درخواست معرفی مال و تقاضای توقیف آن توسط غیر

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست معرفی مال و تقاضای توقیف آن توسط غیر

درخواست معرفی مال و تقاضای توقیف آن توسط غیر به معنای درخواستی است که توسط فرد یا نهادی که به عنوان ثالث عمل می‌کند، به دادگاه یا مقام قضایی ارائه می‌شود. این درخواست به منظور شناسایی و معرفی دارایی‌های خاصی از مالکیت یک شخص (مثلاً محکوم‌علیه) به عنوان وثیقه یا ضمانت مالی جهت اجرای حکم قضایی صورت می‌گیرد.

نوشتن درخواست معرفی مال و تقاضای توقیف آن توسط غیر

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً به تجویز تبصره ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی در راستای کلاسه ……/ اجرایی معروض می‌دارد: نظر به اینکه آقای محکوم علیه کلاسه پرونده یاد شده با طرفیت محکوم له خانم می‌باشد.

لهذا در راستای پرداخت محکوم به، اینجانب …… فرزند …… ششدانگ عرصه و اعیانی یکباب منزل مسکونی خود واقع در روستای …… به مساحت ۴۹۷ متر مربع دارای پلاک ثبتى شماره …… اصلی بخش …… را جهت فروش و استیفاء محکوم به، از آن حسب رونوشت سند پیوستی، معرفی می‌نمایم

و تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را جهت توقیف آن در این راستا استدعی دارم.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *