لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

لایحه دفاعیه مطالبه خسارت، توسط متهم یا وکیل او در پاسخ به دادخواست مطالبه خسارت ارائه می‌شود. این لایحه شامل دلایل و مستنداتی است که نشان می‌دهد متهم به تعهدات خود عمل کرده یا مسئول خسارات ادعاشده نیست. هدف از ارائه این لایحه دفاع از حقوق قانونی متهم و رد یا کاهش میزان خسارت ادعاشده توسط خواهان (مدعی) است.

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

ریاست محترم دادگستری کل استان ……

با اهداء تحیت و سلام

در پرونده منتهی به دادنامه ۱۱۳۵- ۹۲ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان …… به دادخواست اتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان به؛ طرفیت

۱- هیئت انتصابی اتحادیه به مدیر عاملی آقای م. و اعضای هیئت مدیره آقایان …… و ……

۲- اتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی گاو داران و اسب داران استان …… ،

و ۳- معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر مطالبه خسارات وارده در زمان مسئولیت رسیدگی شده است.

شرکت خواهان توضیح داده است. پس از حکم دادگاه مبتنی بر تعلق امضاء هیئت مدیره به شرح زیر مسئولیت توزیع سبوس کنسانتره و … را سود حاصل از اقدام آنها باید به حساب شرکت خواهان منظور گردد. در حالی که خواندگان هیچ یک پاسخی نداده‌اند.

  • از مردادماه ۱۳۷۹ تا فروردین ماه ۱۳۸۰ مسئولیت توزیع به عهده خوانده ردیف اول (هیئت انتصابی)
  • از اردیبهشت تا شهریور ۱۳۸۰ توزیع به عهده (خوانده ردیف دوم) اتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی گاو داران و اسب داران و از شهریور ۱۳۸۰ تا آبان ۱۳۸۱ موضوع توزیع را خوانده ردیف سوم به عهده داشته است.

دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد و اخذ توضیح از طرفین و ارجاع امر به کارشناس سرانجام به شرح دادنامه ۹۱/۱۲۴۰ دعوی نسبت به خواندگان یک و سه قابل استماع دانسته و نسبت به خوانده دوم حکم به بطلان دعوی صادر نموده است، که عیناً در مرجع تجدید نظر تأیید شده است.

  1. خواهان سه برهه زمانی را به تفکیک در نظر داشته و نسبت به هر یک از آنها خوانده مستقلی را مسئول پرداخت خسارت ادعائی معرفی نموده است. بنابراین باید دعاوی خود را مجزا و در قالب سه دعوی و دادخواست طرح می‌نمود. این ایراد بارها مورد تذکر خواندگان قرار گرفته لکن دادگاه آن را وارد ندانسته است.
  2. اعضاء اتحادیه خواهان به دلیل تخلفات مندرج در دادنامه استنادی از عضویت در هیئت مدیره معلق شده‌اند انتخاب مجدد آنان بلااثر ماندن حکم دادگاه خواهد. بنابراین نمی‌‌توان به این انتخاب ترتیب اثر داد.
  3. در رأی دادگاه خوانده دوم را مستحق دریافت ضرر دانسته به عبارت دیگر دعوی را نسبت به این خوانده وارد ندانسته و خواهان را محق دریافت ضرر در فاصله زمانی که مسئولیت توزیع اقلام مورد نظر را خوانده دوم به عهده داشته ندانسته است.
  4. خواهان و دادگاه خسارت وارده را سود حاصل از واسطه گری اعلام نموده‌اند. این موضوع در متن دادخواست و توضیحات خواهان و وکیل آنان و نیز متن رأی آمده است و به همین جهت دعوی را نسبت به خوانده دوم محکوم به بطلان اعلام نموده است.
  5. آنچه قابل مطالبه است. ضرری است، که از ناحیه خوانده وارد شده باشد. برفرض وجود ارکان سه گانه‌امکان مطالبه خسارت وجود دارد اما در پرونده کار مورد مطالبه سود حاصل از توزیع اقلامی است، که اگر به خواهان موقعیت تحویل می‌شد. امکان بهره مندی برای او فراهم می‌شد. در واقع خواهان در این پرونده مطالبه عدم النفع را نموده است.
  6. شخص وکیل خواهان در جلسه …… که جهت اخذ توضیح در خصوص مبنای استحقاق خواهان تشکیل شده است. فقط مبنای استحقاق فاصله زمانی که هیئت انتصابی بی‌مبادرت به توزیع اقلام نموده است. را توضیح داده است و در خصوص دیگر خواهان هیچ توضیحی نداده است، به عبارت دیگر به نظر وکیل خواهان نیز موکل ایشان استحقاق دریافت کارمزد فاصله زمانی مربوط به خوانده دوم و سوم را نداشته و دلیل روشن آن عدم اعتراض به رأی دادگاه که در خصوص خوانده دوم به بی‌حقی خواهان حکم صادر شده است. می‌باشد.
  7. براساس استدلال دادگاه که صحیح نیز می‌باشد. حق العمل کاری (حق توزیع اقلام موردنظر (خواهان زمانی به خواهان تعلق می‌گیرد که خواهان اقدامی نموده باشد. اما در فاصله زمانی مطالبه این حق توزیع از خوانده سوم خواهان هیچ اقدامی انجام نداده است. در این فاصله زمانی هیچ ضرری به خواهان وارد نشده، تا خوانده سوم بر فرض وجود سائر ارکان مسئولیت جبران آن را داشته باشد.

بلکه در این فاصله اقلام موردنظر خواهان با حذف واسطه حذف خواهان از جریان توزیع به صورت مستقیم توسط ارکان دولتی توزیع شده است.                    محکومیت خوانده سوم به پرداخت سود حاصل از عمل خود به خواهان خلاف قانون و شرع و توجیه عقلانی است و دارا نمودن غیر عادلانه خواهان وکل          مال به باطل است؛ لذا دادنامه صدرالذکر که متضمن این محکومیت است. خلاف بیّن شرع مراتب جهت اعمال ماده ۱۸ اصلاحی به حضور ایفاد می‌گردد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *