لایحه اوقاف و تولیت وقف نامه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه اوقاف و تولیت وقف نامه

لایحه اوقاف و تولیت وقف نامه شامل شرح وظایف و مسئولیت‌های اداره کل اوقاف در حفظ و نگهداری موقوفات و اطمینان از اجرای نیت واقفان است. اداره کل اوقاف با ارائه مستندات و مدارک قانونی، صلاحیت خود را برای تولیت و مدیریت وقف‌نامه‌ها ثابت می‌کند. در ادامه می توانید نمونه ای از لایحه اداره کل اوقاف و امور خیریه در رابطه با تولیت سه فقره وقف نامه را مشاهده کنید.

دفاعیه و لایحه اوقاف و تولیت وقف نامه ( سه فقره)

بسمه تعالی

تاریخ: ……

ریاست محترم شعبه …… دادگاه عمومی ……

با احترام بازگشت به نامه شماره …… مورخ …… و مدارک پیوست موضوع تولیت شما نسبت به موقوفات بالا خانم و میرزا …….رضا ……

اولاً- دادنامه شماره .…… مورخ …… در پرونده کلاسه …… صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی مبنی بر تولیت شما نسبت به سه فقره وقفنامه ۶۳۸۳، ۱۳۰۰ و ۱۳۱۷ مورد اعتراض آقای واقع شده و با صدور دادنامه شماره …… مورخ …… در پرونده کلاسه …… دعوی اصلی شما یعنی اعتراض به رأی تولیت شماره …… مورخ …… صادره از اداره تحقیق مبنی بر تولیت …… نسبت به موقوفات بالا خانم، کوچک خانم و …… رد گردیده است.

در مرحله تجدید نظر نیز با صدور دادنامه شماره …… مورخ …… در پرونده کلاسه …… صادره از شعبه …… دادگاه تجدید نظر با این استدلال که چون درخصوص موضوع تولیتی قبلاً از ناحیه محاکم طی دادنامه شماره …… مورخ …… در پرونده کلاسه …… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی معین گردیده آقای …… به عنوان متولی موقوفه کوچک خانم نصب گردیده، لذا قرار رد دعوی در این قسمت صادر ولکن در قسمت تولیت دو موقوفه میرزا …… و بالا خانم دادنامه معترض عنه نقض می‌گردد.

منتهی از آنجا که دادنامه شماره …… در پرونده کلاسه …… شعبه …… دادگاه عمومی نسبت به آقای …… و قابل واخواهی بوده، نامبرده اقدام به واخواهی از دادنامه فوق‌الذکر می‌نماید، که طی دادنامه شماره …… مورخ …… در پرونده کلاسه …… صادره از شعبه ……. واخواهی مشارالیه رد می‌گردد و در مرحله تجدید نظر طی دادنامه شماره …… مورخ …… در پرونده کلاسه …… شعبه …… دادگاه تجدید نظر استان …… دعوی خواهان در مرحله بدوی رد می‌گردد (اعتراض به نظر اداره تحقیق)

نتیجاً برابر سوابق آقای …… وقف نامه شماره …… کوچک خانم و دو فقره وقف نامه …… و  …… شناخته می‌گردد.

ثانیاً- از آنجا که دعوی اعتراض ثالث شما به دادنامه شماره …… مورخ .…... در پرونده کلاسه …… شعبه …… دادگاه عمومی مبنی بر تولیت آقای …… نسبت به موقوفات خانم کوچک ( ……) طی دادنامه شماره . …… مورخ …… در پرونده کلاسه …... شعبه …… دادگاه عمومی مشهد رد می‌گردد و در مرحله تجدید نظر با صدور دادنامه شماره …… مورخ .…..در پرونده کلاسه  …… شعبه …… دادگاه تجدید نظر استان دادنامه بدوی عیناً تأیید می‌گردد و نقص صورت گرفته در دیوان عالی کشور بلحاظ نسب شما به عنوان مدعی تولیت موقوفه بوده و پرونده جهت رسیدگی با اعمال ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی مشهد ارسال گردیده.

علیهذا تا تعیین تکلیف رسیدگی شعبه .…… هرگونه اظهار نظر در خصوص تولیت شما محل ایراد و اشکال است. بنابراین این اداره کل تا صدور حکم قطعی از سوی محاکم قضایی در خصوص دو موقوفه  …… بالا خانم در خصوصتولیت شما امتناع نموده.

از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی را داریم.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *