صدور حکم پرداخت نفقه همسر و فرزندان

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
صدور حکم پرداخت نفقه همسر و فرزندان

صدور حکم پرداخت نفقه همسر و فرزندان شامل تأمین نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، و هزینه‌های تحصیل و درمان می‌شود و به منظور حمایت از حقوق مالی و معیشتی همسر و فرزندان در صورت عدم انجام تعهدات توسط مرد صادر می‌گردد. هدف از این حکم حفظ رفاه و امنیت خانواده است.

صدور حکم پرداخت نفقه همسر و فرزندان

صدور حکم پرداخت نفقه همسر و فرزندان و افزایش نفقه فرزندان

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده ……

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

اینجانب …… مطابق وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی پیوست پرونده وکیل خواهانهای دعوی و اختیارات حاصله از موکلین استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴- ۳۳- ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل خواستارم

موکل اینجانب خانم …… برابر تصویر مصدق نکاح نامه پیوست دادخواست در تاریخ …… به عقد دائم خوانده دعوی درآمده و همسر شرعی و قانونی وی گردیده است و ماحصل این ازدواج سه فرزند مشترک بنامهای …… ۱۶ ساله و …… ۱۸ ساله و …… ۱ سال و پنج ماه می‌باشد،

خوانده دعوی موکل و فرزندان وی را از تاریخ …… بدون پرداخت یک ریال نفقه رها نموده، با توجه به اینکه در عقد دائم نفقه زن بر عهده زوج می‌باشد، و در حال حاضر به علت عدم پرداخت نفقه موکل و فرزندانش در عسر و حرج شدید مالی قرار دارند و متأسفانه خوانده از پرداخت نفقه موکلین از تاریخ فوق الذکر به عناوین مختلف خودداری نموده است که بر این اساس در شعبه دوم دادگاه‌های بخش …… پرونده کیفری کلاسه …… دعوی نفقه مطرح به رسیدگی می‌باشد.

لذا ناچاراً موکلین مبادرت به تقدیم دادخواست نفقه معوقه نموده‌اند تا مطابق مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. تقاضای محکومیت خوانده دعوی به همسر خوانده از تاریخ ۸۶/۱/۱ لغایت صدور رأی و اجرای آن و از تاریخ پرداخت نفقه موکلین اجرای رأی لغایت مادامی که علقه زوجیت باقی می‌باشد.

از قرار ماهیانه یکصد هزار تومان و تعیین نفقه فرزندان مشترک از قرار ماهیانه هر فرزند مشترک پسر ۷۰ هزار تومان و فرزند خردسال دختر ۵۰ هزار تومان تا پایان سال ۸۶ که در آغاز هر سال جدید مبلغ سی هزار تومان افزایش نفقه برای خواهان ردیف اول و مبلغ بیست هزار تومان به نفقه خواهانهای ردیف دوم و سوم و چهارم افزوده گردد، را با کلیه خسارات قانونی را خواستارم.

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *