تقاضای صدور دستور مقتضی جهت دعوت نامبرده و اخذ توضیح از محکوم له

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
صدور دستور مقتضی جهت دعوت نامبرده و اخذ توضیح

معنای تقاضای صدور دستور مقتضی جهت دعوت نامبرده و اخذ توضیح از محکوم له شامل درخواستی رسمی از دادگاه برای احضار فرد مورد نظر می‌شود که به منظور ارائه توضیحات و اطلاعات مرتبط با پرونده است. این دستور برای روشن شدن حقایق و تسهیل در رسیدگی به پرونده قضایی صادر می‌شود.

درج تقاضای صدور دستور مقتضی جهت دعوت نامبرده و اخذ توضیح از محکوم له

ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ……راج معروض می‌دارد:

اینجانبان …… و …… دوتن از محکوم علیهم کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم له خانم …… می‌باشیم،

نظر به اینکه محکوم له یاد شده حسب شهادت شهودی که به شرح استشهادیه محلی پیوستی ادای شهادت نموده‌اند در حضور آنان به نسبت حصه و سهم اینجانبان را از پرداخت مبلغ محکوم به، بصورت کتبی ابراء نموده و آن را با اثر انگشت تأبید نموده است که رونوشت مسوده مزبور به پیوست تقدیم حضور می‌گردد و اصل آن در نزد خود محکوم له می‌باشد. و بدین عنوان ابراء نامبرده که جزو مالکیت مافی‌الذمه و سقوط تعهد محسوب می‌شود

لهذا با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را جهت دعوت نامبرده و اخذ توضیح از ایشان در راستای اجرای حکم مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *