لایحه دفاعیه رفع تصرف

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه رفع تصرف

کاربرد اصلی لایحه دفاعیه رفع تصرف اثبات قانونی بودن تصرف فعلی و رد ادعاهای طرف مقابل در دادگاه است. برای اطلاعات بیشتر نمونه ای از  لایحه دفاعیه رفع تصرف را در ادامه می‌خوانیم.

درج لایحه دفاعیه رفع تصرف

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان

سلام علیکم؛

احتراماً اینجانب رمضان …… در پاسخ به تجدیدنظر خواهی آقای …… با وکالت آقای …… نسبت به دادنامه شماره …… صادره از شعبه ……….. دادگاه عمومی دامغان دفاعیات زیر را اعلام می‌دارم:

  • دعوای اصلی اینجانب علیه آقای …… و …… رفع تصرف عدوانی از لایه p۱۰ و p۱۱ بوده است که در این خصوص حکم قطعی صادر شده است. سایر قراردادهای از جمله محدوده ۳۰ موضوع دعوا نبوده است تا بتواند موضوع دعوای تقابل قرار گیرد.
  • خواهان در دعوای اولیه خواسته خود را اعلام فسخ قرارداد بیان داشته است ولی در مرحله تجدیدنظر آن را به تفسخ تغییر داده است در حالیکه فسخ یک طرفه است و باید دارای موجبات قانونی نظیر خیار شرط با سایر خیارات قانونی باشد ولی اقاله یا تفاسح نیاز به تراضی طرفین دارد و چنین تراضی حاصل نشده است به ویژه اینکه در آخرین جلسه رسیدگی قبل از صدور حکم در پاسخ به این سوال که زمان فسخ یا اقاله می‌شد چرا تاکنون روابط طرفین وجود داشته و در برابر استخراج ذغال کارفرما ۲۰ درصد اجرت خود را دریافت می‌داشته است.
  • برخلاف ادعای وکیل محترم خواهان در مورد لایه‌های ۱۰ و ۱۱ سه قرارداد وجود نداشته بلکه دو قرارداد تنظیم شده که اجرت یکی از آنها ۲۰ و دیگری ۲۵ درصد برای کارفرما بوده است در حقیقت با تنظیم قرارداد دیگر اجرت به ۲۰ درصد تغییر یافته است آنچه که تحت عنوان قرارداد شماره ۱ ضمیمه لایحه تجدید نظر ارائه شده اصالت ندارد زیرا:

اولاً- برابر یا اصل نگردیده است.

ثانیاً- صفحه سوم (صفحه آخر آن بیانگر تفاوت نگارش با صفحه اول است. احتمالا صفحه سوم که دارای امضاءهای متعددی است مربوط به قرارداد دیگری بوده که پیوست این قرارداد که وجود خارجی ندارد گردیده است.

ثالثاً- در قرارداد شماره ۱ پیوست دادخواست تجدیدنظر صفحه اول آن دارای شماره ترتیب ۱ تا ۵ است. در صفحه بعدی که فونت آن متفاوت است مجدداً ترتیب بندها از ۵ آغاز گردید و این تکرار بند شماره ۵ دلالت بر ضمیمه کردن اوراق از قرارداد دیگر است

زیرا اگر ترتیب حفظ می‌شد پس از پایان صفحه اول باید در تعهدات پیمانکار شماره ۶ قرار گیرد نه اینکه شماره ۵ مجدداً تکرار شود.

  • آقای …… محلی که موضوع فعالیت اینجانب طی حدود ۵ سال بوده است را خودسرانه به غیر …… واگذار نموده و نامبرده با قدر و غنبه آن را تصرف نموده که حکم قطعی رفع تصرف عدوانی صادر شده است. اکنون برای گریز از این اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی خود مدعی فسخ یا تفاسخ گردیده است در حالی که ابتدا باید قراردادی به طور قانونی فسخ یا اقاله شود تا بتوان به غیر واگذار نمود هیچ حکم فسخی از سوی دادگاه صادر نشده تا بتواند آن را را به غیر واگذار کند.
  • به موجب دادنامه شماره …… شعبه اول حقوقی دامغان که به تأیید شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان…… رسیده آقای …………………… در مقام دفاع مدعی فسخ لایه‌های ۱۰ و p۱۱ شده است که دادگاه آن را با استدلالهای متعدد مردود اعلام نموده است.
  • بنا به مراتب مذکور و سایر دفاعیات مطروحه در پرونده و لوایح تقدیمی که از تکرار آن خودداری می‌نمایم و نظر به اظهارات متناقض تجدیدنظر خواه که مدعی فسخ و اکنون مدعی اقاله قرارداد شده است رد تجدیدنظر خواهی را خواستارم.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *