لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب

لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاها و مطالبات مطرح‌شده توسط خواهان (مدعی) درباره خسارت یا مطالبه‌های مالی پاسخ دهد. در این لایحه، متهم دلایل، مستندات، و حجت‌هایی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد مسئولیت کمتری در موضوع مورد ادعا دارد یا ادعای خواهان قابل پذیرش نیست.

نگارش لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب

مدیرکل محترم دادگستری استان ……

احتراماً؛ در خصوص اعتراض به دادنامه‌های شماره ٨٩٠۶١١ و ٩٠۴١٠ صادره از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی و نیز دادنامه شماره ۹۲۰۳۹۹ صادره از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جهت مخالفت دادنامه‌های فوق با بیّن شرع و قانون مطالب ذیل معروض می‌گردد؛

۱. جلسه رسیدگی …… که منجر به صدور حکم غیابی می‌گردد. قانونی نبوده زیرا ابلاغ جلسه فوق در تاریخ …… صورت می‌گیرد که البته در اقامتگاه اینجانب نبوده، لیکن همان ابلاغ هم خارج از مهلت مقرر در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است.

زیرا وفق قانون میبایست فاصله ابلاغ تا روز دادرسی حداقل ۵ روز باشد، و روز ابلاغ محسوب نمی‌‌گردد؛ در مانحن فیه فاصله ابلاغ تا روز دادرسی فقط ۴ روز بوده و و دادگاه بدوی متأسفانه علیرغم دستور ماده ۶۴ قانون فوق‌الاشاره جلسه رسیدگی را تشکیل و در همان جلسه رأی محکومیت اینجانب را صادر می‌نماید.

۲. با ملاحظه صورت جلسه دادگاه مشخص است، که خواهان بدوی در جلسه اول خواسته خود را از مبلغ950 …… ریال به …… ریال افزایش می‌دهد که با این وصف دادگاه بدوی میبایست ضمن تجدید جلسه مراتب افزایش خواسته خواهان را به اینجانب ابلاغ و هزینه دادرسی مازاد را نیز از خواهان بدوی دریافت می­داشت در حالی که هیچ یک از این موارد صورت نگرفته و دادگاه بدون توجه به این امور رأی صادر می‌نماید.

۳. پس از اطلاع اینجانب از رأی غیابی با در اختیار گرفتن وکیلی به نام …… واخواهی توسط وکیل مذکور در تاریخ …… صورت می‌گیرد و وقت رسیدگی …… به وکیل اینجانب ابلاغ می‌گردد. وکیل فوق در تاریخ …… به دادگاه مراجعه و استعفای خود را به دادگاه اعلام می‌نماید، که برابر ماده ۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی می­بایست مراتب استعفای وکیل به اینجانب ابلاغ می‌شده و زمان رسیدگی نیز ابلاغ می‌گردید،

تا اینجانب یا خود و یا وکیل اختیار نموده از خود دفاع نمایم که هیچ یک از موارد فوق صورت نگرفته و مجدداً در غیاب اینجانب جلسه دادگاه تشکیل و رأی غیابی تأیید می‌گردد، که این موضوع نیز تخلفی دیگر از سوی دادگاه بدوی بوده.

۴. پس از واخواهی توسط وکیل اینجانب دادگاه بدوی دستور وقت رسیدگی صادر نموده و قید می‌نماید، که در اخطاریه خواهان قید گردد. اصول مدارک را حاضر نماید، و در اخطاریه خوانده قید گردد. حضور وی در دادگاه جهت استکتاب ضروری است، که این دستور در راستای ادعای جعل بودن مدارک صورت گرفته است. این در حالی است، که نه تنها اخطاری به اینجانب نشده است، بلکه بدون رسیدگی به جعلیّت مدارک رأی غیابتی تأیید می‌گردد.

۵. خواهان بدوی سمتی در طرح دعوی نداشته چون قرارداد ادعایی متعلق به شرکت …… با مسئولیت محدود می‌باشد، که دارای شخصیت حقوقی مجزای از شخصیت خواهان بدوی بوده، فلذا شرکت مذبور میبایست خواهان محسوب گردد. نه مدیر شرکت آقای ن.ع.

۶. دعوى متوجه اینجانب نیز نبوده زیرا مستند دعوی خواهان بدوی قرارداد مورخ …… می‌باشد، که در این قرارداد در قسمت خریدار شرکت …… به نمایندگی خانم د، ذکر در جای جای قرارداد نیز از شرکت شموشک نامبرده می‌شود، و حتی در ذیل قرارداد نیز .. (سهامی خاص (نقش بسته است.

على هذا با عنایت به تخلفات متعدد ریاست محترم شعبه دوم حقوقی حقوقی …… که البته شرح آن به دادسرای انتظامی قضات نیز ارسال خواهد شد، و این که لحظه به لحظه رسیدگی دادگاه بدوی با تخلف از آئین دادرسی و تضییع حقوق اینجانب صورت گرفته و اساساً به به جهت تخلفات متعدد دادگاه بدوی اینجانب فرصت دفاع نداشته‌ام.

و با توجه به این موضوع که وکیل دیگر اینجانب بنام م در تجدیدنظرخواهی اشتباهاً بجای نام اینجانب نام شرکت …… را به عنوان تجدیدنظرخواه آورده است، که باعث عدم رسیدگی دادگاه تجدیدنظر گردیده،

هر چند رأی دادگاه تجدیدنظر پس از گذشت یک سال و نیم و تصمیم بر رسیدگی به اصالت سند خود جای بحث دارد و با عنایت به جعلیّت سند ارائه شده و عدم ذی نفع بودن خواهان بدوی و عدم توجه دعوی به اینجانب که همگی تخلفات قانونی و تضییع حقوق اینجانب را در برداشته که این امربر مخالفت با قانون مخالف شرع انور اسلام نیز می‌باشد،

از آن مدیر کل محترم دستور بر ارسال پرونده به جهت ملاحظه ریاست محترم قوه و اعاده رسیدگی مورد استدعا می‌باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *