لایحه دفاعیه مطالبه طلب

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه مطالبه طلب

لایحه دفاعیه مطالبه طلب به معنای ارائه دلایل و مستندات قانونی به دادگاه برای درخواست پرداخت بدهی از طرف مقابل است. در این لایحه، شواهدی مانند قراردادها، رسیدها و اسناد مالی مرتبط با بدهی ارائه می‌شود. هدف از این لایحه، اثبات حقانیت طلبکار و الزام بدهکار به پرداخت مبلغ مورد مطالبه است.

نوشتن لایحه دفاعیه مطالبه طلب

ریاست محترم دادگستری کل استان ……

با احترام

در خصوص دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۱۰۴۰۱۰۰۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰٨۴۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان …… که در مقام رد درخواست اعاده دادرسی اینجانب نسبت به دادنامه شماره ۵۴ و ۹۰۰۹۹۷۱۷۱۰۱۰۱۱۵۳ در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۷۲ و ۹۰۱۱۴۹ شعبه ۴ تجدید نظر استان …… صادر شده است. ضمن رعایت فرجه قانونی به جهت مغایرت دادنامه با شرع استدعای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی و تجویز اعاده دادرسی را دارم.

دادنامه شماره ۵۴ و ۹۰۰۹۹۷۱۷۱۰۴۰۱۱۵۳ شعبه ۴ تجدیدنظر استان در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۷۲ و ۹۰۱۱۴۹ در مقام تأیید دادنامه شماره ٩٠٠۵۴١ شعبه دوم حقوقی کلاله صادر شده است. توضیح آنکه در این دادنامه بنده به پرداخت مضاعف یک طلب محکوم شده‌ام، در حالی که حسب پرونده کلاسه ٨٨/۵۵٨ش ۲ دادگاه عمومی شهرستان …… کلاسه آقای گپ مدعی ضمانت بدهی بنده و پرداخت آن به آقای ن. س طلبکار (اصلی) شده و النهایه نیز دادگاه رسیدگی کننده با احراز پرداخت بدهی به مضمون له و حاصل بودن شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه، رأی برعلیه بنده صادرشده است. یعنی ضامن بدهی مورد بحث به این حقیر رجوع کرده است.

حالیه دادگاه تجدید نظر هیچ توجهی به مفاد این پرونده نداشته است. یعنی حسب آراء صادره بنده بابت یک طلب هم در حق طلبکار اصلی مضمون له (محکوم شده‌ام و هم در حق ضامن محکوم شده‌ام یعنی بنده دو محکومیت دارم:

1- محکومیت به جهت رجوع ضامن در پرونده کلاسه ٨٨/۵۵٨ش ۲ دادگاه عمومی شهرستان ……

2- محکومیت در حق طلبکار اصلی بابت همان بدهی پرداخت شده

لهذا ملاحظه می‌کنید که بی‌توجهی دادگاه تجدید نظر و بدوی نسبت به مفاد پرونده اخیرالذکر باعث تضرر این حقیر و محکومیت مضاعف بنده شده که مسلماً این امر بر خلاف شرع است. میدانیم که با پرداخت دین از سوی نقض شود و اعاده دادرسی تجویز مورد تقاضاست.

بنده در راستای اثبات پرداخت وجه مورد نظر به ضامن به پرونده استنادی به کلاسه ٢/٨٨/۵۵٨ حقوقی …… استناد نموده‌ام حتی کپی رأی صادره در پرونده استنادی و رضایت نامه محضری آقای گ. پ. را به انضمام تحویل داده‌ام، مشخص نیست.

دادگاه بدوی و تجدید نظر چرا توجهی به این دلایل نداشته است. در پرونده استنادی مزبور گواهان شهادت داده‌اند و دادگاه به جهت رجوع ضامن آقای گ. پ. و مستنداً به ماده ۷۰۹ قانون مدنی بنده را ملزم به پرداخت وجه در حق نامبرده اخیر نموده است.

نکته جالب این که آقای ن. س. در پرونده مزبور خوانده دعوی بود مع الوصف مشارالیه نسبت به رأی صادره اعتراضی نکرد حال آن که اگر ضامن بودن آقای ب را قبول نداشت و منکر وصول دین مورد نظر از آقای پ میبود مطمئناً نسبت به دادنامه مورد بحث اعتراض میکرد ولی با وصف ابلاغ نسبت به آن دادنامه اعتراض نکرده است؛ لذا قانوناً موضوع حاضر در حکم امر مختومه بوده و تجدیدنظرخواه به جهت عدم اعتراض ملزم به قبول تبعات رأی قطعی یادشده می‌باشد.

قدر مسلم بنده بدهی را باید به یک نفر بدهم ۱- یا به طلبکار اصلی و ۲ـ یا ضامن، حال که دادگاه در این خصوص ادعای ضامن را دال بر پرداخت وجه پذیرفته و بنده را ملزم به پرداخت بدهی به وی نموده، صدور رأی مورد اعتراض به معنی وصول مضاعف یک طلب می‌باشد. حال آن که بنده به لحاظ رجوع ضامن و پرداخت وجه دیگر بدهی ندارم و رأی مورد اعاده دادرسی بارأی سابق الصدور شعبه دوم حقوقی کلاله در پرونده کلاسه ٨٨/۵۵٨ش ۲ مفاداً متعارض می‌باشد.

باکمال احترام

نماینده حقوقی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *