لایحه دفاعیه در پرونده تقسیم ترکه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده تقسیم ترکه

لایحه دفاعیه در پرونده تقسیم ترکه شامل دلایل، مستندات و شواهدی است که نشان می‌دهد تقسیم ترکه به‌طور عادلانه و مطابق با قوانین ارث و وصیت انجام شده است. ممکن است مستندات شامل وصیت‌نامه، مدارک حقوقی و شهادت شهود باشد که نشان‌دهنده صحت اقدامات متهم در فرآیند تقسیم ترکه هستند. هدف اصلی از این لایحه، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رفع اختلافات و تأیید تقسیم عادلانه ارث است.

نمونه ای از لایحه دفاعیه در پرونده تقسیم ترکه

ریاست محترم دادگستری استان ……

موضوع؛ تقاضای اعمال ماده ۴۷۷

به استحضار عالی می‌رساند؛ دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۲۰۱۵۹۲ در پرونده کلاسه ٢/٩١١٠١۵ تجدیدنظر استان …… بدون برگزاری حتی یک جلسه رسیدگی و استماع اظهارات شاکی و مشتکی عنه و بدون بررسی دلایل و مدارک موجود در پرونده اجرایی دادگاه حقوقی رامیان صادر شده است، که از هر حیث باعث تضییع حقوق حقه اینجانب گردیده؛ لذا با عنایت به مراتب ذیل الذکر از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد و احقاق حقوق حقه اینجانب مورد استدعاست.

  • مزایده دادگاه حقوقی …… بدون ابلاغ اخطاریه برای ما و بدون اطلاع از زمان و مشخصات و جزئیات مزایده برگزار شد، و کل مایملک و ما ترک مرحوم مورث ما بدون رعایت تشریفات مزایده مرحله دوم و بدون ابلاغ ما به فروش رسیده است، که باعث و بانی این تضییع حق، و تخلف سرباز مأمور ابلاغ بوده که مربوطه به ما ابلاغ و قانوناً الصاق نکرده است.
  • در همین راستا پرونده‌ای در دادسرای محترم …… تشکیل شد، و تحقیقات لازمه نیز به عمل آمد که مطابق صورت جلسه مورخه …… برگ گزارش نهایی ستوان م و مرقومه شماره …… مورخ …… بازرسی ما استان …… اداره رسیدگی به شکایات و جرائم در پاسخ به دادیاری محترم شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب …… خصوصاً بند ۴ آن مرقوم داشته‌اند که با عنایت به مراتب فوق و بررسی به عمل آمده به نظر می‌رسد که سرباز موصوف ابلاغیه را به آقای س یا همسایه‌ها نداده و الصاق نموده است.

در این خصوص شهود مطلع و آگاهی از معتمدین محلی وجود دارند که عند اللزوم جهت ادای شهادت به حضور معرفی خواهند شد.

  • پیرو تحقیقات و بررسیهای بازپرسی محترم و عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی، علیرغم دستور جلب، نهایتاً برای ایشان کیفر خواست صادر گردید و پرونده جهت تعیین حکم کیفری به شعبه ۱۰۱ جزایی ارسال گردید.
  • مع الأسف دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی …… تضییع حقوق مه شکایت پرونده و بدون توجه به مرقومه اداره رسیدگی به شکایات و جراتم رسیدگی‌ها استان …… حکم برانت متهم (م.الف- را صادر کرد که عدم توجه قاضی محترم بدوی به دلایل و مستندات محرز و مسلم و نهایتاً تضبیع حقوق شکات پرونده را در پی داشت.
  • پس از تجدید نظر خواهی از دادنامه بدوی شعبه محترم دوم دادگاه تجدید نظر استان …… بدون برگزاری حتی یک جلسه رسیدگی و استماع اظهارات شکات و دلایل و مدارک موجود و حتی دفاعیات متهم، اقدام به تأیید دادنامه بدوى الصدور نموده است، که این امر عدم توجه به دلایل و مـ موجود و تضییع حقوق حقه شکات وراث (پرونده مزایده خلاف بیّن شرع و قانون می‌باشد،

که از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد و مجدانه و استعلام و بهره قضایی پرونده مربوط به مزایده به شماره ۸۸۰۰۵۳ اول اجرایی و نهایتاً                        محکومیت مأمور متخلف م. الف. جهت احقاق حقوق شکات مورد استدعاست.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *