درخواست معرفی مال سه دانگ مشاع از یک باب مغازه ثبتی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست معرفی مال سه دانگ مشاع از یک باب مغازه ثبتی

درخواست معرفی مال سه دانگ مشاع از یک باب مغازه ثبتی برای تضمین وصول مطالبات مالکین دیگر ملک مشاع انجام می‌شود و معمولاً در جریان اجرای حکم‌های قضایی برای تقسیم و توزیع عادلانه دارایی‌های مشاع به کار می‌رود.

درخواست معرفی مال سه دانگ مشاع از یک باب مغازه ثبتی توسط غیر

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در راستای کلاسه ……/ اجرایی معروض می‌دارد:

نظر به اینکه آقای …… محکوم علیه کلاسه پرونده یاد شده با طرفیت آقای …… می‌باشد.

لهذا در راستای پرداخت محکوم به، اینجانب …… فرزند …… دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی یکباب مغازه خود به مساحت شش دانگ ۲۱ متر متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره …… اصلی بخش …… شهر ……. را جهت فروش و استیفاء محکوم به، از آن حسب رونوشت سند پیوستی، معرفی می‌نمایم.

و تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را در این راستا استدعی دارم.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *