاضر به ادای سوگند و شهادت می‌باشند.

4) نکته بسیار مهم در این خصوص که توجه آن مقام محترم را نسبت به آن جلب می‌نمایم، این است که خانم …… مدعی گردیده‌اند که در تاریخ …… یعنی همان روزی که درگیری میان برادران ایشان و خانواده همسر خود با ورود به عنف و تخریب صورت گرفته، ایشان نیز در منزل حضور داشته و مورد ضرب از ناحیه همسر و  مادر همسر خود موکلین …… و …… و نیز مورد فحاشی و توهین از ناحیه برادر همسر خود …… قرار گرفته است.

اولاً؛ همانگونه که بیان شد اصلاً خانم …… در آن تاریخ …… در منزل حضور نداشته و شهودی در این خصوص نیز موجود و آماده سوگند و شهادت می‌باشد. مقتضی است اظهارات شهود در کلانتری نیز مورد توجه قرار گیرد.

ثانیاً- خانم …… در جلسه رسیدگی مورخ …… نزد آن دادیاری محترم گواهی پزشکی قانونی ارائه نموده و مدعی گردیده‌اند، که جراحات وارده در همان روز درگیری …… صورت گرفته است.

در صورتی که این ادعا کذب می‌باشد و کذب بودن ادعای ایشان توسط خود ایشان ثابت گردیده است. بدین ترتیب که گواهی پزشکی قانونی که به دادیاری محترم ارائه گردیده به تاریخ …… معین حدودا ۴ ماه قبل از تاریخ درگیری و مورد ادعای ایشان می‌باشد و مربوط به پرونده‌ای است که ماه‌ها قبل منتهی به رضایت شاکی در کلانتری گردیده و بدین ترتیب اعتبار امر مختومه را دارد. به نظر طرح این شکایت واهی از ناحیه خانم …… به نوعی حمایت از رفتار و عمل ناشایست برادران خود بوده است.

• (ت) شکایت شماره (۴) شکایت …… علیه موکل سعید …… مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

1) در این خصوص از آن مقام محترم خواهشمند است، تناقضات مداوم و مکرر و متعدد در اظهارات آقایان …… و …… همگی …… را مورد توجه قرار دهند بدین ترتیب که (برای نمونه) در اولین اظهارات خود مدعی ایراد ضرب و جرح با چاقو شده‌اند، سپس مدعی شده‌اند که با شیء نوک تیز مورد ضرب قرار گرفته در جائی دیگر نیز مدعی شده‌اند که توسط شیشه‌های شکسته شده مورد ضرب قرار گرفته آن هم در مقام دفاع !!؟!
تناقضات متعددی در اظهارات ایشان دیده می‌شود که کمی حقیقت گویی را با شک و شبهه مواجه می‌نماید.

2) آقای …… مدعی گردیده‌اند که توسط آقای …… مورد ضرب جرح قرار گرفته در صورتی که؛

 اولاً؛ موکل ( …… ) در زمان حادثه به هیچ عنوان در محل حضور نداشته‌اند و پس از درگیری مراجعه نموده‌اند.

ثانیاً- : اظهارات شهود در کلانتری مؤید و مثبت این موضوع می‌باشد.

ثالثا- از آن مقام محترم خواهشمند است، نسبت به معاینه محل صورت گرفته در خصوص آثار خون به جا مانده و نحوه مجروح شدن ایشان دقت کافی نمایند، زیرا آثار خون بر روی شیشه‌های شکسته شده کاملاً مشهود می‌باشد.

رابعا- ایشان مدعی است که در مقام دفاع دست خود را بالا آورده و مورد اصابت قرار گرفته اما چرا و چگونه آثار خون ایشان بر روی دری که شیشه‌های آن شکسته شده مشهود می‌باشد!!؟؟

خامساً- ایشان به محض ورود به عنف عمداً ضربه‌ای به شیشه‌های دری که در کنار حیاط بوده زده و قطعاً خودزنی به معنای خاص آن صورت نگرفته که در گواهی پزشکی قانونی احراز گردد. در این خصوص می‌توان چگونگی ورود ضربه را از پزشکی قانونی استعلام نمود.

در پایان از آن مقام محترم خواهشمند است، در جهت اخذ اظهارات شهود مبنی بر عدم حضور خانم …… و آقای …… در روز حادثه …… اقدام مقتضی مبذول نمایند زیرا این موضوع می‌تواند خلاف ادعای واهی خانم …… و آقای …… باشد و حقیقت کشف گردد.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *